Variable Versjoner

Om Variabele Versjoner

Det kan være mange grunner til at du trenger å endre visse variabler etter at du har sendt undersøkelsen til respondentene dine. Her er noen av de fremste bruksområdene:

Med variable versjoner kan du lage en ny versjon av et eksisterende spørsmål/bakgrunnsvariabel som du kan endre og redigere, og bruke til å lage Grafer, filtre, og data serier.

Rediger betegnelser for svaralternativer

Du må kanskje endre betegnelsene for svaralternativer i rapporten av flere grunner. For eksempel kan det noen ganger være nødvendig med en lengre formulering for å formidle den riktige meningen i en undersøkelse. Imidlertid kan lengre formuleringer rote til rapportene. Derfor er det veldig praktisk å kunne forkorte betegnelser på svaralternativene, slik som eksemplet nedenfor.

screely-1660052954911.png

For å redigere betegnelsene for svaralternativer, må du opprette en versjon av den eksisterende variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) og legge til nye svaralternativer. For å opprette en variabelversjon, må du:

 1. Gå til din rapport og velg innstillinger på sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Under data, klikk på variabler.
 3. Klikk på variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) hvis svaralternativer du ønsker å redigere, og velg legg til variabelversjon.
 4. Navngi din variabelversjon. Standard variabelnavn vil være "Versjon" etterfulgt av versjonsnummeret. Så din første versjon vil bli kalt "Versjon 1", den andre "Versjon 2" og så videre.
 5. Klikk på kategorier og deretter på knappen legg til kategori. Kategorier deler den innsamlede dataen i grupper, noe som betyr at de fungerer som svaralternativer.
 6. Velg kriteriene som vil definere kategorien og klikk neste. For eksemplet ovenfor, vil vi opprette en kategori for hvert svaralternativ.
 7. Navngi kategorien og klikk lagre. Dette er navnet som vil være synlig i grafer, filtre og tidsserier. Med andre ord, dette er hvor du forkorter den opprinnelige betegnelsen.
 8. Din kategori vil bli opprettet. For å opprette en ny, klikk på legg til kategori-ikonet () og følg trinn 5-7.
 9. Når du er ferdig med å legge til alle nødvendige kategorier, kan du bruke den nye variabelversjonen for å opprette Grafer, filtre, og dataserier.

Den nye variabelversjonen vil være tilgjengelig i alle rapportene basert på samme undersøkelse.

Slå sammen svaralternativer

Det er massevis av grunner til at du ønsker å slå sammen svaralternativer. For eksempel har du et spørsmål/bakgrunnsvariabel som samler inn landene respondentene bor i, og du ønsker å gruppere dem inn i kontinenter. Eller etter at du bygget undersøkelsen, to avdelinger har blitt slått sammen og du vil at det skal gjenspeiles i rapporten.

screely-1660055585032.png

For å slå sammen et variabels svaralternativ, må du:

 1. Gå til din rapport og velg innstillinger på sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet () for å åpne den først.
 2. Under data, klikk på variabler.
 3. Klikk på variabelen (spørsmål eller bakgrunnsvariabel) hvis svaralternativer du ønsker å redigere, og velg legg til variabelversjon.
 4. Navn din variabelversjon. Standard variabelnavn vil være "Versjon" etterfulgt av versjonsnummeret. Så din første versjon vil bli kalt "Versjon 1", den andre "Versjon 2" og så videre.
 5. Klikk på kategorier.
 6. Klikk på kategorien du vil slette og klikk velg. For eksemplet ovenfor, ville vi slette Salgs-kategorien.
 7. Klikk på slett-ikonet (DeleteIcon.png) for å slette kategorien.
 8. Klikk på den eksisterende kategorien som du ønsker å slå sammen den slettede med, og velg rediger. For eksemplet ovenfor, ville vi redigere Markedsføringskategorien.
 9. Definer kategorien slik at den inneholder alle nødvendige data. For eksemplet ovenfor, ville vi sikre at data fra Markedsføring og Salg er inkludert i en kategori.
  screely-1660056056765.png
 10. Når du er ferdig med å definere kategorien, klikk neste.
 11. Navngi kategorien og klikk lagre. Dette er navnet som vil bli synlig i Grafer, filtre, og dataserier. For eksemplet ovenfor, ville vi navngitt denne kategorien Markedsføring & Salg.

Legg til spørsmål med numerisk inntastningsfelt i rapporter

Du kan visualisere data som er samlet inn av spørsmål med inntastningsfelt i rapporter. Tekst, numeriske data, e-post og tilpassede formater vil bli visualisert som åpne svar grafer. Spørsmål med numerisk inntastningsfelt kan visualiseres som søylediagrammer, men det krever at man jobber med rapportvariabler. 

For å bedre illustrere dette, skal vi bruke et eksempel. La oss si at vi har bedt respondentene oppgi sin alder, og vi ønsker å dele disse numeriske inndataene inn i aldersgrupper, dvs. gruppere de innsendte aldrene i forskjellige alderskategorier.

screely-1658136209914.png

I dette eksempelet skal vi opprette forskjellige aldersgrupper:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 eller eldre

OPPRETT EN VARIABELVISNING

Du må begynne med å opprette en ny variabelvisning:

 1. Gå til rapporten din og velg innstillinger i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet (BurgerMenu.png) for å åpne den først.
 2. Klikk på variabler.
 3. Klikk på det numeriske inntastningsfeltet for spørsmål og velg legg til variabelversjon.
 4. Variabelen vil ta navnet etter versjonsnummeret, men du kan redigere variabelnavnet til noe du lett kan identifisere.
 5. Klikk på kategorier for å definere innholdet i variabelen, med andre ord, du skal skissere verdiene du skal rapportere på.
 6. Klikk på legg til-ikonet (GreyPlusIcon.png) for å begynne å definere kategoriene dine.
 7. Du har 6 alternativer for å definere dine datakriterier, og du kan legge til så mange du trenger:
  • Lik
  • Mindre enn
  • Mindre enn/lik med
  • Større enn
  • Større enn/lik med
  • Fra/Til
  For eksempel, for å legge til aldersgruppen "20 - 29" vil kategorien se slik ut:
  screely-1658139295161.png
 8. Når du har definert kategorien, klikk neste.
 9. Navngi kategorien din og klikk lagre. Kategorinavnet er etiketten som vil vises i dine Frekvensgrafer. For dette eksempelet, ville denne kategorien bli kalt "20 - 29".
 10. Gjenta trinn 6 - 9 for å opprette alle kategoriene du trenger. Når du har lagt til alle kategoriene, vil du ha endt opp med noe som ser slik ut:
  screely-1658139478430.png
 11. Bruk omorganiseringsikonet for å flytte kategoriene rundt.

LEGG TIL FREKVENS GRAFER

Nå som du har opprettet din variabelvisning, kan du legge til grafer basert på den.

 1. Klikk på innhold i sidemenyen. Hvis menyen er lukket, klikk på menyikonet (BurgerMenu.png) for å åpne den først.
 2. Klikk på ikonet for å legge til rapportelementer (BluePlusIcon.png) og velg frekvens.
 3. Når du velger variablene for diagrammet ditt, kan du velge variabelvisningen du nettopp har opprettet. Variabelvisningens navn er i formatet “Variabel/Spørsmål navn - Variabelversjon Navn”, for “Alder? - Versjon 1”.

  Hvis du har opprettet flere variabelvisninger på samme variabel, klikk på pilen som tilsvarer variabelen, og du vil kunne se listen over variabelvisninger du har opprettet.

 4. Når du har valgt variabelversjon, klikk legg til.
 5. Nå vil du ha noe som ligner dette:
  screely-1658140874372.png

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig