Spørgsmålstyper

Om Spørgsmålstyper 

Vi har flere spørgsmålstyper og en række indstillinger, der kan bruges til at indsamle de data, du har brug for. Denne artikel giver en kort introduktion af hver spørgsmålstype, med links, hvor du kan lære mere. Med Enalyzer kan du redigere spørgsmål når som helst, selv efter du allerede har indsamlet besvarelser.

Undersøgelser er begrænsede til 510 spørgsmål.

Liste over Spørgsmålstyper

Spørgsmålstype Beskrivelse
Flervalgsspørgsmål

Flervalgsspørgsmål giver respondenter mulighed for at vælge et eller flere svar fra en defineret liste af svaralternativer.

Vurderingsskala Vurderingsskala spørgsmål giver besvarelser mulighed for at sammenligne forskellige svarmuligheder ved hjælp af en fælles skala.
Formular

Formularer er en nem og enkel måde at indsamle dine respondenters baggrundsinformation på.

Fritekst svar

Fritekst spørgsmål tillader dine besvarelse, at udfylde deres svar selv i tekstboksen der er til rådighed.

Billedvalgsspørgsmål

Billedvalgsspørgsmål tillader respondenter at vælge et eller flere billeder fra et sæt af billeder.

Upload billede

Billedvalgsspørgsmål tillader respondenter at besvare dit spørgsmål ved at uploade et billede eller tage et fotografi.

Upload fil

Spørgsmål om upload af filer giver respondenter mulighed for at uploade filer til dine undersøgelser.

Matrice - flervalg

Matrice - flervalgsspørgsmål består af en liste af underspørgsmål, som grafisk er sat ind i en matrice. Det giver respondenterne mulighed for at besvare disse spørgsmål med de samme svarmuligheder.

Matrice - vurderingsskala

Matrice - vurderingsskala spørgsmål består af underspørgsmål, grafisk sat ind i en matrice. Det er den perfekte mulighed for at måle meninger og holdninger.

Rangordning

Rangordningsspørgsmål giver besvarelser mulighed for at rangere en række elementer op imod hinanden.

Pointfordeling

Pointfordelingsspørgsmål tillader respondenter at fordele numeriske værdier på tværs af forskellige svarmuligheder.

Indtastningsfelt

Indtastningsfelt spørgsmål er almindeligt brugt til at indtaste baggrundsoplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer og mere.

Net Promotor Score® (NPS)

NPS er en metrik udviklet i 1993 af Fred Reichheld som en måde at måle kundeloyalitet på.

Anbefalingsscore

Anbefalingsscore spørgsmålet er baseret på Net Promoter Score® (NPS) metoden. Dog kan Anbefalingsscore spørgsmål, i modsætning til NPS spørgsmål, som er baseret på en skala fra 0-10, være baseret på forskellige skalaer.

Var denne artikel en hjælp?

7 ud af 8 fandt dette nyttigt