Tijdreeksen Grafieken

Over Tijdreeksen

Een tijdreeks is een illustratie van datapunten op opeenvolgende tijdsintervallen. Ze zijn perfect voor rapporten op basis van continue enquêtes, zoals puls-enquêtes. Tijdreeksen illustreren de ontwikkeling van een variabele over tijd, bijv. veranderingen in werknemerstevredenheid.

Tijdreeksen Grafieken Toevoegen

 1. Ga naar uw rapportage, klik op het icoon voor het toevoegen van rapportage element (BluePlusIcon.png), en selecteer tijdreeksen.
 2. Selecteer de variabele waarop de grafiek gebaseerd zal zijn en klik volgende.
 3. Selecteer de tijdvariabele waarmee u de vorige variabele zult kruisen. U kunt kiezen tussen Starttijd en Uitnodigingstijd.

  Starttijd verwijst naar de datum en tijd waarop respondenten gestart zijn met het beantwoorden van de enquête. Uitnodigingstijd verwijst naar de datum en tijd waarop respondenten uitgenodigd waren om de enquête te nemen.

 4. Nadat u uw tijdvariabele heeft gekozen, klik volgende.
 5. Kies een tijdperk voor uw grafiek. U kunt een tijdperk definiëren of uit het dropdownmenu een vooraf bepaald tijdperk kiezen.
 6. Nadat u een tijdperk gekozen heeft, klik toevoegen.
 7. Uw grafiek zal onmiddellijk gecreëerd en aan uw rapportage toegevoegd worden.

mceclip1.png

Tijdreeksen Grafiek Lay-out

Tijdreeksen grafieken zijn compatibel met de volgende vraagtypes:

De standaard lay-out van tijdreeksen grafieken hangt af van het vraag- of variabeletype waarop de grafiek is gebaseerd.

 

Tijdreeksen zijn beschikbaar in de volgende indelingen:

 • Kolommen (verticaal)
 • Gestapelde kolommen (verticaal)
 • Gestapelde kolommen 100% (verticaal)
 • Lijn
 • Gebied (in- en uitzoomen mogelijk)
 • Kolommen (in- en uitzoomen mogelijk)

Open Vragen in Tijdreeksen Grafieken

Meerkeuze vraag, Waarderingsschaal vraag, Net Promotor Score (NPS) vraag, en Aanbevelingsscore vraag vragen bieden de mogelijkheid aan respondenten om een tekstuele invoer achter te laten. Voor Meerkeuze vragen is dit de laatste antwoordoptie, terwijl de andere vraagtypes de respondent aansporen om toelichting te geven op hun antwoord op de schaal.

Wanneer je een Kruisgrafiek toevoegt gebaseerd op een van deze vragen, zullen de open antwoorden onder de grafiek verschijnen, waardoor je simpelweg op het icoon voor open antwoorden kunt klikken en alle beschikbare antwoorden kunt bekijken.

Om deze open antwoorden in je PDF-download te kunnen zien, moet je een Frequentiegrafiek creëren.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0