Frekvensgrafer

Om Frekvensgrafer

Frekvensgrafer viser hvordan svarfrekvensen er fordelt blant de ulike svaralternativene. De er grunnlaget for alle rapporter, og innstillingene avhenger av spørsmålstypen de bygger på.

Legge til Frekvensgrafer

For å legge til Frekvensgrafer, må du bare:

  1. Gå til rapporten din, klikk på ikonet for å legge til rapportelement (), og velg frekvens.
  2. Velg variabelen grafen skal baseres på og klikk på legg til-knappen. Grafen din vil bli opprettet og lagt til nederst i rapporten din umiddelbart.

Utforming av Frekvensdiagrammer

Frekvensdiagrammer fungerer med alle typer spørsmål, men standardoppsettet for frekvensdiagrammer avhenger av spørsmåls- eller variabeltypen som diagrammet er basert på.

Tilgjengelige diagramtyper

Avhengig av spørsmålstypen, er det ulike tilgjengelige oppsett for frekvensdiagrammer, som vist i tabellen nedenfor: 

  Sirkeldiagram Donut

Stolper (horisontale og vertikale)


Stablede stolper (horisontale og vertikale) Stablede stolper 100% (horisontale og vertikale) Speedometer
Flervalgsspørsmål - enkeltvalg yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Flervalgsspørsmål - flervalg     yes.png     yes.png
Vurderingsskala yes.png yes.png yes.png

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 3 syntes dette var nyttig