Skjema

Om Skjemaer

Skjemaer er en enkel og grei måte å samle inn bakgrunnsinformasjonen til respondentene dine. Du kan lage en hel undersøkelse som kun inneholder skjemabaserte spørsmål eller du kan blande dem med andre spørsmålstyper.

Skjemafeltene er basert på undersøkelseens bakgrunnsvariabler.

Lag skjemaer

For å legge til et skjema-spørsmål, må du bare:

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på legg til undersøkelseselement-ikonet (GreenPlusIcon.png), og velg spørsmål.
 2. Velg skjema og klikk neste.
 3. Skriv inn din overskrift og tekst, og endre typografien (fet, kursiv og understreking).

  Bruk sammenføyning spørsmålsrute for å sette inn bakgrunnsinformasjonen til respondentene eller svarene deres på tidligere spørsmål.

 4. Klikk legg til bakgrunnsvariabel.
 5. Siden skjemafeltene er basert på bakgrunnsvariabler, har du to alternativer. Du kan legge til eksisterende variabler eller du kan opprette nye variabler og legge dem til skjemaet. Du kan legge til tre typer variabler: tekst, utvalgsliste eller dato.
   1. Velg eksisterende variabler.
   2. Velg variabelen(e) du ønsker å legge til.
   3. Når du er ferdig med å legge til variablene som skjemafelt, klikk på legg til.
  • Les mer om tekstvariabler.

   Tekstvariabler er perfekte for å samle inn informasjon som e-postadresse, postnummer, navn osv. For å legge til en tekstvariabel, må du bare:
   1. Velg tekst.
   2. Gi den et navn og definer valideringen. Tekstvariabler kan ha tekst-, numeriske-, e-post- eller egendefinerte formater.
   3. Når du er ferdig, klikk på legg til.
   4. Skjemafeltet har nå blitt lagt til spørsmålet ditt og undersøkelsen din.

  • Les mer om utvalgslistevariabler.

   Denne alternativet gir respondenten et utvalg å velge mellom, f.eks. en liste over aldersgrupper eller land. For å legge til en utvalgslistevariabel, må du bare:
   1. Velg utvalgsliste.
   2. Gi den et navn og definer valideringen.
   3. Klikk på legge til svaralternativer ... for å legge til alternativer til variabelen.
   4. Når du er ferdig, klikk på legg til.
   5. Skjemafeltet har nå blitt lagt til spørsmålet ditt og undersøkelsen din.

  • Les mer om dvarvariabler.

   Skjemafeltet lar respondenten velge en bestemt dato fra en kalender-widget.
   1. Velg dato.
   2. Gi den et navn og definer valideringen.
   3. Når du er ferdig, klikk på legg til.
   4. Skjemafeltet har nå blitt lagt til spørsmålet ditt og undersøkelsen din.

   Språkinnstillingene dine bestemmer datoformatet for nedlastingen din. Formatet for kontoer på engelsk språk er mm.dd.yyy. Alle andre språk er dd.mm.yyyy.

 6. Du kan flytte og slette feltene ved å bruke handlingsmenyen.

  Sletting av feltene fra skjemaet, vil ikke slette dem fra undersøkelsen. Lær hvordan du sletter bakgrunnsvariabler.

 7. Når du har lagt til alle skjemafeltene og alt ser bra ut, klikk på legg til.
 8. Skjemaet ditt blir lagt til umiddelbart. Selv om det kan inneholde en eller flere bakgrunnsvariabler, vil det vises som ett element i oversikten over undersøkelsesinnholdet.

Bakgrunnsvariabler er unike, noe som betyr at hvis du bruker den samme variabelen i flere skjemaer, vil variabelen som er satt inn sist, overskrive tidligere dataoppføringer. Velg i stedet å opprette nye variable per skjema.

Hvis du bruker systemvariablene fornavn, etternavn og/eller e-post i skjema-spørsmålet ditt, må du sørge for at undersøkelsen ikke er anonym. Disse systemvariablene blir anonymisert i anonyme undersøkelser og vil derfor ikke være tilgjengelig i nedlastingen av dine svardata.

Skjema i Responsdata-nedlastinger

Du kan laste ned dine undersøkelsesresponser fra Enalyzer for flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

Siden skjemaer kan bestå av én eller flere bakgrunnsvariabler av ulike typer, finnes det ikke én enkelt format for skjemaspørsmål i nedlastinger av responsdata. Alt avhenger av bakgrunnsvariablene som blir brukt. Lær mer om de forskjellige bakgrunnsvariabeltypene i nedlastinger av responsdata:

I responsdata-nedlastinger vil bakgrunnsvariabler vises i rekkefølge etter systemvariabler og før eventuelle undersøkelsesspørsmål.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig