Net Promotor Score (NPS) spørgsmål

Om Net Promotor Score® Spørgsmål

Net Promotor Score® (NPS) er en metrik udviklet i 1993 af Fred Reichheld som en måde at måle kundeloyalitet på. Den er baseret på et enkelt og simpelt spørgsmål “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale dette [firma/produkt/service] til en ven eller kollega?” på en skala fra 0-10.

Respondenterne er segmenteret i tre grupper i henhold til den rating, de har givet:

Promoters (9-10) er loyale og vil anbefale dig til deres netværk. De er dine ambassadører og er derfor mere tilbøjelige til at forblive kunder og øge deres køb over tid.

Passives (7-8) er tilfredse for nu, men dit firma, produkt og/eller service har ikke efterladt et varigt eller permanent indtryk. De vil ikke gå i brechen for dig, men kan nævne dig i den rigtige sammenhæng.

Detractors (0-6) er ikke glade! De vil aktivt sprede negativ word-of-mouth og har tendens til at være højere (og skræmmende) end promoters.

Scoren strækker sig fra -100 til 100. den er beregnet ved at tage procentdelen af Promoters minus procentdelen af Detractors, så en positiv score betyder, at du har flere promotors end detractors og omvendt. For at øge din score, skal du forøge procentdelen af Promoters ved at reducere Passives og Detractors.

I rapporter, Enalyzer beregner automatisk scoren, samt segmenterer respondenterne i Promoters, Passives, og Detractors i Frekvens- og Tidsserie grafer.

Tilføj Net Promotor Score® spørgsmål

For at tilføje et Net Promotor Score® spørgsmål, skal du bare:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelse element (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg Net Promotor Score® (NPS), og klik næste.
 3. Du har nu følgende muligheder:
  • Sammenlæg felt: Skriv navnet på dit firma/produkt/tjeneste. Uanset hvad du indtaster, vil det blive sammensat i NPS-spørgsmålet.

   Du kan ikke omformulere NPS-spørgsmålet. Hvis du vil bruge NPS-metoden, men formulere dit eget spørgsmål, skal du bruge Anbefalingsscore spørgsmålet i stedet.

  • Omvendt skala: Hvis du gerne vil omvende skalaen, f.eks. så det læser 5-1 i stedet for 1-5, skal du aktivere indstillingen.
  • 'Ved ikke' eller 'N/A' valgmulighed: Aktiver denne indstilling for at inkludere en 'ved ikke' eller 'N/A' mulighed, der automatisk vil blive ekskluderet fra gennemsnitsberegninger i rapporter.
 4. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 5. Nu kan du opsætte spørgsmålets indstillinger:
  • Åbne svar: Denne indstilling giver besvarelserne lov til at uddybe deres svar.
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk. Hvis du aktiverer indstillingen åbent svar, har du muligheden for at gøre åbne svar obligatoriske ved at aktivere indstillingen kræv åbent svar.

   Det kan være en fordel ikke at tvinge en respondent til at besvare et åbent spørgsmål, da respondenten muligvis ikke har en relevant kommentar.

  • Layout (knap-skala): Vælg spørgsmålets layout og afgør hvordan din skala visuelt præsenteres for dine respondenter. Knap-skala er standardlayoutet, men du kan ændre det til en dropdown-menu.
 6. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, skal du klikke på tilføj.

screely-1658146451439.png

Net Promotor Score® spørgsmål i downloads af svardata

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team, eller importere den til en anden Enalyzer undersøgelse.

 • I downloadet med svardata, findes Net Promotor Score® spørgsmål i én kolonne. Som standard vil hver responsmulighed i spørgsmålet blive vist med dets responsmulighedsværdi i hver respondentens række. Du har mulighed for at redigere format output, du kan læse om dataformater her. • Hvis du har aktiveret åbne svar indstillingen, vil disse have deres egen kolonne. Kolonnens navn vil være spørgsmålets nummer efterfulgt af "_Open"

Net Promotor Score® spørgsmål i rapporter

Du kan visualisere de data, der er indsamlet af dine Net Promotor Score® spørgsmål, i dine rapporter. De tilgængelige diagrammer for Net Promotor Score® spørgsmål er:

Enalyzer beregner automatisk Net Promotor Score®, samt opdeler respondenterne i Promotere, Passive, og Detractors i Frekvens- og Tidsserie-diagrammer.

Rapporter fjerner "ved ikke" og "Ikke relevant" muligheder fra gennemsnitsberegninger for Net Promotor Score® spørgsmål.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt