Om Prioriteringsspørsmål

Om Prioriteringsspørsmål

Prioriteringsspørsmål lar respondentene rangere en rekke elementer mot hverandre.

Legg til Prioriteringsspørsmål

 1. Gå til din undersøkelse, klikk på ikonet for å legge til undersøkelseselement (GreenPlusIcon.png), og velg spørsmål.
 2. Velg prioritering og klikk neste.
 3. Skriv inn spørsmålet ditt og endre typografien (fet, kursiv, og understrek).

  Bruk nedtrekksmenyen for sammenslåingsfelt til å sette inn respondentenes bakgrunnsinformasjon eller deres svar på tidligere spørsmål.

  Lengden på spørsmålsteksten er begrenset til maks. 250 tegn.

 4. Legg til svarene. Du kan kopiere, flytte, sortere, og slette dem ved å bruke handlingsmenyen.

  Trykk ↵ enter tasten for å legge til et nytt svaralternativ, i stedet for å klikke på legg til svaralternativer knappen.

  Hvis du har svaralternativene i et eksternt dokument som Word, kan du kopiere/lime inn svaralternativene og legge dem til i bulk.

 5. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikk neste.
 6. Nå kan du sette opp innstillingene for spørsmålet:
  • Krev svar: Denne innstillingen er aktivert som standard. Deaktiver den hvis du ikke ønsker at spørsmålet skal være obligatorisk.
  • Ranger alle: Dette er standardinnstillingen som lar respondentene rangere alle svaralternativene. Hvis du ønsker å endre dette, klikk på nedtrekksmenyen og velg en begrensning (rekkevidde eller eksakt) av svaralternativer du vil at respondentene skal rangere. 
  • Tilfeldig rekkefølge av svaralternativer: Aktiver denne innstillingen for å sikre at rekkefølgen av svaralternativer ikke er den samme for alle respondenter.
 7. Når du har ferdigstilt spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikk legg til.

screely-1658082016993.png

Prioriteringsspørsmål i Nedlastinger av Svardata

Du kan laste ned svarene fra din Enalyzer-undersøkelse til flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

I nedlastingen av svardata, er Prioriteringsspørsmål delt opp. Du vil finne en kolonne for hver prioritet. Hver kolonne har en overskrift i formatet “Spørsmålsnummer _ Prioritetsnummer” for å klargjøre hvilket spørsmål og prioritet kolonnen refererer til. For eksempel i tabellen nedenfor "1_1".

Som standard, i hver respondents rad, vil hver svaralternativ i spørsmålet bli vist med det respektive etikettnummeret, dvs. det valgte svaret. For eksempel betyr tallet 5 i kolonnen "1_1" at respondenten rangerte svaralternativ #5 som deres første prioritet.

Les om dataformater her.

mceclip0.png

Prioriteringsspørsmål i Rapporter

Du kan visualisere dataene samlet av dine Prioriteringsspørsmål i dine rapporter. De tilgjengelige diagrammene for Prioriteringsspørsmål er:

Var denne artikkelen nyttig?

0 av 0 syntes dette var nyttig