Pointfordelingsspørgsmål

Om Pointfordelingsspørgsmål

Pointfordelingsspørgsmål gør det muligt for respondenter at fordele numeriske værdier gennem forskellige svarmuligheder.

Tilføj Pointfordelingsspørgsmål

For at tilføje Pointfordelingsspørgsmål til din undersøgelse, skal du bare:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelseelement (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg pointfordeling og klik næste.
 3. Indtast dit spørgsmål og ændre typografien (fed, kursiv, og understreget).

  Brug dropdown-menuen for sammensatte felt til at indsætte dine respondenters baggrundsoplysninger eller deres svar på tidligere spørgsmål.

 4. Tilføj svarkategorierne. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.

  Tryk på ↵ enter-tasten for at tilføje en ny svarkategori, i stedet for at klikke på knappen tilføj svarkategorier.

  Hvis du har svarkategorierne i et eksternt dokument, som for eksempel Word, kan du kopiere/indsætte svarkategorierne og tilføje dem i bulk.

 5. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik næste.
 6. Nu kan du opsætte spørgsmålets indstillinger:
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  • Decimaler: Aktiver denne indstilling for at tillade respondenter at indtaste decimaler.
  • Begrænsning (distribuér præcist): Denne indstilling kræver, at respondenten distribuerer den nøjagtige mængde/ værdi mellem de givne svarkategorier. Hvis du ønsker at ændre dette, klik da på dropdown-menuen og vælg en anden begrænsning: distribuér maksimum eller distribuér minimum.
  • Mængde/værdi: Indtast den samlede mængde/værdi, der skal fordeles af respondenterne.
  • Randomisér svarkategorier: Aktiver denne indstilling for at sikre, at rækkefølgen af svarkategorier ikke er den samme for alle respondenter.
  • Enhed: Indtast den relevante enhed, f.eks. procent eller en valuta. Procentenheden er som standard.
 7. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik tilføj.

screely-1658088504898.png

Pointfordelingsspørgsmål i responsdata downloads

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

I responsdata-downloaden opdeles Punktfordelingsspørgsmål. Du finder en kolonne for hvert svarmulighed. Hver kolonne har en overskrift i formatet "Spørgsmålsnummer _ Svarmulighed" for at afklare, hvilket spørgsmål og svarmulighed kolonnen refererer til. For eksempel, som vist i tabellen nedenfor "1_1".

Som standard vil hver responsvalgmulighed i spørgsmålet blive vist med den værdi, som respondenten har indsendt, i hver respondents række.Læs om dataformater her.

mceclip0.png

Pointfordelingsspørgsmål i Rapporter

Du kan bruge Frekvensdiagrammer til at visualisere data indsamlet fra Pointfordelingsspørgsmål. Du får en gennemsnitlig beregning af fordelingen for hver svarmulighed.

 

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt