Spørsmålstyper

Om Spørsmålstyper 

Vi har flere spørsmålstyper og et utvalg av innstillinger som kan brukes til å samle inn den informasjonen du trenger. Denne artikkelen gir en kort introduksjon til hver spørsmålstype, med lenker hvor du kan lære mer.

Med Enalyzer kan du redigere spørsmål når som helst, selv etter at du allerede har samlet inn svar.

Liste over spørsmålstyper

Spørsmålstype Beskrivelse
Flervalg

Flervalgsspørsmål gir respondentene muligheten til å velge ett eller flere svaralternativer fra en definert liste over alternativer.

Rangeringsskala Rangeringsskalaspørsmål gir respondentene muligheten til å sammenligne forskjellige svaralternativer ved hjelp av en felles skala.
Skjema

Skjemaer er en enkel og grei måte å samle inn respondentenes bakgrunnsinformasjon.

Åpen besvarelse

Åpne besvarelse spørsmål gir respondentene muligheten til å skrive inn egne svar i tekstboksen som er gitt.

Bildevalg

Bildevalgsspørsmål gir respondentene muligheten til å velge ett eller flere bilder fra et sett med bilder.

Bildeopplasting

Bildeopplastingsspørsmål gir respondentene muligheten til å svare på spørsmålet ved å laste opp et bilde eller ta et bilde.

Opplasting av filer

Opplasting av filer gjør at deltakerne kan laste opp filer til undersøkelsen din.

Matrise med flere valg

Matrise med flere valg består av en liste med underoppgaver som grafisk vises som en matrise. Det lar deltakerne besvare disse spørsmålene med de samme svarkategoriene.

Matrise-rangeringsskala

Matrise-rangeringsskala består av underoppgaver som grafisk vises som en matrise. Det er den perfekte muligheten til å måle meninger og holdninger.

Rangering

Rangeringsspørsmål lar deltakerne rangere en rekke elementer mot hverandre.

Poengfordeling

Poengfordelingsspørsmål lar deltakerne fordele numeriske verdier på ulike svarkategorier.

Inntastingsfelt

Inntastingsfelt brukes vanligvis for å samle bakgrunnsinformasjon, som navn, e-post, telefonnummer og mer.

Net Promoter Score® (NPS)

NPS er en metrisk utviklet i 1993 av Fred Reichheld for å måle kundelojalitet.

Anbefalingsskår

Anbefalingsskårspørsmålet er basert på Net Promoter Score® (NPS) -metoden. Imidlertid kan anbefalingsskårspørsmål, i motsetning til NPS-spørsmål som er basert på en 0-10-skala, være basert på forskjellige skalaer.

Var denne artikkelen nyttig?

5 av 6 syntes dette var nyttig