Flervalgsspørgsmål

Om flervalgsspørgsmål

Flervalgsspørgsmål tillader respondenter at vælge et eller flere svar fra en defineret liste af svaralternativer. De er en essentiel del af undersøgelser, quizzer, afstemninger og mere.

Tilføj flervalgsspørgsmål

For at tilføje et flervalgsspørgsmål, skal du blot gøre følgende:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelseselement (add button.svg), og vælg spørgsmål.
 2. Flervalgsspørgsmålet er standardoptionen, så klik på næste.
 3. Indtast dit spørgsmål og ændr typografien (fed, kursiv og understregning).

  Brug rullemenuen for flettefelter for at indsætte dine respondenters baggrundsoplysninger eller deres svar på tidligere spørgsmål.

 4. Indtast dine svarmuligheder. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.

  Tryk på ↵ enter tasten for at tilføje en ny svarmulighed, i stedet for at klikke på knappen tilføj svarmuligheder.

  Hvis du har svarmuligheder i et eksternt dokument som Word eller PDF, kan du kopiere/indsætte svarmulighederne og tilføje dem i bulk.

 5. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 6. Nu kan du opsætte spørgsmålsindstillingerne.
  • Tekstindtastning for sidste valgmulighed: Aktivér denne indstilling for at tillade dine respondenter at uddybe deres svar. Denne indstilling er kun mulig for den sidste svarmulighed. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis din sidste svarmulighed er "Andet. Uddyb venligst."
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  • Flere valg: Aktivér denne indstilling for at tillade dine respondenter at vælge flere svar. Hvis du aktiverer indstillingen, vil du være i stand til at vælge en begrænsning (alle, interval, eller præcis) af svarmuligheder, respondenter er tilladt at udfylde.
  • Layout (radioknapper): Vælg spørgsmålets layout og bestem, hvordan dine svarmuligheder visuelt præsenteres for dine respondenter. Radioknapper er standardlayoutet, men du kan ændre det til en rullemenu. Bemærk, at det ikke er muligt at ændre layoutet, hvis du har aktiveret indstillingen for flere valg.
  • Randomiser svarmuligheder: Aktiver denne indstilling for at sikre, at rækkefølgen af svarmulighederne ikke er den samme for alle respondenter.

   Lær hvordan man ekskluderer en svarmulighed fra randomisering.

 7. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.

Flervalgsspørgsmål kan have en svarmulighed.

Eksklusivt svarmulighed

Når du tillader respondenter at foretage flere valg i flervalgsspørgsmål, vil du muligvis give et valg som "Ingen af ovenstående", som ikke giver mening at parre med andre muligheder. Indstillingen for Eksklusivt svarmulighed sikrer, at en svarmulighed kun kan vælges for sig selv.

 1. Gå til din undersøgelse og klik på det relevante spørgsmål.
 2. Klik på svarmuligheden, du vil gøre eksklusiv.
 3. Aktivér indstillingen for eksklusivt svarmulighed.

Udeluk Svarmuligheder fra Tilfældiggørelse

Du kan vælge hvilke svarmuligheder du vil tilfældiggøre, og hvilke du vil holde i en fast position. For eksempel, hvis du vil tilføje en "Ingen af ovenstående" eller "Andet" mulighed til dit flervalgsspørgsmål, kan du indstille disse muligheder til at forblive i en fast position, mens de øvrige tilfældiggøres. Dette vil sikre, at "Ingen af ovenstående" eller "Andet" muligheden altid vises på en konsistent plads i listen af muligheder.

For at udelukke svarmuligheder fra at blive tilfældiggjort, skal du blot:

 1. Gå til din undersøgelse, og klik på det relevante spørgsmål.
 2. Klik på den svarmulighed, du vil udelukke fra tilfældiggørelse.
 3. Deaktiver tilfældiggør indstillingen.

Hvis du har aktiveret indstillingen "Tekstindtastning for sidste option", vil den sidste mulighed automatisk blive udelukket fra tilfældiggørelse.

Flervalgsspørgsmål i downloads af svardata

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

 • I downloadet med svardata findes enkeltvalgs flervalgsspørgsmål i en kolonne. Som standard vil hvert svaralternativ i spørgsmålet blive vist med det respektive labelnummer, dvs. labelnummeret for det valgte svaralternativ vises i hver respondentens række. Du har mulighed for at redigere outputformatet, du kan læse om dataformater her. • I downloadet med svardata er flervalgsspørgsmål med flere valg delt op. Hvert svaralternativ vil have sin egen kolonne i svardatafilen. Som standard er outputformatet værdien, dvs. på hver respondents række, vil der være en "1" i kolonnerne for de svarmuligheder, de har valgt. Du har mulighed for at redigere outputformatet, du kan læse om dataformater her. • Hvis du har aktiveret indstillingen tekstindtastning til slutmulighed, vil de åbne svar have deres egen kolonne. Kolonnenavnet vil være spørgsmålets nummer efterfulgt af "_Open"Flervalgsspørgsmål i Rapporter

Du kan visualisere de data, der er indsamlet ved dine Flervalgsspørgsmål i dine rapporter. De tilgængelige grafer til Flervalgsspørgsmål er:

Når et spørgsmål er formateret med flervalgsindstillingen, vil mange grafer for det spørgsmål vise et højere antal observationer end det samlede antal respondenter, da hver respondent kan vælge flere svarmuligheder.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt