Betingelser

Om Betingelser

Betingelser er nyttige, når du vil sende respondenter ned ad forskellige undersøgelsesstier baseret på variabler som spørgsmålssvar eller baggrundsinformation. Afhængigt af, hvordan respondenter svarer på visse spørgsmål, vil de tage forskellige ruter gennem undersøgelsen.

screely-1676619556763.png

En betingelse er en regel, du opstiller, som spørgsmål skal følge for at være synlige for en respondent, der følger den regel. For at gøre det lettere kan du læse betingelserne som en sætning. Eksemplet ovenfor kan læses som:

Spørgsmålet "Hvad var den primære grund til, at du ikke kunne arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2 eller 3 til spørgsmålet "Effektivitet og muliggørelse - Hvordan vil du bedømme din arbejdseffektivitet i den sidste uge?"

En betingelse består af fire dele:

 • En udsagn: Et udsagn er et betinget udtryk, der angiver den logiske forbindelse mellem variablen, operatøren og værdien. En udsagn kan være enten en "hvis" udsagn eller en "hvis ikke" udsagn. I eksemplet ovenfor er udsagnet "hvis", hvilket betyder, at spørgsmålet vil blive vist, hvis det følgende udsagn, defineret af variablen, operatøren og værdien, er sandt.
 • En variabel: Dette kan være et spørgsmål eller en baggrundsvariabel i din undersøgelse. I eksemplet ovenfor er variablen spørgsmålet "Hvordan vil du bedømme din arbejdseffektivitet i den sidste uge?"

  Datatyp baggrundsvariabler, Billedupload, Filupload, Rangordning og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • En operatør: Operatører i en betingelse er som et verb i en sætning. Operatører angiver, hvordan betingelseskriterierne relaterer til hinanden. De tilgængelige operatører bestemmes af variabeltypen. I eksemplet ovenfor er operatøren "er en af".
  Se alle tilgængelige operatører for hver variabeltype.
 • En værdi: Dette er værdi(er), der definerer din betingelse. I eksemplet ovenfor er værdierne 1, 2, og 3.

Tilføj Betingelser

Betingelser tilføjes til spørgsmålet, underspørgsmålet eller svarmuligheden, der skal vises, hvis betingelsen er opfyldt. For eksempel, hvis du vil vise spørgsmål til medarbejdere i Marketingafdelingen, tilføjes betingelserne til sættet af spørgsmål.

For at tilføje betingelser skal du blot:

 1. Vælg spørgsmålet, underspørgsmålet eller svarmuligheden, som du vil tilføje betingelsen til, og klik på indstillinger.
 2. Klik på tilføj betingelse knappen.
 3. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 4. Vælg værdien. Dette er svarmuligheden, respondenten skal vælge for at blive dirigeret til det angivne spørgsmål, det vil sige, dette er betingelsen.
 5. Når du er færdig, klik på tilføj.
 6. Din betingelse vil nu fremgå under dine spørgsmålsindstillinger.
 7. Du har altid mulighed for at se, hvilke spørgsmål der indeholder betingelser fra oversigten over undersøgelsesindhold. De er markeret med det undersøgelse element nummer, som betingelsen er baseret på:
  screely-1658188710317.png

Vilkår for underspørgsmål og svarmuligheder

Vilkår kan også tilføjes specifikke svarmuligheder og/eller underspørgsmål. 

Afhængig af, hvordan respondenter svarer på et bestemt spørgsmål, kan forskellige svarmuligheder vises eller skjules i de følgende spørgsmål. 

For at tilføje vilkår til underspørgsmål og/eller svarmuligheder, skal du: 

 1. Klikke på spørgsmålet for at redigere
 2. Klikke på underspørgsmålet eller svarmuligheden, som du ønsker at tilføje et vilkår til. 
 3. Klik på tilføj vilkår
 4. Vælg variablen (spørgsmål eller baggrundsvariabel) for betingelsen.
 5. Vælg værdien. Dette er svarmuligheden, som respondenten skal vælge for at få vist det angivne underspørgsmål eller svarmulighed.
 6. Når du er færdig, klik på tilføj.
 7. Dit vilkår vil nu fremgå under dit underspørgsmål eller svarmulighed.

 

Logiske operatorer og betingelsesgrupper

Du kan bruge logiske operatorer til opbyggelse af komplekse betingelser og betingelsesgrupper. Logiske operatorer er brugt til at kombinere flere betingelser indenfor en enkelt regel. Du kan bruge "og" og "eller" operatorer til at kombinere betingelser.

OG OPERATØR

"Og" operatøren betyder, at respondenterne skal opfylde alle betingelser grupperet med "og" operatøren for at vise spørgsmålet.

screely-1676626354592.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville den lyde:

Spørgsmålet "Hvad var den primære årsag til, at du ikke kunne arbejde effektivt?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1-25%, 26-50%, 51-75%, eller 76-100% til spørgsmålet "Hvor meget arbejdede du hjemmefra den sidste uge?" og hvis "Land" er "Danmark"

ELLER OPERATØR

"Eller" operatøren adskiller betingelser eller betingelsesgrupper (de, der er grupperet med "og" operatøren), hvilket betyder, at respondenterne skal opfylde betingelsen/betingelsesgruppen eller den anden betingelse/betingelsesgruppe.

screely-1676628460369.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville den lyde:

Spørgsmålet "Hvad vil du have, at din leder forbedrer?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Er din indsats blevet anerkendt af din leder i løbet af den sidste uge?" eller hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Modtog du den nødvendige støtte fra din leder i den sidste uge?"

KOMBINER OG/ELLER OPERATØRER

En kombination af "og" og "eller" operatorer gør det muligt for dig at oprette mere kompleks logik ved at kombinere flere betingelser og betingelsesgrupper.

screely-1676631195298.png

Hvis vi læser ovenstående eksempel som en sætning, ville den lyde:

Spørgsmålet "Hvad vil du gerne have dine kolleger eller leder til at forbedre?" vil blive vist, hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Er din indsats blevet anerkendt af din leder i løbet af den sidste uge?" og hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Leder - Modtog du den nødvendige støtte fra din leder i den sidste uge?" eller hvis respondenten svarer 1, 2, eller 3 til spørgsmålet "Kolleger - Modtog du den nødvendige støtte fra dine kolleger i den sidste uge?"

Som du kan se, grupperer "og" operatøren betingelserne.

Slet Betingelser

 1. Gå til din undersøgelse og klik på det spørgsmål, hvis betingelse du ønsker at slette.
 2. Klik på indstillinger.
 3. Rul til bunden, under betingelser, for at se en liste over de betingelser, dette spørgsmål har.
 4. Klik på handlingsmenuen og vælg slet.
 5. Vælg den/de betingelse(r) du ønsker at slette og klik på slet knappen.

Andre tilgængelige operatorer

De tilgængelige operatorer bestemmes af den variable type, du vælger for din betingelse. Brug nedenstående tænd/sluk-knapper for at lære mere om hver enkelt.

 • Operatoren afhænger af antallet af svarmuligheder, du vælger eller definerer. Hvis du vælger eller definerer én værdi, vil operatoren være "er", for eksempel "Afdeling er Salg". Hvis du vælger eller definerer flere værdier, vil operatoren være "er en af", for eksempel "Afdeling er en af mulighederne Salg eller Marketing".

  Disse operatorer er tilgængelige for:

  • Flervalgsspørgsmål
  • Vurderingsskala spørgsmål
  • Fritekst spørgsmål
  • Billedvalgsspørgsmål
  • Matrice - flervalg
  • Matrice - vurderingsskala
  • Indtastningsfelt sprøgsmål
  • Net Promotor Score® (NPS) spørgsmål
  • Anbefalingsscore spørgsmål
  • Baggrundsvariabel: Valgliste
  • Baggrundsvariabel: Tekst

  Dato-typede baggrundsvariable, Upload billede spørgsmål, Upload fil spørgsmål, Prioriteringsspørgsmål, og Pointfordelingsspørgsmål kan ikke bruges til betingelser.

 • Disse operatorer er tilgængelige for tekstvariable:

  • Fritekst spørgsmål
  • Indtastningsfelt sprøgsmål, undtaget det numeriske format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, undtaget det numeriske format

   

 • Disse operatorer er tilgængelige for numeriske variable:

  • Indtastningsfelt sprøgsmål, numerisk format
  • Baggrundsvariabel: Tekst, numerisk format

Var denne artikel en hjælp?

8 ud af 13 fandt dette nyttigt