Rapportdiagrammer

Om Rapportdiagrammer

Diagrammer er en rapport sitt hjørnestein fordi de visualiserer data. Vi har forskjellige diagrammer som adresserer forskjellige behov, og den riktige kombinasjonen vil gi deg innsikten du trenger. Denne artikkelen gir en kort introduksjon til hver diagramtype, med lenker hvor du kan lære mer.

Liste over Diagramtyper

Graftype Beskrivelse
Frekvens

Frekvensgrafer viser hvordan svarenes frekvens er fordelt blant de forskjellige svaralternativene.

Sammenligning Sammenligningsgrafer krysser to variabler i ett diagram.
Tidsseriegrafer

En Tidsseriegraf er en illustrasjon av datapunkter ved påfølgende tidsintervaller.

Topp/Bunn

Topp/Bunn grafer visualiserer de sterkeste og svakeste datapunktene, og viser hva som fungerer og/eller hva som trenger forbedring.

Temaooversikter

Temaooversikter lar deg sammenligne flere spørsmål i ett enkelt diagram.

Teller grafer

Teller grafer teller variable verdier, samt setter et mål for tellingen.

 

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 3 syntes dette var nyttig