Bakgrunnsvariabel: Utvalgsliste

```html

Om Bakgrunnsvariabler for Valgliste

Bakgrunnsvariabler for valgliste består av en liste med ulike svaralternativer og har mange ulike anvendelsesområder avhengig av konteksten. De har mange formål:

Legg til Bakgrunnsvariabler for Valgliste

Du kan legge til bakgrunnsvariabler mens du oppretter et skjemafelt eller direkte under innstillingene for undersøkelsen din. For å legge dem til fra undersøkelsesinnstillingene dine, må du:

 1. Gå til undersøkelsen din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Klikk på liste over bakgrunnsvariabler.
 3. Klikk på ikonet for å legge til bakgrunnsvariabel ().
 4. Velg valgliste og klikk videre.
 5. Navngi variabelen og legg til svaralternativene.
 6. Aktiver innstillingen krev svar hvis du ønsker at variabelen skal være obligatorisk.

  Svaret vil bare være påkrevd hvis variabelen brukes i undersøkelsen via et skjema spørsmål.

 7. Klikk legg til for å opprette variabelen din.

Importer Verdier til Bakgrunnsvariabler for Valgliste

Hvis du allerede har lagret respondentdataene kan du laste opp disse verdiene i undersøkelsen din når du deler den via organisasjon, e-post, og Digital Post.

 • Organisasjoner lar deg importere dine ansatte som medlemmer og dermed lagre deres bakgrunnsinformasjon. Når du sender en undersøkelse til organisasjonsmedlemmer har du muligheten til å importere lagret informasjon om medlemmene til undersøkelsen. Lær mer om å dele undersøkelser med organisasjonen din.
 • Når du deler undersøkelsen din via e-post og Digital Post, kan du importere valglistevariabler med en respondentliste (CSV-fil). Lær mer om oppsett av respondentlister her, så vel som deling via e-post og Digital Post.

Enten det er fra profiler for organisasjonsmedlemmer eller en respondentliste (CSV-fil), for å importere data til en valglistevariabel, må verdien stemme overens med de alternativene du har definert ellers vil ikke dataene bli importert.

Bakgrunnsvariabler for Valgliste i Nedlastinger av Svardata

Du kan laste ned dine undersøkelsessvar fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

I nedlastingen av svardata finner du Bakgrunnsvariablverdier for Valgliste i en kolonne. Kolonnen er oppkalt etter variabelen. Som standard vil hvert svaralternativ under variabelen bli vist som tekst. Du kan endre formatet på utdataene, du kan lese om dataformater her.

mceclip0.png

```

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig