Medlemsprofiler

Om Medlemsprofiler

Med Enalyzer organisationer kan du skapa medlemsprofiler som består av medlems bakgrundsinformation. Istället för att manuellt ställa in en Respondent List CSV-fil varje gång du genomför en team- eller medlemsundersökning, kan du bara importera data lagrad i medlemsprofilerna. Och självklart kan all medlems bakgrundsinformation användas för att segmentera, jämföra och analysera din data när du analyserar insamlad feedback med rapporter.

Anpassa medlemsprofiler

Medlemsprofiler består av följande medlemsdata:

 • Status är datumet och tiden då medlemmen lades till i organisationen.
 • Bakgrundsinformation innehåller e-post, förnamn, efternamn, personnummer, kommentar om medlemmen och andra variabler som du lägger till i profilerna, t.ex. ålder, kön, lön, chef och mer.
 • Teams hänvisar till alla team som medlemmen är del av.
 • Roll medlemmens organisationsroll, det kan vara administratör, samarbetspartner eller läsare.

Du kan anpassa medlemsprofiler genom att lägga till fler bakgrundsinformationsvariabler. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till startsidan och klicka på din organisation.
 2. Välj inställningar i sidomenyn.
 3. Klicka på bakgrundsinformation under medlemsinställningar.
 4. Klicka på ikonen för att lägga till variabel ().
 5. Namnge variabeln och klicka på lägg till.
 6. Upprepa steg 3 och 4 tills du har lagt till alla variabler du behöver.

Lägg till data i medlemsprofiler

När du har ställt in variablerna för medlemsprofilerna, kommer du att vilja lägga till lite data. Det finns tre sätt att göra det på:

 1. Lägg till informationen manuellt när du bjuder in medlemmar.
 2. Lägg till informationen i CSV-filen när du importerar medlemmar.
 3. Lägg till informationen manuellt i medlemsprofilen.

För att lägga till dem manuellt, måste du:

 1. Gå till hemsidan och klicka på din organisation.
 2. Välj medlemmar i sidomenyn.
 3. Klicka på den medlem vars profil du vill visa.
 4. Under bakgrundsinformation, lägg till värden i de variabler du skapade under bakgrundsinformation.
 5. Ändringar sparas automatiskt.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp