Graffiltre

Om filter på grafer

Du kan filtrere grafer efter svar, tid og enhver baggrundsvariabel i undersøgelsen, f.eks. alder, afdeling, enhed, virksomhed og mere. Filtrering og dybdegående analyse af dine data giver dig en bedre forståelse af tilstanden i din forretning.

Graffiltre vil kun filtrere den valgte graf, hvis du ønsker at filtrere hele rapporten, læs mere om rapportfiltre.

Tilføj diagramfiltre

For at tilføje diagramfiltre skal du:

 1. Åbne diagrammets redigeringsmenu. Dette kan du gøre ved at klikke på dit diagrammets overskrift eller holde musen over diagrammet, klikke på afkrydsningsfeltet (), klikke på handlingsmenuen, og vælge rediger. Dette vil åbne side menuen til redigering af diagrammet.
 2. Klik på indstillinger.
 3. Klik på tilføj diagramfilter.
 4. Du har nu følgende muligheder:
  • Navn: Navngiv dit filter.
  • Ignorer rapportfiltre: Aktivér denne funktion, hvis du ønsker at diagramfilter/-filtre ignorerer rapportfilte/-filtre.
 5. Klik på tilføj filter knappen og vælg den variabel, du gerne vil filtrere dit diagram med.
 6. Definer dine filtervalg og klik gem.
 7. Tilføj så mange filtre som du har brug for ved at gentage trin 5 og 6.
 8. Ændringerne vil blive gemt med det samme.

Spørgsmål & Baggrundsvariable Kompatible med Filtre

Følgende spørgsmål og baggrundsvariable kan bruges til at filtrere rapporter:

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt