Net Promoter Score® Vraag

Over Net Promotor Score® Vragen

Net Promotor Score® (NPS) is een metriek ontwikkeld in 1993 door Fred Reichheld als een manier om klantloyaliteit te meten. Het is gebaseerd op een enkele en eenvoudige vraag "Hoe waarschijnlijk is het dat je dit [bedrijf/product/dienst] zou aanbevelen aan een vriend of collega?" op een schaal van 0-10.

Respondenten zijn onderverdeeld in drie groepen volgens de waardering die ze gaven:

Promotors (9-10) zijn loyaal en zullen u aanbevelen aan hun netwerken. Ze zijn uw ambassadeurs en zijn daarom meer geneigd om klanten te blijven en hun aankopen na verloop van tijd te verhogen.

Passives (7-8) zijn voor nu tevreden, maar uw bedrijf, product en/of dienst heeft geen blijvende of permanente impact nagelaten. Ze zullen u niet aanbevelen, maar ze kunnen u wel noemen in de juiste context.

Detractors (0-6) zijn niet blij! Ze verspreiden actief negatief woord en hebben de neiging om luider (en enger) te zijn dan promotors.

De score zelf varieert van -100 tot 100. Het wordt berekend door het percentage van Promotors min het percentage van Detractors te nemen, daarom betekent een positieve score dat u meer promotors heeft dan detractors en vice versa. Om uw score te verhogen, moet u het percentage van Promotors verhogen door het aantal Passives en Detractors te verminderen.

In rapporten, berekent Enalyzer automatisch de score, evenals de verdeling van respondenten in Promotors, Passives en Detractors in Frequentie en Tijdreeksen grafieken.

Voeg Net Promotor Score® Vragen toe

Om een Net Promotor Score® Vraag toe te voegen, hoef je alleen maar het volgende te doen:

 1. Ga naar je enquête, klik op het icoon voor het toevoegen van een enquête element (), en kies vraag.
 2. Kies Net Promotor Score® (NPS), en klik op volgende.
 3. Je hebt nu de volgende opties:
  • Samenvoeg veld: Typ de naam van je bedrijf/product/service in. Wat je ook invoert, het wordt samengevoegd in de NPS vraag.

   Je kunt de NPS vraag niet herformuleren. Als je de NPS methode wilt gebruiken maar je eigen vraag wilt formuleren, gebruik dan de Aanbevelingsscore vraag in plaats daarvan.

  • Schaal omkeren: Als je de schaal wilt omkeren, bijvoorbeeld zodat het 5-1 leest in plaats van 1-5, dan activeer je deze instelling.
  • 'Weet niet' of 'Nvt' optie: Activeer deze instelling om een 'weet niet' of 'Nvt' optie op te nemen die automatisch wordt uitgesloten van gemiddelde berekeningen in rapporten.
 4. Wanneer je tevreden bent met je vraag, klik op volgende.
 5. Nu kun je de vraag instellingen opzetten:
  • Open antwoorden: Deze instelling stelt respondenten in staat om hun antwoorden toe te lichten.
  • Antwoord vereist: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Schakel het uit als je niet wilt dat je vraag verplicht is. Als je de open antwoord instelling inschakelt, heb je de optie om open antwoorden verplicht te maken door de open antwoord vereist instelling in te schakelen.

   Het kan een voordeel zijn om een respondent niet te dwingen een open antwoord vraag te beantwoorden, aangezien de respondent misschien geen relevant commentaar heeft.

  • Layout (knop schaal): Selecteer de layout van de vraag en bepaal hoe je schaal visueel wordt gepresenteerd aan je respondenten. Knop schaal is de standaard layout maar je kunt het veranderen naar een uitklapmenu.
 6. Wanneer je je vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.

screely-1658146451439.png

Net Promotor Score® Vragen in Respons Downloads

Je kunt je enquêteresultaten van Enalyzer downloaden voor verschillende doeleinden. Je kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, het delen met je team of importeren in een andere Enalyzer-enquête.

 • In de respons download zijn Net Promotor Score® vragen te vinden in een kolom. Standaard wordt in de rij van elke respondent elke antwoordoptie in de vraag weergegeven met de antwoordoptie waarde. Je hebt de mogelijkheid om de indeling van de output te wijzigen, je kunt hier over data formaten lezen hier. • Als je de open antwoord instelling hebt ingeschakeld, zullen deze hun eigen kolom hebben. De kolomnaam zal het nummer van de vraag zijn gevolgd door "_Open"

Net Promotor Score® Vragen in Rapporten

U kunt de gegevens visualiseren die zijn verzameld door uw Net Promotor Score® vragen in uw rapporten. De beschikbare grafieken voor Net Promotor Score® vragen zijn:

Enalyzer berekent automatisch de Net Promotor Score®, evenals het segmenteren van respondenten in Promoters, Passives en Detractors in Frequentie en Tijdreeksen grafieken.

Rapporten verwijderen "weet ik niet" en "N/V" opties van gemiddelde berekeningen voor Net Promotor Score® vragen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0