Baggrundsvariabler

Om Baggrundsvariabler

Baggrundsvariabler har flere formål:

 • Formularer: Formular spørgsmål typer er baseret på baggrundsvariabler, dvs. du kan oprette formularer udelukkende med baggrundsinformation. For eksempel en online bestillingsformular.
 • Betingelser: Du kan basere betingelser på baggrundsvariabler, således at du præsenterer dine respondenter med relevante spørgsmål baseret på deres baggrundsinformation, f.eks. forretningsdivision, alder, deres bopælsby.
 • Flettefelter i undersøgelser og beskeder: Du kan også personliggøre undersøgelser og beskeder ved at tilføje respondenternes navne i introduktionsteksten eller selve spørgsmålene.
 • Filtre: Gå i dybden med dine data ved at bruge rapportfiltre baseret på dine baggrundsvariabler, for eksempel filtrer din rapport baseret på variablen "afdeling". Du kan også bruge baggrundsvariabler til mere specifikke og smartere rapporter. Du kan oprette individuelle rapporter ved at oprette filtre baseret på eksempelvis navne og forretningsafdelinger.
 • Benchmarks: Benchmark og sammenlign data ved at oprette dataseries baseret på et eller flere filtre. For eksempel kan du sammenligne afdelinger.
 • Rapport versioner: Brug baggrundsvariabler til at oprette rapportversioner, der sikrer, at de rette indsigter når de rette mennesker. For eksempel en årlig rapport om medarbejdertilfredshed, der kun viser data for en specifik afdeling.

Denne artikel giver en kort introduktion til hver type baggrundsvariabel, med links hvor du kan lære mere. Med Enalyzer kan du redigere disse variabler til enhver tid, selv efter du allerede har indsamlet svar.

Liste over baggrundsvariabeltyper

Der er forskellige typer af baggrundsvariable:

Baggrundsvariabeltype Beskrivelse
Tekst

Denne variable type kan formateres til at acceptere tekst, numeriske og email input.

Valgliste Denne variabeltype består af en liste over forskellige svaralternativer.

Dato

Denne variabeltype, som navnet antyder, accepterer datoformater og har forskellige anvendelser afhængigt af konteksten.

Systemvariabler

Systemvariabler er som standard inkluderet i enhver undersøgelse, og de kan ikke omdøbes eller slettes. Systemvariablerne er:

 • Email: Dette er en tekstvariabel med et email adresse format og kan tilføjes til formularer. Når man inviterer respondenter via e-mail, udfylder Enalyzer denne variabel med respondenternes e-mails.
 • Fornavn & Efternavn: Disse er tekstvariabler med et tekstformat. Når man inviterer respondenter via e-mail, udfylder Enalyzer denne variabel med respondenternes for- og efternavne, hvis de er tilgængelige.
 • Invitationstidspunkt: Datoen og tidspunktet, hvor du inviterede respondenten til at besvare din undersøgelse. Dette gælder kun for respondenter, der har modtaget en invitation. Denne variabel kan bruges til at filtrere rapporter og til at oprette Tidsserie grafer i rapporter.

 • Starttidspunkt: Datoen og tidspunktet, hvor respondenterne begyndte at besvare din undersøgelse. Denne variabel kan bruges til at filtrere rapporter og til at oprette Tidsserie grafer i rapporter

 • Svarstatus: Henviser til respondentens svarstatus (afsluttet, ufuldstændig, ikke besvaret og afvist). Denne variabel kan bruges til at filtrere rapporter.

Fornavn, efternavn og email baggrundsvariablerne er anonymiserede i anonyme undersøgelser, selvom du tilføjer disse variabler til en formular og respondenterne giver informationen, vil de stadig være anonymiserede.

Slet baggrundsvariable

 1. Gå til din undersøgelse og vælg indstillinger i side menuen. Hvis menuen er lukket, klik på menu ikonet () for at åbne den først.
 2. Klik på liste over baggrundsvariable.
 3. Klik handlinger og vælg slet.
 4. Vælg de baggrundsvariable(r), du ønsker at slette, og klik slet.

At slette baggrundsvariable vil medføre tab af data og enhver filtre, versioner og dataserier oprettet. Databortfald er permanent og kan ikke fortrydes.

Var denne artikel en hjælp?

4 ud af 12 fandt dette nyttigt