Rapportage Grafieken

Over Rapportage Grafieken

Grafieken vormen de spil van een rapport omdat ze data visualiseren. We hebben verschillende grafieken die aan verschillende behoeften voldoen en de juiste combinatie zal je het inzicht geven dat je nodig hebt. Dit artikel biedt een beknopte introductie tot elk type grafiek, met links waar je meer kunt leren.

Lijst van Grafiektypen

Chart Type Description
Frequency

Frequency charts show how the response frequency is distributed among the different response options.

Comparison Comparison charts cross two variables in one chart.
Time Series

A Time Series chart is an illustration of data points at successive time intervals.

Top/Bottom

Top/Bottom charts visualize the strongest and weakest data points, visualizing what is working and/or what needs improvement.

Theme Overview

Theme Overview charts allow you to compare several questions in one single chart.

Counter Charts

Counter charts count variable values, as well as set a target for the count.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2