Tidsseriegrafer

Om Tidsseriegrafer

En tidsseriegraf er en illustrasjon av datapunkter ved påfølgende tidsintervaller. De er perfekte for rapporter basert på kontinuerlige undersøkelser, som pulsmålinger. Tidsseriegrafer illustrerer utviklingen av en variabel over tid, f.eks. endringer i medarbeidertilfredshet.

Legg til Tidsseriegrafer

 1. Gå til ditt rapporteringsområde, klikk på ikonet for å legge til rapportelement (BluePlusIcon.png), og velg tidsserie.
 2. Velg variabelen grafen skal baseres på og klikk neste.
 3. Velg tidsvariabelen du vil krysse den forrige variabelen med. Du kan velge mellom Starttid og Invitasjonstid.

  Starttid viser dato og tid respondentene startet å svare på undersøkelsen. Invitasjonstid viser dato og tid respondentene ble invitert til å ta undersøkelsen.

 4. Når du har valgt din tidsvariabel, klikk neste.
 5. Velg en tidsperiode for din graf. Du kan definere en tidsperiode eller bruke rullegardinmenyen for å velge en forhåndsdefinert tidsperiode.
 6. Når du har valgt en tidsperiode, klikk legg til.
 7. Din graf vil bli opprettet og lagt til i din rapport umiddelbart.

mceclip1.png

Tidsseriegrafer Layout

Tidsseriegrafer er kompatible med følgende spørsmålstyper:

Standard layout for tidsseriegrafer avhenger av spørsmåls- eller variabeltypen som grafen er basert på.

 

Tidsseriegrafer er tilgjengelige i følgende oppsett:

 • Søylediagrammer (vertikale)
 • Stablede søylediagrammer (vertikale)
 • 100% stablede søylediagrammer (vertikale)
 • Linje
 • Område (zoombar)
 • Søylediagrammer (zoombar)

Åpne Svar i Tidsseriegrafer

Singel/multippel spørsmål, Skala spørsmål, Net Promoter Score (NPS) spørsmål, og Anbefalingsscore spørsmål gir fordelen av at respondenter kan legge igjen en tekstoppføring. For Singel/multippel spørsmål er det det siste svaralternativet, mens de andre spørsmålstypene oppfordrer respondenten til å utdype sitt svar på skalaen.

Når du legger til et Sammenligningsgrafer basert på ett av disse spørsmålene, vil de åpne svarene vises under diagrammet, slik at du enkelt kan klikke på bildet av åpne svar og se alle de tilgjengelige svarene.

For å kunne se disse åpne svarene i din PDF-nedlasting, må du lage et Frekvensgrafer.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig