Anbefalingsscore spørsmål

Om Anbefalingsscore Spørsmål

Anbefalingsscore spørsmålet er basert på Net Promoter Score® (NPS) metoden. Anbefalingsscore spørsmål, i motsetning til NPS spørsmål som er basert på en 0-10 skala, kan være basert på ulike skalaer. De er en effektiv måte å måle kundelojalitet ved å stille det ultimate spørsmålet "Hvor sannsynlig er det at du ville anbefalt [selskap/produkt/tjeneste] til en venn eller kollega?"

Respondenter deles inn i tre grupper etter rangeringen de ga:

Promotere (de som svarer 9 – 10) er lojale og vil anbefale deg til sitt nettverk. De er dine ambassadører og derfor mer sannsynlig å forbli kunder og øke sine kjøp over tid.

Passive (de som svarer 7 – 8) er fornøyde for øyeblikket, men ditt selskap, produkt, og/eller tjeneste har ikke etterlatt et varig eller permanent inntrykk. De vil ikke gå god for deg, men kan nevne deg i rett kontekst.

Kritikere (de som svarer 0- 6) er ikke fornøyde! De vil aktivt spre negativ omtale og har en tendens til å være høyere (og skumlere) enn promotere.

Scoren i seg selv varierer fra -100 til 100. Den beregnes ved å ta prosentandelen av promotere minus prosentandelen av kritikere, derfor betyr en positiv score at du har flere promotere enn kritikere og motsatt. For å øke din NPS må du øke prosentandelen av promotere ved å redusere de passive og kritikerne. 

I rapporter, kalkulerer Enalyzer automatisk anbefalingsscoren, samt segmenterer respondenter i Promotere, Passive og Kritikere i Frekvensgrafer og Tidsseriegrafer.

Legg til Anbefalingsscore Spørsmål

For å legge til et Anbefalingsscore spørsmål, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på ikonet for å legge til undersøkelseselement (), og velg spørsmål.
 2. Velg anbefalingsscore, og klikk neste.
 3. Rediger spørsmålsteksten hvis du trenger. Du kan også endre typografien (fet, kursiv og understrek).

  Bruk rullegardinmenyen for sammenflettingsfelt for å sette inn respondentenes bakgrunnsinformasjon eller deres svar på tidligere spørsmål.

  Lengden på spørsmålsteksten er begrenset til maks. 250 tegn.

 4. Det er på tide å definere skalaen din og du har ulike alternativer:
  • Trinn: Velg antall trinn for skalaen din.
  • Reverser skala: Hvis du ønsker å reversere skalaen aktivér denne innstillingen.
  • Start fra null: Som standard er denne innstillingen aktivert, deaktiver den hvis du ønsker at skalaen din skal starte fra 
  • 'Vet ikke' eller 'Gjelder ikke' alternativ: Aktiver denne innstillingen for å inkludere et 'vet ikke' eller 'gjelder ikke'-alternativ som automatisk vil bli ekskludert fra gjennomsnittsberegninger i rapporter.
 5. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikk neste.
 6. Nå kan du sette opp innstillingene for spørsmålet:
  • Åpne svar: Denne innstillingen tillater respondenter å utdype svarene sine.
  • Krev svar: Denne innstillingen er aktivert som standard. Deaktiver den hvis du ikke ønsker at spørsmålet ditt skal være obligatorisk.
  • Oppsett (knappeskala): Velg oppsettet for spørsmålet og bestem hvordan skalaen din visuelt presenteres for respondentene dine. Knappeskala er standardoppsettet, men du kan endre det til en rullegardin.
 7. Når du har fullført spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikk legg til.

screely-1658146451439.png

Anbefalingsscore Spørsmål i Nedlastning av Svardata

Du kan laste ned svarene på undersøkelsen din fra Enalyzer for flere formål. Du kan bruke filen for analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

 • I nedlastningen av svardata, er Anbefalingsscore spørsmål funnet i én kolonne. Som standard, i hver respondents rad, vil hver svarmulighet i spørsmålet bli vist med svaralternativets verdi. Du er i stand til å redigere formatet på utdata, du kan lese om dataformater her. • Hvis du aktiverte innstillingen for åpent svar, vil disse ha sin egen kolonne. Kolonnenavnet vil være nummeret på spørsmålet etterfulgt av "_Åpen"

Anbefalingsscore Spørsmål i Rapporter

Du kan visualisere dataene samlet inn fra dine Anbefalingsscore spørsmål i rapportene dine. De tilgjengelige diagrammene for Anbefalingsscore spørsmål er:

Enalyzer kalkulerer automatisk anbefalingsscoren, samt segmenterer respondentene i Promotere, Passive, og Kritikere i Frekvensgrafer og Tidsseriegrafer.

Rapporter fjerner "vet ikke" og "gjelder ikke" alternativer fra gjennomsnittsberegninger for Anbefalingsscore spørsmål.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig