Om Poengberegning

Om Poengberegninger

Poengberegninger er den perfekte funksjonen for å lage quizer, online bestillingsskjemaer og mer. Denne funksjonen gir deg muligheten til å anvende en beregning på svarene til spesifikke spørsmålstyper, det vil si at man kan gjøre addisjoner, subtraksjoner, multiplikasjoner og divisjoner gjennom hele undersøkelsen. Disse beregningene vil gi respondenten en sluttsum ved avslutningen av undersøkelsen. Dette betyr at du kan summere opp quiz- eller testresultater, samt priser for bestillingsskjemaer.

Spørsmål som er kompatible med Poengberegninger

De følgende spørsmålstypene er kompatible med poengberegninger-funksjonen:

Legge til Poengberegninger

For å legge til poengberegninger i undersøkelsen din, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din og klikk på det aktuelle spørsmålet.
 2. Klikk på innstillinger og aktiver beregninger.
 3. De følgende trinnene varierer avhengig av spørsmålstypen.
  1. Det følgende gjelder for Flervalgsspørsmål, Vurderingsskala, Bildevalgsspørsmål, Net Promoter Score®, og Anbefalingsscore spørsmål.

   1. Klikk på lag beregninger.
   2. Klikk på aktiver beregninger i rullegardinmenyen og velg svaret du vil legge til beregningen for.
   3. Fra rullegardinmenyen beregninger, kan du velge blant de følgende operasjonene: addere, subtrahere, multiplisere og dividere.
   4. Når du har valgt operasjon, legg til en verdi. For eksempel, hvis du har valgt "legge til" som operasjon, vil verdien du setter inn bli lagt til respondentens poengsum hvis de velger det svaret.
   5. Du kan legge til så mange beregninger som du trenger ved å gjenta disse stegene.
   6. Når du er ferdig klikk lagre.
  2. Det følgende gjelder for Matrise - flervalg og Matrise - vurderingsskala spørsmål.

   1. Klikk på tilbakepilen (GreyBackButton.png) for å gå tilbake til under spørsmålene.
   2. Klikk på under spørsmålet du vil legge til beregninger for.
   3. Klikk på lag beregninger.
   4. Fra rullegardinmenyen beregninger, kan du velge blant de følgende operasjonene: addere, subtrahere, multiplisere og dividere.
   5. Når du har valgt operasjonen, legg til en verdi. For eksempel, hvis du har valgt "legge til" som operasjonen, vil verdien du setter inn bli lagt til respondentens poengsum hvis de velger det svaret.
   6. Du kan legge til så mange beregninger som du trenger ved å gjenta disse stegene.
   7. Når du er ferdig klikk lagre.
 4. Du kan alltid se hvilke spørsmål som inneholder beregninger fra oversikten over undersøkelsesinnhold:
  screely-1658181869146.png

Vis poengsum for Respondenter

Du kan vise respondentene poengsummen underveis samt ved avslutningen av undersøkelsen ved å bruke flettefelt.

Alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din og klikk på tekstelementet, spørsmålet eller avslutningssiden hvor du ønsker å vise poengsummen.
 2. Klikk på spørsmålet eller tekstboksen og klikk rullegardinmenyen for flettefelt.
  screely-1658182502245.png
 3. Velg poengsum-variabelen fra rullegardinmenyen. 
 4. Dette vil integrere respondentens poengsum i det tilsvarende tekstelementet eller spørsmålet.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 4 syntes dette var nyttig