Poengfordelingsspørsmål

```html

Om Poengfordelingsspørsmål

Poengfordelingsspørsmål lar respondentene fordele numeriske verdier over forskjellige svaralternativer.

Legg til Poengfordelingsspørsmål

For å legge til Poengfordelingsspørsmål i undersøkelsen din, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på ikonet for å legge til undersøkelseselement (), og velg spørsmål.
 2. Velg poengfordeling og klikk neste.
 3. Skriv inn spørsmålet ditt og endre typografien (fet, kursiv og understreking).

  Bruk rullegardinmenyen for sammenslåtte felt til å sette inn respondentenes bakgrunnsinformasjon eller deres svar på tidligere spørsmål.

  Lengden på spørsmålsteksten er begrenset til maks. 250 tegn.

 4. Legg til svaralternativene. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved å bruke handlingsmenyen.

  Trykk på ↵ enter-tasten for å legge til et nytt svaralternativ, i stedet for å klikke på legg til svaralternativer-knappen.

  Hvis du har svaralternativene i et eksternt dokument som Word, kan du kopiere/lim inn svaralternativene og legge dem til samlet.

 5. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikk neste.
 6. Nå kan du sette opp innstillingene for spørsmålet:
  • Krev svar: Denne innstillingen er aktivert som standard. Deaktiver den hvis du ikke ønsker at spørsmålet ditt skal være obligatorisk.
  • Desimaler: Aktiver denne innstillingen for å tillate respondenter å angi desimaler.
  • Begrensning (fordel akkurat): Denne innstillingen krever at respondenten fordeler det nøyaktige beløpet/verdien mellom de gitte svaralternativene. Hvis du ønsker å endre dette, klikker du på rullegardinmenyen og velger en annen begrensning: fordel maksimum eller fordel minimum.
  • Beløp/verdi: Skriv inn det totale beløpet/verdien som kommer til å bli distribuert av respondentene.
  • Tilfeldiggjør svaralternativer: Aktiver denne innstillingen for å sikre at rekkefølgen av svaralternativer ikke er den samme for alle respondenter.
  • Enhet: Angi relevant enhet f.eks. prosent eller en valuta. Enheten for prosent er angitt som standard.
 7. Når du har fullført spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikk legg til.

screely-1658088504898.png

Poengfordelingsspørsmål i Nedlasting av Svardata

Du kan laste ned svarene fra undersøkelsen din fra Enalyzer for flere formål. Du kan bruke filen for analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

I nedlastingen av svardata, er Poengfordelingsspørsmål delt opp. Du finner en kolonne for hvert svaralternativ. Hver kolonne har en overskrift i formatet "Spørsmålsnummer _ Svaralternativ" for å klargjøre spørsmålet og svaralternativet kolonnen refererer til. For eksempel i tabellen nedenfor "1_1".

Som standard vil hver respondent sin rad vise hvert svaralternativ i spørsmålet med verdien innsendt av respondenten. Les om dataformater her.

mceclip0.png

Poengfordelingsspørsmål i Rapporter

Du kan bruke Frekvensgrafer for å visualisere dataene som er samlet inn ved Poengfordelingsspørsmål. Du får en gjennomsnittsberegning av distribusjonen for hvert svaralternativ.

 

```

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig