Invoerveld vraag

Over Invoerveld vragen

Invoerveld vragen worden vaak gebruikt om achtergrondinformatie in te voeren zoals naam, e-mail, telefoonnummer, en meer.

Invoerveld vragen kunnen worden geformatteerd om tekst, numerieke waarden, e-mail, en andere aangepaste invoermethoden te accepteren. De verschillende formaten voor Invoerveld vragen zijn:

 • Tekst: De vraag accepteert open vragen.
 • Numeriek: De vraag accepteert alleen nummers/numerieke invoer. Je kunt je voorkeursdecimaalscheidingsteken definiëren.
 • Email: De vraag accepteert alleen e-mailadressen.
 • Aangepast: De vraag accepteert welke validatie dan ook die je invoert met behulp van een reguliere expressie, bv. Amerikaanse postcodes. Leer meer over reguliere expressies.

Invoerveld vragen toevoegen

Om Invoerveld vragen toe te voegen, hoeft u alleen maar:

 1. Ga naar uw enquête, klik op het icoon voor het toevoegen van een enquête element () en kies vraag.
 2. Selecteer invoerveld en klik volgende.
 3. Voer uw vraag in en wijzig de typografie (vet, cursief en onderlijnd).

  Gebruik het dropdownmenu met samenvoegvelden om achtergrondinformatie van uw respondenten of hun antwoorden op eerdere vragen in te voegen.

  De lengte van de vraagtekst is beperkt tot max. 250 tekens.

 4. Als u tevreden bent met uw vraag, klik op volgende.
 5. Nu kunt u de vraag formatteren door te kiezen tussen tekst, numeriek, e-mail en aangepaste formaten.
 • Het tekstformaat is open. Dit betekent dat het elk gegevenstype accepteert, maar de uitvoer is alleen beschikbaar als tekst.

  Om een Invoerveld vraag met een tekstformaat toe te voegen, hoeft u alleen maar:
  1. Selecteer het tekst formaat in het dropdownmenu.
  2. De instelling antwoord vereist is standaard ingeschakeld, schakel deze uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is. 
  3. Wanneer u uw vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.
 • Zoals de naam al doet vermoeden, accepteert dit formaat alleen nummers.

  Om een Invoerveld vraag met een numeriek formaat toe te voegen, hoeft u alleen maar:
  1. Selecteer het numeriek formaat in het dropdownmenu.
  2. Gebruik het dropdownmenu hieronder om uw voorkeurs decimaalscheidingsteken te kiezen. U kunt kiezen tussen een komma (,) of een punt (.).
  3. De instelling antwoord vereist is standaard ingeschakeld, schakel deze uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is. 
  4. Schakel de instelling waarden beperken in om een reeks numerieke waarden toe te voegen die u accepteert, bijv. minimaal 1 en maximaal 100.
  5. Wanneer u uw vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.
 • Zoals de naam al aangeeft, accepteert dit formaat alleen e-mailadressen.

  Om een Invoerveld vraag met een e-mailformaat toe te voegen, hoeft u alleen maar:
  1. Selecteer het e-mail formaat in het dropdownmenu.
  2. De instelling antwoord vereist is standaard ingeschakeld, schakel deze uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is. 
  3. Wanneer u uw vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.
 • Met dit formaat kunt u reguliere expressies gebruiken om de validatie voor de vraag te definiëren. U kunt bijvoorbeeld de vraag zo valideren dat alleen Amerikaanse postcode, LinkedIn-URL's, Gmail e-mailadressen, etc. worden geaccepteerd.

  Om een Invoerveld vraag met een aangepast formaat toe te voegen, hoeft u alleen maar:
  1. Selecteer het aangepast formaat in het dropdownmenu.
  2. Nu heeft u twee velden:
   • Voorbeeldtekst: Voer een voorbeeld in dat overeenkomt met uw reguliere expressie. In dit geval zou het 94101 kunnen zijn, wat een postcode van San Francisco is.
   • Reguliere expressie voor validatie invoeren: Voer een reguliere expressie in. In dit geval is de reguliere expressie ^\d{5}(-\d{4})?$.

    Leer meer over reguliere expressies.

  3. De instelling antwoord vereist is standaard ingeschakeld, schakel deze uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is. 
  4. Wanneer u uw vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.

screely-1658129697866.png

Invoerveld Vragen in Antwoorddata Downloads

Je kunt je enquêteresponses van Enalyzer downloaden voor verschillende doeleinden. Je kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, delen met je team, of importeren naar een andere Enalyzer enquête.

In de antwoorddata download vind je Invoerveld vragen in één kolom. De kolom wordt vernoemd naar het vraagnummer.

 • Standaard wordt elke antwoordoptie onder de vraag weergegeven als tekst. Je kunt hier over dataformaten lezen hier.

  mceclip0.png
 • Standaard wordt elke antwoordoptie onder de vraag weergegeven als de ingediende numerieke waarde. Je kunt hier over dataformaten lezen hier.

  mceclip1.png
 • Standaard wordt elke antwoordoptie onder de vraag weergegeven als tekst. Je kunt hier over dataformaten lezen hier.

  mceclip2.png
 • Standaard wordt elke antwoordoptie onder de vraag weergegeven als tekst. Je kunt hier over dataformaten lezen hier.

  mceclip3.png

Voeg numerieke invoerveld vragen toe aan rapporten

Professioneel

U kunt de gegevens verzameld door Invoerveld vragen visualiseren met rapporten. Tekst, numeriek, e-mail, en aangepaste formaten worden weergegeven als open antwoord grafieken. Numerieke Invoerveld vragen kunnen worden gevisualiseerd als verticale balken, echter, dit vereist het werken met rapportagevariabelen.

Om dit beter te illustreren, gebruiken we een voorbeeld. Laten we zeggen dat we respondenten hebben gevraagd hun leeftijd op te geven en dat we deze numerieke invoer willen onderverdelen in leeftijdscategorieën, oftewel de ingediende leeftijden in verschillende leeftijdsgroepen willen indelen.

screely-1658136209914.png

Voor dit voorbeeld gaan we verschillende leeftijdscategorieën creëren:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 of ouder

STAP 1: MAAK EEN VARIABELE WEERGAVE

Je moet beginnen met het creëren van een nieuwe variabele weergave:

 1. Ga naar je rapport en selecteer instellingen in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan op het menu-icoon (BurgerMenu.png) om het eerst te openen.
 2. Klik op variabelen.
 3. Klik op de numerieke Invoerveld vraag en selecteer voeg variabele versie toe.
 4. De variabele neemt de naam van het versienummer aan, echter, je kunt de variabelenaam bewerken naar iets wat je makkelijk kunt identificeren.
 5. Klik op categorieën om de inhoud van de variabele te definiëren, met andere woorden, je gaat de waarden schetsen waarover je gaat rapporteren.
 6. Klik op het toevoeg icon (GreyPlusIcon.png) om je categorieën te beginnen definiëren.
 7. Je hebt 6 opties om je gegevenscriteria te definiëren en je kunt er zoveel toevoegen als je nodig hebt:
  • Gelijk aan
  • Minder dan
  • Minder dan/gelijk aan
  • Groter dan
  • Groter dan/gelijk aan
  • Van/Tot
  Bijvoorbeeld, om de leeftijdscategorie "20 - 29" toe te voegen, zou de categorie er zo uit zien:
  screely-1658139295161.png
 8. Wanneer je de categorie hebt gedefinieerd, klik op volgende.
 9. Noem je categorie en klik op opslaan. De categorienaam is het label dat zal verschijnen in je Frequentiegrafiek. Voor dit voorbeeld zou deze categorie "20 - 29" heten.
 10. Herhaal stappen 6 - 9 om alle categorieën te creëren die je nodig hebt. Zodra je alle categorieën hebt toegevoegd, eindig je met iets als dit:
  screely-1658139478430.png
 11. Gebruik het herordeningsicoon om de categorieën te verplaatsen.

STAP 2: VOEG FREQUENTIEGRAFIEK TOE

Nu je je variabele weergave hebt aangemaakt, kun je op basis daarvan grafieken toevoegen.

 1. Klik op inhoud in het zijmenu. Als het menu gesloten is, klik dan eerst op het menu-icoon (BurgerMenu.png) om het te openen.
 2. Klik op het icoon voor het toevoegen van rapportage elementen (BluePlusIcon.png) en selecteer frequentie.
 3. Bij het selecteren van de variabelen voor je grafiek, kun je de variabele weergave selecteren die je net hebt aangemaakt. De naam van de variabele weergave is in het formaat "Variabele/Vraag naam - Versie Variabele Naam", bijvoorbeeld voor "Leeftijd? - Versie 1".

  Als je meerdere variabele weergaven op dezelfde variabele hebt gemaakt, klik dan op de pijl die overeenkomt met de variabele en je zult een lijst zien van de variabele weergaven die je hebt aangemaakt.

 4. Wanneer je de versie van de variabele hebt gekozen, klik dan op toevoegen.
 5. Nu heb je iets dat hierop lijkt:
  screely-1658140874372.png

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2