Net Promotor Score (NPS) spørgsmål

Om Net Promoter Score® Spørgsmål

Net Promoter Score® (NPS) er en metrik udviklet i 1993 af Fred Reichheld som en måde at måle kundeloyalitet på. Den er baseret på et enkelt og simpelt spørgsmål “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale denne [virksomhed/produkt/service] til en ven eller kollega?” på en skala fra 0-10.

Besvarelserne er segmenteret i tre grupper ifølge den vurdering de gav:

Promoters (9-10) er loyale og vil anbefale dig til deres netværk. De er dine ambassadører og vil derfor sandsynligvis forblive kunder og øge deres køb over tid.

Passives (7-8) er tilfredse for nu, men din virksomhed, produkt og/eller service efterlod ikke et varigt eller permanent indtryk. De vil ikke gå i brechen for dig, men de nævner dig måske i den rette sammenhæng.

Detractors (0-6) er ikke tilfredse! De vil aktivt sprede negativ mund-til-mund og tenderer til at være højere (og skræmmende) end promoters.

Scoren selv varierer fra -100 til 100. Den beregnes ved at tage procentdelen af Promoters minus procentdelen af Detractors, derfor betyder en positiv score, at du har flere promoters end detractors og omvendt. For at øge din score, skal du øge procentdelen af Promoters ved at reducere Passives og Detractors.

I rapporteringsområdet, beregner Enalyzer automatisk scoren, samt segmenterer respondenterne i Promoters, Passives og Detractors i Frekvensdiagrammer og Tidsserie grafer.

```html

Tilføj Net Promotor Score® Spørgsmål

For at tilføje et Net Promotor Score® spørgsmål, skal du blot:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på tilføj undersøgelseselement ikonet (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg Net Promotor Score® (NPS), og klik næste.
 3. Du har nu følgende muligheder:
  • Sammensæt felt: Indtast navnet på din virksomhed/produkt/service. Alt hvad du indtaster, vil blive sammensat ind i NPS spørgsmålet.

   Du kan ikke omformulere NPS spørgsmålet. Hvis du vil bruge NPS-metoden, men formulere dit eget spørgsmål, brug da Anbefalingsscore spørgsmål i stedet.

  • Omvend skala: Hvis du ønsker at omvende skalaen, f.eks. så den læser 5-1 i stedet for 1-5, så aktiver indstillingen.
  • 'Ved ikke' eller 'Ikke relevant' mulighed: Aktiver denne indstilling for at inkludere en 'ved ikke' eller 'ikke relevant' mulighed, som automatisk vil blive ekskluderet fra gennemsnitsberegninger i rapporter.
 4. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik næste.
 5. Nu kan du opsætte spørgsmålsindstillingerne:
  • Åbne svar: Denne indstilling tillader respondenterne at uddybe deres svar.
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk. Hvis du aktiverer åbne svar indstillingen, vil du have mulighed for at gøre åbne svar obligatoriske ved at aktivere kræv åbne svar indstillingen.

   Det kan være en fordel ikke at tvinge en respondent til at besvare et spørgsmål med åbent svar, da respondenten muligvis ikke har en relevant kommentar.

  • Layout (knap skala): Vælg spørgsmålets layout og beslut hvordan din skala visuelt præsenteres for dine respondenter. Knap skala er standardlayoutet, men du kan ændre det til en rullemenu.
 6. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik tilføj.

screely-1658146451439.png

```

Net Promotor Score® Spørgsmål i Downloads af Svardata

Du kan downloade dine besvarelser fra Enalyzer til forskellige formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

 • I downloadet af svardata er Net Promotor Score® spørgsmål fundet i én kolonne. Som standard vil hver respondent række vise hvert svaralternativ i spørgsmålet med svaralternativ værdien. Du har mulighed for at redigere i outputformatet, du kan læse om dataformater her. • Hvis du har aktiveret indstillingen for åbne svar, vil disse have deres egen kolonne. Kolonnens navn vil være spørgsmålets nummer efterfulgt af "_Open"

Net Promotor Score (NPS) spørgsmål i Rapporter

Du kan visualisere de data, der er indsamlet fra dine Net Promotor Score (NPS) spørgsmål i dine rapporter. De tilgængelige diagrammer til Net Promotor Score (NPS) spørgsmål er:

Enalyzer beregner automatisk Net Promotor Score (NPS), samt segmenterer respondenterne i Promoters, Passives og Detractors i Frekvensdiagrammer og Tidsserie grafer.

Rapporter fjerner "ved ikke" og "ikke relevant" muligheder fra gennemsnitsberegningerne for Net Promotor Score (NPS) spørgsmål.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 0 fandt dette nyttigt