Bildevalgsspørsmål

Om Bildevalgsspørsmål

Et bilde sier tusen ord fordi en kompleks idé kan formidles med et enkelt bilde. Derfor er det ikke rart at Bildevalgsspørsmål fører til at respondenter blir mer engasjerte og gir mer nøyaktige svar. Dessuten kan Bildevalgsspørsmål legge stil til designet ditt!

Bildevalgsspørsmål støtter følgende filtyper:

 • GIF
 • JPG
 • PNG
 • SVG

Legge til Bildevalgsspørsmål

For å legge til et Bildevalgsspørsmål, alt du trenger å gjøre er:

 1. Gå til undersøkelsen din, klikk på symbolet for å legge til undersøkelseselement () og velg spørsmål.
 2. Velg Bildevalgsspørsmål og klikk neste.
 3. Skriv inn spørsmålet ditt og endre typografien (fet, kursiv, og understreket).

  Bruk rullegardinmenyen for sammenslåingsfelt for å sette inn respondentenes bakgrunnsinformasjon eller svarene deres på tidligere spørsmål.

  Lengden på spørsmålsteksten er begrenset til maks. 250 tegn.

 4. For å legge til svaralternativene dine, klikk på legg til bilde knappen.
 5. Velg bildet/bildene du ønsker å bruke og legg dem til.

  Det er ingen begrensning på antall svaralternativer (bilder) du kan ha, men maksimal filstørrelse er 2 MB.

 6. Du kan legge til etiketter til bilde navnene.
 7. Du kan flytte eller slette svaralternativer ved å bruke handlingsmenyen.
 8. Når du er fornøyd med spørsmålet ditt, klikk neste.
 9. Nå kan du sette opp spørsmålsinnstillingene:
  • Krev svar: Denne innstillingen er aktivert som standard. Deaktiver den hvis du ikke ønsker at spørsmålet ditt skal være obligatorisk.
  • Flere valg: Aktiver denne innstillingen for å tillate at respondentene kan velge flere svar. Hvis du aktiverer innstillingen, vil du kunne velge en begrensning (alle, rekkevidde, eller nøyaktig) av svaralternativer respondentene har lov til å fylle ut.
  • Bildestørrelse: Velg bilde (svaralternativ) størrelse. Du kan velge mellom liten, medium og stor.
  • Skaler for å passe: Denne innstillingen er aktivert som standard, og det sikrer at bildene dine fullt tilpasses størrelsen du har valgt. Du kan deaktivere den hvis du ønsker.
 10. Når du har fullført spørsmålet ditt og tilpasset innstillingene, klikk legg til.

Eksklusivt svaralternativ

Når du tillater respondentene å gjøre flere valg i Bildevalgsspørsmål, kan du ønske å gi et valg som “Ingen av ovenstående”, som ikke gir mening å kombinere med andre alternativer. Innstillingen for Eksklusivt svaralternativ sikrer at et svaralternativ kan bare velges for seg selv.

 1. Gå til undersøkelsen din, og klikk på det relevante spørsmålet.
 2. Klikk på svaralternativet du vil gjøre eksklusivt.
 3. Aktiver innstillingen for eksklusivt svaralternativ.

Bildevalgsspørsmål i Nedlastinger av Svardata

Du kan laste ned svarene dine fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruke filen til analyse i annen programvare, dele den med teamet ditt, eller importere den til en annen Enalyzer-undersøkelse.

 • I nedlastingen av svardata, finnes Bildevalgsspørsmål med enkeltvalg i en kolonne. Som standard vil hver responsalternativ i spørsmålet bli vist med tilhørende etikettnummer, dvs. etikettnummeret for det valgte alternativet, i hver respondents rad. Du kan redigere formatutgangen, du kan lese om dataformater her. • I nedlastingen av svardata, er Bildevalgsspørsmål med flervalg splittet opp. Hvert svaralternativ vil ha sin egen kolonne i svardatafilen. Som standard vil det være en "1" i kolonnene for svaralternativene de har valgt i hver respondents rad. Du kan redigere formatutgangen, du kan lese om dataformater her.

Bildevalgsspørsmål i Rapporter

Du kan visualisere data samlet inn fra dine Bildevalgsspørsmål i dine rapporter. Tilgjengelige diagrammer for Bildevalgsspørsmål er:

Når et spørsmål er formatert med innstillingen for flere valg, vil mange diagrammer for det spørsmålet vise et høyere antall observasjoner enn det totale antall respondenter siden hver respondent kan velge flere svaralternativer.

Vær nøye med navnene på filene dine siden disse er de samme som etikettene for dine svaralternativer i rapportene dine. Med andre ord, du ønsker ikke å ende opp med et svaralternativ kalt "IMG200044458", ikke sant?

 

Var denne artikkelen nyttig?

1 av 1 syntes dette var nyttig