Rapportdiagrammer

Om Rapporteringsdiagrammer

Diagrammer er selve hjørnesteinen i rapporter fordi de visualiserer data. Vi har ulike diagrammer som dekker ulike behov, og riktig kombinasjon vil gi deg innsikt du trenger. Denne artikkelen gir en kort introduksjon av hver diagramtype, med lenker hvor du kan lære mer.

Liste over diagramtyper

Diagamtype Beskrivelse
Frekvens

Frekvensdiagrammer viser hvordan svarfordelingen er fordelt på de forskjellige svaralternativene.

Sammenligning Sammenligningsdiagrammer krysser to variable i ett diagram.
Tidsserie

Et Tidsseriediagram er en illustrasjon av datapunkter ved påfølgende tidsintervaller.

Topp/Bunn

Topp-/Bunn-diagrammer visualiserer de sterkeste og svakeste datapunktene, og viser hva som fungerer og/eller hva som trenger forbedring.

Oversikt over tema

Oversiktsdiagrammer for tema lar deg sammenligne flere spørsmål i ett enkelt diagram.

Tellerdiagrammer

Tellerdiagrammer teller variable verdier, samt setter et mål for tellingen.

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig