Rangorde vraag

Over Rangorde vragen

Rangorde vragen staan respondenten toe om een reeks items ten opzichte van elkaar te rangschikken.

```html

Rangorde vraag toevoegen

 1. Ga naar je enquête, klik op het icoon voor enquête element toevoegen (GreenPlusIcon.png), en kies vraag.
 2. Selecteer rangorde en klik op volgende.
 3. Typ je vraag in en verander de typografie (vet, cursief, en onderstreept).

  Gebruik het samenvoegen veld dropdownmenu om achtergrondinformatie van je respondenten of hun antwoorden op eerdere vragen in te voegen.

  De lengte van de vraagtekst is beperkt tot maximaal 250 tekens.

 4. Voeg de antwoordopties toe. Je kunt ze kopiëren, verplaatsen, sorteren en verwijderen met behulp van het actiemenu.

  Druk op de ↵ enter toets om een nieuwe antwoordoptie toe te voegen, in plaats van op de knop antwoordopties toevoegen te klikken.

  Als je de antwoordopties in een extern document zoals Word hebt, kun je de antwoordopties kopiëren/plakken en ze in bulk toevoegen.

 5. Wanneer je tevreden bent met je vraag, klik op volgende.
 6. Nu kun je de vraaginstellingen opzetten:
  • Antwoord vereisen: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Schakel het uit als je niet wilt dat je vraag verplicht is.
  • Alles rangschikken: Dit is de standaardinstelling die het je respondenten mogelijk maakt om alle antwoordopties te rangschikken. Als je dit wilt wijzigen, klik je op het dropdownmenu en selecteer je een beperking (bereik of exact) van het aantal antwoordopties dat je respondenten moeten rangschikken.
  • Antwoordopties randomiseren: Schakel deze instelling in om ervoor te zorgen dat de volgorde van antwoordopties niet hetzelfde is voor alle respondenten.
 7. Wanneer je je vraag hebt gefinaliseerd en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.

screely-1658082016993.png

```

Rangorde vragen in Antwoorddata Downloads

U kunt uw enquêteresponses van Enalyzer downloaden voor verschillende doeleinden. U kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, delen met uw team, of importeren naar een andere Enalyzer enquête.

In de antwoorddata download worden Rangorde vragen opgesplitst. U vindt een kolom voor elke prioriteit. Elke kolom heeft een koptekst in het formaat "Vraagnummer _ Prioriteitsnummer" om de vraag en de prioriteit waar de kolom naar verwijst te verduidelijken. Bijvoorbeeld in de tabel hieronder "1_1".

Standaard wordt in elke rij van de respondent, elke antwoordoptie in de vraag weergegeven met het respectievelijke labelnummer, d.w.z. het geselecteerde antwoord. Bijvoorbeeld, het nummer 5 in kolom "1_1" betekent dat de respondent antwoordoptie #5 als hun eerste prioriteit heeft gerangschikt.

Lees hier meer over gegevensformaten hier.

mceclip0.png

Rangorde vragen in Rapporten

U kunt de door uw Rangorde vraag verzamelde gegevens visualiseren in uw rapporten. De beschikbare grafieken voor Rangorde vragen zijn:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0