Matrice - vurderingsskala spørgsmål

Om Matrice - Vurderingsskala spørgsmål

Matrice - Vurderingsskala spørgsmål består af underspørgsmål, der grafisk er placeret i en matrice. Det tillader respondenter at besvare disse spørgsmål på den samme skala. Vi anbefaler en vurderingsskala fra 1-5, med en "ved ikke" eller "N/A" option for at måle meninger og holdninger.

Tilføj Matrice - vurderingsskala spørgsmål

For at tilføje et Matrice - vurderingsskala spørgsmål, skal du bare:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje survey element (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg Matrice - vurderingsskala og klik på næste.
 3. Skriv dit spørgsmål og ændr typografien (fed, kursiv og understregning).

  Brug dropdown-menuen for flettefelt for at indsætte dine respondenters baggrundsinformation eller deres svar på tidligere spørgsmål.

 4. Tilføj de underspørgsmål du har brug for. Du kan kopiere, flytte og slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.

  Tryk på ↵ enter tasten for at tilføje et nyt underspørgsmål, i stedet for at klikke på knappen tilføj underspørgsmål.

  Hvis du har underspørgsmålene i et eksternt dokument som Word, kan du kopiere / indsætte underspørgsmålene og tilføje dem i bulk.

 5. Det er tid til at definere din skala og du har forskellige muligheder:
  • Trin: Vælg antallet af trin til din skala. Som standard starter alle skalaer ved 1, så hvis du vælger 5 trin, vil du have et trin, der varierer fra 1 - 5.
  • Omvendt skala: Hvis du gerne vil have den omvendte skala, f.eks. så den læser 5-1 i stedet for 1-5, så skal du aktivere indstillingen.
  • Start fra nul: Hvis du vil have din skala til at starte fra nul, skal du aktivere indstillingen.
  • 'Ved ikke' eller 'N/A' mulighed: Aktiver denne funktion for at inkludere en ved ikke eller N/A mulighed, som automatisk vil blive udelukket fra gennemsnitsberegninger i rapporter.
 6. Under svarmuligheder kan du tilføje labels til din skala.
 7. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 8. Nu kan du konfigurere spørgsmåsindstillingerne:
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver det, hvis du ikke vil have dit spørgsmål til at være obligatorisk.
  • Randomisere underspørgsmål: Denne indstilling sikrer, at rækkefølgen af underspørgsmål ikke er den samme for alle respondenter.
  • Layout (knapskala): Vælg spørgsmålets layout og bestem, hvordan dine svarmuligheder visuelt præsenteres for dine respondenter. Knap skala er det standardlayout, men du kan ændre det til radioknapper, smileys eller ikoner. Smileys kan tage teksten farve eller skala farver. Ikoner kan tage form af hjerter eller stjerner.
 9. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.

screely-1658078602868.png

Matrice - vurderingsskala i svardata downloads

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele det med dit team, eller importere det til en anden Enalyzer-undersøgelse.

I svardatadownload er Matrice - vurderingsskala spørgsmål opdelt. Du finder en kolonne for hvert underspørgsmål. Hver kolonne har en overskrift i formatet “Spørgsmålsnummer _ Underspørgsmålsnummer” for at tydeliggøre spørgsmålet og underspørgsmålet, kolonnen refererer til. For eksempel i tabellen nedenfor "14_1".

Som standard, i hver respondentens række, vil hvert svaralternativ i spørgsmålet blive vist med værdien. Du er i stand til at redigere format output, du kan læse om dataformater her.

mceclip0.png

Matrice - vurderingsskala i rapporter

Du kan visualisere de data, der er indsamlet af dine Matrice - vurderingsskala spørgsmål i dine rapporter. De tilgængelige diagrammer for Matrice - vurderingsskala spørgsmål er:

 • Frekvens
 • Sammenligning (kun for underspørgsmål, ikke hele matricen)
 • Tidsserie (kun for underspørgsmål, ikke hele matricen)
 • Top/Bund (kun for underspørgsmål, ikke hele matricen)
 • Temaoversigter (kun for hele matricen, ikke de individuelle underspørgsmål)
 • Optælling (kun for underspørgsmål, ikke hele matricen)

Rapporter fjerner "ved ikke" og "N/A" alternativer fra gennemsnitsberegninger for Matrice - vurderingsskala spørgsmål.

Rapportfiltre kan ikke oprettes baseret på Matrice - flervalgsspørgsmål.

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt