Spørgsmålstyper

Om Spørgsmålstyper 

Vi har flere forskellige spørgsmålstyper og en række forskellige indstillinger, som kan bruges til at indsamle den data, som du har brug for. Denne artikel giver en kort introduktion til hver spørgsmålstype med links, hvor du kan lære mere.

Med Enalyzer kan du redigere spørgsmål når som helst, selv efter at du har indsamlet svar.

Liste over spørgsmålstyper

Spørgsmålstype Beskrivelse
Flere valg

Flere valg spørgsmål giver respondenterne mulighed for at vælge en eller flere svarmuligheder fra en defineret liste over svaralternativer.

Rangering Rangeringsspørgsmål giver respondenterne mulighed for at sammenligne forskellige svarmuligheder ved hjælp af en fælles skala.
Formular

Formularer er en nem og enkel måde at indsamle dine responders baggrundsinformation på.

Åbent svar

Åbne svar spørgsmål giver dine respondenter mulighed for at udfylde deres svar selv i det tekstfelt, der er angivet.

Billedvalg

Billedvalgsspørgsmål giver respondenterne mulighed for at vælge en eller flere billeder fra en række af billeder.

Billedupload

Billedupload spørgsmål giver dine respondenter mulighed for at besvare dit spørgsmål ved at uploade et billede eller tage et billede.

Fil upload

Fil upload spørgsmål tillader respondenter at uploade filer til din undersøgelse.

Matrix fler valg

Matrix fler valg spørgsmål består af en liste af under-spørgsmål, der grafisk sættes i en matrice. Det tillader respondenterne at besvare disse spørgsmål med de samme svarmuligheder.

Matrix vurderingsskala

Matrix vurderingsskala spørgsmål består af under-spørgsmål, der grafisk sættes i en matrice. Det er den perfekte mulighed for at måle meninger og holdninger.

Rangering

Rangering spørgsmål tillader respondenterne at rangere et sæt elementer mod hinanden.

Pointfordelings Spørgsmål

Pointfordelings Spørgsmål tillader respondenterne at fordele numeriske værdier gennem forskellige svarmuligheder.

Indtastningsfelts spørgsmål

Indtastningsfelts spørgsmål bruges ofte til at indtaste baggrundsinformation som navn, e-mail, telefonnummer og mere.

Net Promoter Score® (NPS)

NPS er en metode udviklet i 1993 af Fred Reichheld som en måde at måle kundeloyalitet.

Anbefalings score

Anbefalings score spørgsmålet er baseret på Net Promoter Score® (NPS) metoden. Men Anbefalings score spørgsmål, modsat NPS spørgsmål, der er baseret på en skala fra 0-10, kan baseres på forskellige skalaer.

Var denne artikel en hjælp?

5 ud af 6 fandt dette nyttigt