Bakgrunnsvariabler

Om bakgrunnsvariabler

Bakgrunnsvariabler har flere formål:

 • Skjemaer: Spørsmålstyper i skjemaer er basert på bakgrunnsvariabler, dvs. du kan opprette skjemaer kun med bakgrunnsinformasjon. For eksempel, et online bestillingsskjema.
 • Betingelser: Du kan bruke bakgrunnsvariabler som betingeler, slik at du presenterer respondentene dine med relevante spørsmål basert på deres bakgrunnsinformasjon, f.eks. forretningsdivisjon, alder, byen de bor i.
 • Sammenslåingsfelter i undersøkelser og meldinger: Du kan også personliggjøre undersøkelser og meldinger ved å legge til respondentenes navn i introduksjonsteksten eller selve spørsmålene.
 • Filtre: Dybdegjør i dataene dine ved å bruke rapportfiltre basert på bakgrunnsvariablene dine, for eksempel, filtrer rapporten din for variabelen "avdeling". Du kan også bruke bakgrunnsvariabler for mer spesifikke og smartere rapporter. Du kan opprette individuelle rapporter ved å opprette filtre basert på, f.eks. navn, og forretningsavdelinger.
 • Benchmarker: Benchmark og sammenlign data ved å lage dataseries basert på en eller flere filtre. For eksempel kan du sammenligne avdelinger.
 • Rapportversjoner: Bruk bakgrunnsvariabler for å opprette rapportversjoner som sikrer at riktig innsikt når de riktige menneskene. For eksempel, en årlig medarbeidertilfredshetsrapport som bare viser data for en spesifikk avdeling.

Denne artikkelen gir en kort introduksjon av hver bakgrunnsvariabel-type, med lenker hvor du kan lære mer. Med Enalyzer kan du redigere disse variablene når som helst, selv etter at du allerede har samlet inn svar.

Liste over bakgrunnsvariabeltyper

Det er ulike bakgrunnsvariabeltyper:

Bakgrunnsvariabeltype Beskrivelse
Tekst

Denne bakgrunnsvariabeltypen kan formateres for å godta tekst-, numeriske- og e-postinndata.

Valgliste Denne bakgrunnsvariabeltypen består av en liste over ulike svaralternativer.

Dato

Denne bakgrunnsvariabeltypen godtar, som navnet antyder, datoformater og har ulike bruksområder avhengig av konteksten.

Systemvariabler

Systemvariabler er inkludert i alle undersøkelser som standard, og de kan verken endres eller slettes. Systemvariablene er:

 • E-post: Dette er en tekstvariabel med e-postformat og kan legges til skjemaer. Når du inviterer respondenter via e-post, fyller Enalyzer ut denne variabelen med e-postadressene til respondentene dine.
 • Fornavn og etternavn: Dette er tekstvariabler med tekstformat. Når du inviterer respondenter via e-post, fyller Enalyzer ut disse variablene med for- og etternavn til respondentene dine, hvis de er tilgjengelige.
 • Invitasjonstidspunkt: Dato og klokkeslett da du inviterte respondenten til å svare på undersøkelsen din. Dette gjelder bare for respondenter som mottok en invitasjon. Denne variabelen kan brukes til å filtrere rapporter og til å opprette tidsseriegrafer i rapporter.

 • Starttidspunkt: Dato og klokkeslett da respondentene begynte å svare på undersøkelsen din. Denne variabelen kan brukes til å filtrere rapporter og til å opprette tidsseriegrafer i rapporter.

 • Svarstatus: Refererer til statusen til svaret (fullført, ufullstendig, ikke besvart og avslått). Denne variabelen kan brukes til å filtrere rapporter.

Fornavn, etternavn og e-post variablene anonymiseres i anonyme undersøkelser, selv om du legger til disse variablene i et skjema og respondentene gir informasjonen, vil de fortsatt være anonymiserte.

Slett bakgrunnsvariabler

 1. Gå til undersøkelsen din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikker du på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Klikk på liste over bakgrunnsvariabler.
 3. Klikk på handlinger og velg slett.
 4. Velg bakgrunnsvariabelen(e) du vil slette og klikk på slett.

Sletting av bakgrunnsvariabler vil føre til tap av data og eventuelle filtre, versjoner og datarekker opprettet. Datatapet er permanent og kan ikke reverseres.

Var denne artikkelen nyttig?

4 av 10 syntes dette var nyttig