Frekvensgrafer

Om Frekvensgrafer

Frekvensgrafer viser hvordan svarenes frekvens er fordelt blant de forskjellige svaralternativene. De utgjør grunnlaget for alle rapporter, og innstillingene avhenger av spørsmålstypen de er basert på.

Legg til Frekvensgrafer

For å legge til Frekvensgrafer, alt du må gjøre er:

 1. Gå til din rapport, klikk på Legg til rapportelement ikonet (), og velg frekvens.
 2. Velg variabelen grafen vil være basert på og klikk på legg til-knappen. Grafen din vil bli opprettet og lagt til nederst i rapporten din umiddelbart.

Frekvensgrafers Oppsett

Frekvensgrafer er kompatible med alle spørsmålstyper, men standardoppsettet for frekvensgrafer avhenger av spørsmålet eller variabeltypen grafen er basert på.

Tilgjengelige diagramtyper

Avhengig av spørsmålstypen, er det ulike tilgjengelige oppsett for frekvensgrafer som vist i tabellen nedenfor: 

```html ```
  Sirkeldiagram Donutdiagram

Stolper (horisontale og vertikale)


Stablede stolper (horisontale og vertikale) Stablede stolper 100% (horisontale og vertikale) Speedometerdiagram
Flervalg - enkelvalg yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Flervalg - flere valg     yes.png     yes.png
Vurderingsskala yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Bildevalgsspørsmål - enkeltvalg yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png yes.png
Bildevalgsspørsmål - flervalg     yes.png     yes.png
Matrise - flervalg     yes.png yes.png yes.png yes.png
Matrise - vurderingsskala     yes.png yes.png yes.png yes.png
Rangering       yes.png yes.png  
Poengfordelingsspørsmål     yes.png      
Net Promoter Score®     yes.png yes.png yes.png yes.png
Anbefalingsscore     yes.png yes.png yes.png yes.png

Åpne Svar i Frekvensgrafer

Singel/multippel spørsmål, Skala spørsmål, Net Promoter Score (NPS) spørsmål, og Anbefalingsscore spørsmål gir respondentene muligheten til å legge igjen en tekstinnføring. For Singel/multippel spørsmål er det det siste svaralternativet, mens de andre spørsmålstypene oppfordrer respondenten til å utdype svaret sitt på skalaen.

Når du legger til en frekvensgraf basert på et av disse spørsmålene, vil de åpne svarene vises under grafen, slik at du enkelt kan klikke på ikonet for åpne svar og se alle de tilgjengelige svarene.

LAST NED ÅPNE SVAR TIL PDF

For å kunne se disse åpne svarene i PDF-nedlastingen din, må du lage en kopi av diagrammet og endre det til et diagram for åpne svar. Rapportnedlastingen tar med tilgjengelige diagrammer, noe som betyr at du må ha et diagram for åpne svar.

 1. Gå til rapporten din.
 2. Klikk på handlinger-menyen og klikk kopiér.
 3. Velg diagrammet du vil kopiere og klikk kopiér.
 4. Klikk på det nylig opprettede diagrammet og velg åpne svar under layout. Endringene dine vil bli lagret umiddelbart.
 5. Lukk menyen for redigering av diagram.
 6. Åpne sidemenyen og velg last ned.
 7. Under filformat, åpne rullegardinmenyen og velg PDF.
 8. Under rapportinnhold, aktiver åpne svar.
 9. Til slutt, klikk last ned.

De åpne svarene vil være på slutten av PDF-rapporten din.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 5 syntes dette var nyttig