Net Promotor Score (NPS) vraag

Over Net Promotor Score® Vragen

Net Promotor Score® (NPS) is een in 1993 door Fred Reichheld ontwikkelde meetwaarde om klantentrouw te meten. Het is gebaseerd op een enkele, eenvoudige vraag “Hoe waarschijnlijk is het dat u dit [bedrijf/product/dienst] aan een vriend of collega zou aanbevelen?” op een schaal van 0-10.

Respondenten worden ingedeeld in drie groepen op basis van de beoordeling die ze hebben gegeven:

Promotors (9-10) zijn loyaal en zullen u aanbevelen in hun netwerken. Zij zijn uw ambassadeurs en zullen dus waarschijnlijk klant blijven en in de loop van de tijd hun aankopen verhogen.

Passieven (7-8) zijn voor nu tevreden, maar uw bedrijf, product en/of dienst heeft geen blijvende of permanente indruk achtergelaten. Ze zullen uw naam niet uitdragen, maar kunnen u wel noemen in de juiste context.

Critici (0-6) zijn niet blij! Ze zullen actief negatieve mond-tot-mondreclame verspreiden en neigen luider (en enger) te zijn dan promotors.

De score zelf loopt van -100 tot 100. Het wordt berekend door het percentage Promotors te nemen min het percentage Critici, dus een positieve score betekent dat je meer promotors dan critici hebt en vice versa. Om uw score te verhogen, moet u het percentage Promotors verhogen door het aantal Passieven en Critici te verminderen. 

In rapportages, berekent Enalyzer automatisch de score, en segmenteert het ook de respondenten in Promotors, Passieven en Critici in Frequentiegrafiek en Tijdreeksen.

Voeg Net Promotor Score® Vragen Toe

Om een Net Promotor Score® Vraag toe te voegen, hoeft u alleen maar:

 1. Ga naar uw enquête, klik op het icoon voor het toevoegen van een enquête element () en kies vraag.
 2. Kies Net Promoter Score® (NPS) en klik op volgende.
 3. U heeft nu de volgende opties:
  • Vervangingsveld: Voer de naam van uw bedrijf/product/dienst in. Wat u invoert wordt samengevoegd in de NPS vraag.

   U kunt de NPS vraag niet herformuleren. Als u de NPS methode wilt gebruiken maar uw eigen vraag wilt formuleren, gebruik dan in plaats daarvan de Aanbevelingsscore vraag.

  • Omgekeerde schaal: Als u de schaal wilt omkeren, bijvoorbeeld zodat deze loopt van 5-1 in plaats van 1-5, schakel dan de instelling in.
  • 'Weet niet' of 'Niet van toepassing' optie: Schakel deze instelling in om een 'weet niet' of 'niet van toepassing' optie op te nemen die automatisch uitgesloten wordt van gemiddelde berekeningen in rapporten.
 4. Als u tevreden bent met uw vraag, klik op volgende.
 5. Nu kunt u de vraaginstellingen instellen:
  • Open antwoorden: Deze instelling stelt respondenten in staat om hun antwoorden toe te lichten.
  • Antwoord vereist: Deze instelling is standaard ingeschakeld. Schakel deze uit als u niet wilt dat uw vraag verplicht is. Als u de instelling van open antwoord inschakelt, heeft u de optie om open antwoorden verplicht te stellen door de vereiste open antwoord instelling in te schakelen.

   Het kan een voordeel zijn om een respondent niet te dwingen een open antwoord vraag te beantwoorden, aangezien de respondent mogelijk geen relevante opmerking heeft.

  • Indeling (knopschaal): Selecteer de indeling van de vraag en beslis hoe uw schaal visueel wordt gepresenteerd aan uw respondenten. Knopschaal is de standaardindeling maar u kunt het wijzigen naar een dropdownmenu.
 6. Wanneer u uw vraag hebt afgerond en de instellingen hebt aangepast, klik op toevoegen.

screely-1658146451439.png

Net Promotor Score (NPS) vraag in Antwoorddata Downloads

U kunt uw enquêteresponses van Enalyzer downloaden voor verschillende doeleinden. U kunt het bestand gebruiken voor analyse in andere software, delen met uw team, of importeren in een andere Enalyzer enquête.

 • In de antwoorddata download worden de Net Promotor Score (NPS) vragen in één kolom gevonden. Standaard, in elke rij van de respondent, zal elke antwoordoptie in de vraag vertoond worden met de waarde van de antwoordoptie. U kunt het formaat van de uitvoer bewerken, u kunt hier meer over lezen over dataformaten hier.



 • Als u de instelling voor open antwoorden heeft ingeschakeld, zullen deze hun eigen kolom hebben. De kolomnaam zal het nummer van de vraag zijn, gevolgd door "_Open"

Net Promotor Score (NPS) vraag in Rapporten

U kunt de door uw Net Promotor Score (NPS) vraag verzamelde gegevens visualiseren in uw rapporten. De beschikbare grafieken voor Net Promoter Score (NPS) vragen zijn:

Enalyzer berekent automatisch de Net Promotor Score (NPS), evenals het segmenteren van respondenten in Promoters, Passives en Detractors in Frequentiegrafiek en Tijdreeksen grafieken.

Rapporten verwijderen "weet niet" en "n.v.t." opties uit gemiddelde berekeningen voor Net Promotor Score (NPS) vragen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0