Rangorde Vraag

Over Rangorde Vragen

Rangorde vragen stellen respondenten in staat om een set van items tegen elkaar te rangschikken.

Rangorde Vragen Toevoegen

 1. Ga naar uw enquête, klik op het icoon voor het toevoegen van een enquête-element (GreenPlusIcon.png), en kies vraag.
 2. Selecteer rangorde en klik op volgende.
 3. Typ uw vraag en verander de typografie (vet, cursief en onderstrepen).

  Gebruik het uitklapmenu van het samenvoegveld om de achtergrondinformatie van uw respondenten of hun antwoorden op eerdere vragen in te voegen.

 4. Voeg de reactie-opties toe. U kunt ze kopiëren, verplaatsen, sorteren en verwijderen met behulp van het actiemenu.

  Druk op de ↵ enter toets om een nieuwe reactie-optie toe te voegen, in plaats van op de knop reactie-opties toevoegen te klikken.

  Als u de reactie-opties in een extern document zoals Word heeft, kunt u de reactie-opties kopiëren/plakken en in bulk toevoegen.

 5. Wanneer u tevreden bent met uw vraag, klik op volgende.
 6. Nu kunt u de vraaginstellingen instellen:
  • Antwoord verplicht: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Schakel het uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is.
  • Alles rangschikken: Dit is de standaardinstelling waarmee uw respondenten alle antwoordopties kunnen rangschikken. Als u dit wilt veranderen, klik dan op het uitklapmenu en selecteer een beperking (bereik of exact) van de antwoordopties die u wilt dat uw respondenten rangschikken.
  • Reactieopties willekeurig ordenen: Schakel deze instelling in om te zorgen dat de volgorde van de antwoordopties niet voor alle respondenten hetzelfde is.
 7. Wanneer u uw vraag hebt voltooid en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.

screely-1658082016993.png

Rangorde vragen in Antwoorddata Downloads

U kunt uw enquêteresultaten downloaden van Enalyzer voor meerdere doeleinden. U kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, delen met uw team, of importeren naar een andere Enalyzer enquête.

In de antwoorddata download worden rangschikkingsvragen gesplitst. U vindt een kolom voor elke prioriteit. Elke kolom heeft een header in het formaat "Vraagnummer _ Prioriteitsnummer" om de vraag en prioriteit aan te geven waarnaar de kolom verwijst. Bijvoorbeeld in de onderstaande tabel "1_1".

Standaard wordt in elke rij van de respondent, elke antwoordoptie in de vraag weergegeven met het respectievelijke labelnummer, d.w.z. het geselecteerde antwoord. Bijvoorbeeld, het nummer 5 in kolom "1_1" betekent dat de respondent antwoordoptie #5 als hun eerste prioriteit heeft gerangschikt.

Lees hier over dataformaten hier.

mceclip0.png

Rangorde Vragen in Rapporten

U kunt de data die verzameld is door uw Rangorde vragen visualiseren in uw rapporten. De beschikbare grafieken voor Rangorde vragen zijn:

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0