Rangeringsspørsmål

Om Rangeringsspørsmål

Rangeringsspørsmål lar respondenter rangere en rekke elementer mot hverandre.

Legg Til Rangeringsspørsmål

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på ikonet for å legge til undersøkelseselement (GreenPlusIcon.png), og velg spørsmål.
 2. Velg rangering og klikk neste.
 3. Skriv inn spørsmålet ditt og endre typografien (fet, kursiv og understreking).

  Bruk nedtrekksmenyen for sammenfletting for å sette inn respondenter bakgrunnsinformasjon eller svarene deres fra tidligere spørsmål.

 4. Legg til svaralternativene. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved å bruke handlingsmenyen.

  Trykk på ↵ enter-tasten for å legge til et nytt svaralternativ, i stedet for å klikke på legg til svaralternativer-knappen.

  Hvis du har svaralternativene i et eksternt dokument, for eksempel Word, kan du kopiere/lim inn svaralternativene og legge dem til i bulk.

 5. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikker du på neste.
 6. Nå kan du sette opp spørsmålsinnstillingene:
  • Krev svar: Dette alternativet er aktivert som standard. Deaktiver det hvis du ikke vil at spørsmålet skal være obligatorisk.
  • Ranger alt: Dette er standardinnstillingen som tillater respondentene å rangere alle svaralternativene. Hvis du vil endre dette, klikker du på nedtrekksmenyen og velger et begrensning (omfang eller nøyaktig) av svaralternativene du vil at respondentene skal rangere. 
  • Tilfeldiggjør svaralternativer: Aktiver dette alternativet for å sikre at rekkefølgen på svaralternativene ikke er den samme for alle respondentene.
 7. Når du har fullført spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikker du på legg til.

screely-1658082016993.png

Ranking Spørsmål i Responsdatanedlastinger

Du kan laste ned svarene på undersøkelsen fra Enalyzer for flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

I responsdatanedlastingen er Ranking-spørsmål delt opp. Du vil finne en kolonne for hver prioritet. Hver kolonne har en overskrift i formatet «Spørsmålsnummer _ Prioritetsnummer» for å tydeliggjøre spørsmålet og prioritet som kolonnen refererer til. For eksempel i tabellen under "1_1".

Som standard, vil i hver respondentrad, hver responsoptjon i spørsmålet vises sammen med det respektive etikettnummeret, dvs. det valgte svaret. For eksempel betyr tallet 5 i kolonnen "1_1" at respondenten rangerte responsoptjon #5 som sitt første prioritet.

Les om dataformater her.

mceclip0.png

Rangeringsspørsmål i rapporter

Du kan visualisere dataene samlet inn av dine rangeringsspørsmål i rapportene dine. Tilgjengelige diagrammer for rangeringsspørsmål er:

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig