Rapportfiltre

Om Rapporteringsfiltrering

Du kan filtrere rapporter etter svar, tid og variabler i undersøkelsen, som for eksempel alder, avdeling, enhet, bedrift og mer. Filtrering og bearbeiding av dataene dine gir deg en bedre forståelse av situasjonen i bedriften din.

Når du designer undersøkelsen din, bør du tenke over hvordan du vil filtrere resultatene. Hvis du vil se svar fra en gruppe, må du inkludere et spørsmål i undersøkelsen som gjør det mulig å filtrere etter gruppen eller laste opp data til en variabel i undersøkelsen.

Legg til rapportfiltre

For å legge til rapportfiltre må du:

 1. Gå til rapporten din og klikke på filterknappen ().
 2. Hvis dette er det første filteret ditt, klikk på legg til filter -knappen. Hvis du allerede har filtre, klikk på rediger og legg til rapportfiltersymbolet (BluePlusIcon.png).
 3. Definer filterkriteriene ved å velge den relevante undersøkelsesvariabelen eller spørsmålet.
 4. Definer filtrer tilgang, det vil si om rapportlesere har mulighet til å gjøre egne valg.
  • Du kan tillate rapportlesere å gjøre egne valg til filteret. Hvis du for eksempel filtrerer rapporten via svarkategori og gir leserne tilgang til å gjøre egne valg, vil de kunne filtrere rapporten etter alle kategoriene, for eksempel fullførte og ufullstendige svar.

   1. Klikk ja for å gi leserne tilgang.
   2. Velg standardfiltervalget og klikk neste. Leserne vil kunne gjøre egne valg, men rapporten går tilbake til dine valg hvis siden lastes på nytt.
   3. Gi filteret navn og klikk på legg til.
   4. Filteret ditt vil bli lagt til og filtrere rapporten.
  • Du kan velge å begrense hva du deler med leserne dine og dermed nekte tilgang slik at de ikke kan gjøre egne valg av filter. Hvis du for eksempel filtrerer rapporten etter fullførte svar og ikke gir leserne tilgang, vil de bare kunne se data fra fullførte svar.

   1. Klikk på nei for å nekte leserne tilgang.
   2. Definer filtervalget og klikk på neste. Leserne vil ikke kunne endre filtervalgene dine.
   3. Gi filteret navn og klikk på legg til.
   4. Filteret ditt vil bli lagt til og filtrere rapporten.

Spørsmål og bakgrunnsvariabler som er kompatible med filtre

Følgende spørsmål og bakgrunnsvariabler kan brukes til å filtrere rapporter:

Slett rapportfiltere

Du kan alltid slette rapportfiltere, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til rapporten din og klikk på filterknappen (FiltersButton.png).
 2. Klikk på rediger.
 3. Klikk på filteret du vil slette og velg velg.
 4. Klikk på slettikonet (DeleteIcon.png).
 5. Filteret ditt vil bli slettet umiddelbart.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig