Bakgrunnsvariabel: Tekst

```html

Profesjonell

Om Tekstbakgrunnsvariabler

Tekstvariabler har flere formål:

Denne variabeltypen kan formateres for å akseptere tekst, numerisk, e-post og andre tilpassede inndata. De forskjellige formatene for en Tekstvariabel er: 

 • Tekst: Variabelen godtar åpne inndata.
 • Numerisk: Variabelen godtar kun tall/numeriske inndata. Du kan definere ditt foretrukne desimalskilletegn.
 • E-post: Variabelen godtar kun e-postadresser.
 • Tilpasset: Variabelen godtar hvilken som helst validering du legger inn ved bruk av et regulært uttrykk, f.eks. amerikanske postnummer. Lær mer om regulære uttrykk.

Legge til Tekstbakgrunnsvariabler

Du kan legge til bakgrunnsvariabler mens du oppretter et skjemafelt eller direkte under dine undersøkelsesinnstillinger. For å legge dem til fra undersøkelsesinnstillingene dine, må du gjøre dette:

  1. Gå til undersøkelsen din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den først.
  2. Klikk på liste over bakgrunnsvariabler.
  3. Klikk på ikonet for å legge til bakgrunnsvariabel ().
  4. Velg tekst og klikk neste.
  5. Navngi variabelen og velg et format: tekst, numerisk, e-post, eller tilpasset.
 • Tekstformatet er åpent. Dette betyr at det godtar hvilken som helst datainndata, men utdata er kun tilgjengelig som tekst. Data lagret av Tekstvariabler med et tekstformat kan krypteres. Lær mer om krypterte tekstbakgrunnsvariabler.

  For å legge til en Tekstvariabel med tekstformat, må du bare gjøre følgende:
  1. Velg tekst-formatet i rullegardinmenyen.
  2. Aktiver innstillingen krev svar hvis du ønsker at variabelen skal være obligatorisk.

   Svaret vil kun være påkrevd hvis variabelen brukes i undersøkelsen via et skjema spørsmål.

  3. Aktiver innstillingen krypter data hvis du ønsker at variabelen skal krypteres.
  4. Klikk legg til for å opprette variabelen din.
 • Som navnet antyder, aksepterer dette formatet kun tall.

  For å legge til en Tekstvariabel med numerisk format, må du bare gjøre følgende:
  1. Velg numerisk format i rullegardinmenyen.
  2. Bruk rullegardinmenyen nedenfor for å velge ditt foretrukne desimalskilletegn. Du kan velge mellom komma (,) eller punktum (.).
  3. Aktiver innstillingen krev svar hvis du ønsker at variabelen skal være obligatorisk.

   Svaret vil kun være påkrevd hvis variabelen brukes i undersøkelsen via et skjema spørsmål.

  4. Klikk legg til for å opprette variabelen.

   Numeriske formater kan ikke brukes i Rapporteringsområdet.

 • Som navnet antyder, aksepterer dette formatet kun e-postadresser.

  For å legge til en Tekstvariabel med et e-postformat, må du bare gjøre følgende:
  1. Velg e-post formatet i rullegardinmenyen.
  2. Aktiver innstillingen krev svar hvis du ønsker at variabelen skal være obligatorisk.

   Svaret vil kun være påkrevd hvis variabelen brukes i undersøkelsen via et skjema spørsmål.

  3. Klikk legg til for å opprette variabelen din.
 • Med dette formatet kan du bruke regulære uttrykk for å definere valideringen for variabelen. For eksempel kan du validere variabelen til kun å akseptere amerikanske postnummer, Linkedin-URL'er, Gmail e-postadresser, osv.

  For å legge til en Tekstvariabel med et tilpasset format, må du bare gjøre følgende:
  1. Velg tilpasset format i rullegardinmenyen.
  2. Nå har du to felter:
   • Eksempeltekst: Sett inn et eksempel som samsvarer med ditt regulære uttrykk. I dette tilfellet kan det være 94101, som er et postnummer i San Francisco.
   • Angi regulært uttrykk for validering: Sett inn et regulært uttrykk. I dette tilfellet er det regulære uttrykket ^\d{5}(-\d{4})?$.

    Lær mer om regulære uttrykk.

  3. Aktiver innstillingen krev svar hvis du ønsker at variabelen skal være obligatorisk.

   Svaret vil kun være påkrevd hvis variabelen brukes i undersøkelsen via et skjema spørsmål.

  4. Klikk legg til for å opprette variabelen din.

Kryptering av Tekstbakgrunnsvariabler

En kryptert tekstbakgrunnsvariabel er en funksjon som gjør det mulig for deg å håndtere personlig informasjon på en sikker måte. Når du markerer en tekstbakgrunnsvariabel som "kryptert", blir dataene den inneholder automatisk kryptert og tilgang til den blir logget. Dette sikrer at du har kontroll over når respondenters personlige informasjon blir tilgjengelig.

Når du eller en undersøkelsessamarbeidspartner får tilgang til en kryptert tekstbakgrunnsvariabel, blir dataene automatisk dekryptert slik at du kan se eller redigere dem etter behov. Imidlertid blir all tilgang til disse variablene logget for å sikre at potensielle brudd kan oppdages og håndteres raskt.

Samlet sett er krypterte tekstbakgrunnsvariabler et nyttig verktøy for å beskytte personlig informasjon og sørge for at respondentenes data holdes trygge og sikre.

Det er to måter å få tilgang til dataene for krypterte variabler på:

 • Individuelle svar: Eiere av undersøkelser og samarbeidspartnere kan se og redigere dataene for hver enkelt respondent. Når du får tilgang til den individuelle respondenten, vil du ha muligheten til å se dekryptere dataene for å se og/eller redigere dem.
 • Nedlasting av svardata: Eiere av undersøkelser og samarbeidspartnere kan se dataene hvis de inkluderer bakgrunnsvariabler i deres nedlasting av svardata

All tilgang til dataene vil bli logget for å sikre sikkerheten. For å se loggen for undersøkelsen din, må du:

 1. Gå til undersøkelsen din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket klikk på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Klikk på logg.
 3. Alle loggene for undersøkelsen din vil være der.

Krypterte variabler kan ikke brukes i rapporter.

Importere Verdier til Tekstbakgrunnsvariabler

Hvis du allerede har lagret respondentdata, har du muligheten til å laste opp disse verdiene i undersøkelsen din når du deler den via organisasjon, e-post, og Digital Post.

 • Organisasjoner lar deg importere dine ansatte som medlemmer og dermed lagre deres bakgrunnsinformasjon. Når du sender en undersøkelse til medlemmer i organisasjonen, har du muligheten til å importere lagret informasjon om medlemmene til undersøkelsen. Lær mer om å dele undersøkelser med organisasjonen din.
 • Når du deler undersøkelsen din via e-post og Digital Post, kan du importere Tekstvariabler med en respondentliste (CSV-fil). Lær mer om oppsett av respondentlister her, samt deling via e-post og Digital Post.

Enten det er fra profilene til organisasjonsmedlemmer eller en respondentliste (CSV-fil), for å importere data i en Tekstvariabel, må verdien stemme overens med variabelens format eller dataene vil ikke bli importert.

Tekstbakgrunnsvariabler i Nedlasting av Svardata

Du kan laste ned svarene dine fra Enalyzer i flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

I nedlasting av svardata ligger Tekstbakgrunnsvariabler i en kolonne. Kolonnen er oppkalt etter variabelen.

 • Som standard vil hvert svaralternativ under variabelen vises som tekst. Du kan lese om dataformater her.

 • Som standard vil hvert svaralternativ under variabelen vises som den numeriske verdien. Du kan lese om dataformater her.

 • Som standard vil hvert svaralternativ under variabelen vises som tekst. Du kan lese om dataformater her.

 • Som standard vil hvert svaralternativ under variabelen vises som tekst. Du kan lese om dataformater her.

Ofte stilte spørsmål

 • Var denne artikkelen nyttig?

  0 av 0 syntes dette var nyttig