Rapportfiltre

Om Rapportfiltre

Du kan filtrere rapporter etter svar, tid og enhver undersøkelsesbakgrunnsvariabel, f.eks. alder, avdeling, enhet, selskap, og mer. Filtrering og dypdykk i dataene gir deg en bedre forståelse av tilstanden i din bedrift.

Når du designer din undersøkelse, tenk over hvordan du ønsker å filtrere dine resultater. Hvis du ønsker å se svar etter gruppe, sørg for å inkludere et spørsmål i undersøkelsen som vil tillate deg å filtrere etter den gruppen, eller last opp data til en undersøkelsesbakgrunnsvariabel.

Legg til rapportfiltre

For å legge til rapportfiltre, må du:

 1. Gå til rapporten din og klikk på filterknappen ().
 2. Hvis dette er ditt første filter, klikk på legg til filter-knappen. Hvis du allerede har filtre, klikk rediger og deretter på legg til rapportfilterikonet (BluePlusIcon.png).
 3. Definer filterkriteriene ved å velge relevant undersøkelsesvariabel eller spørsmål.
 4. Definer tilgang til filteret, hvilket betyr om rapportlesere er i stand til å gjøre egne valg eller ikke.
  • Du kan tillate at rapportlesere gjør egne valg for filteret. For eksempel, hvis du filtrerer rapporten via svarstatus og gir leserne tilgang til å gjøre egne valg, ville de kunne filtrere rapporten etter alle statusene, slik som fullførte og ufullførte svar.

   1. Klikk ja for å gi lesere tilgang.
   2. Velg standard filtervalg og klikk neste. Leserne vil kunne gjøre egne valg, men rapporten vil standardisere dine valg hvis siden oppfriskes.
   3. Navngi filteret ditt og klikk legg til.
   4. Ditt filter vil bli lagt til og filtrere rapporten.
  • Du kan bestemme å begrense hva du deler med leserne dine og dermed nekte tilgang for dem til å gjøre egne filtervalg. For eksempel, hvis du filtrerer rapporten etter status for fullførte svar og ikke gir leserne tilgang, vil de kun kunne se data fra fullførte svar.

   1. Klikk nei for å nekte lesere tilgang.
   2. Definer filtervalget og klikk neste. Leserne vil ikke være i stand til å redigere dine filtervalg.
   3. Navngi filteret ditt og klikk legg til.
   4. Ditt filter vil bli lagt til og filtrere rapporten.

Spørsmål & Bakgrunnsvariabler Kompatible med Filtre

Følgende spørsmål og bakgrunnsvariabler kan brukes til å filtrere rapporter:

Slett Rapportfiltre

Du kan alltid slette rapportfiltre, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til rapporten din og klikk på filterknappen (FiltersButton.png).
 2. Klikk rediger.
 3. Klikk på filteret du vil slette og velg velg.
 4. Klikk på slettikonet (DeleteIcon.png).
 5. Filteret ditt vil bli slettet umiddelbart.

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 1 syntes dette var nyttig