WCAG 2.1 Conformiteit

Over WCAG 2.1 Naleving

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn een reeks richtlijnen voor het toegankelijk maken van online inhoud en websites voor mensen met beperkingen. Ze bestrijken zaken zoals het schrijven van instructies in duidelijke taal, het bieden van alternatieve tekst voor afbeeldingen, en zorgen dat iedereen de website/applicatie kan navigeren met slechts een muis en een scherm.

Enalyzer Toegankelijkheidsconformiteitsrapport WCAG Editie

Samenvatting

Enalyzer Cloud is een SaaS-product voor het uitvoeren van openbare enquêtes en het verzamelen en analyseren van gegevens. De applicatie bestaat uit twee verschillende onderdelen. Een deel is voor het creëren van content en is privé voor de accounteigenaar. Het andere deel is voor het reageren op enquêtes en is openbaar voor alle gebruikers. Deze conformiteitsanalyse is van toepassing op het openbare gedeelte van de applicatie, in het volgende eenvoudigweg aangeduid als "de applicatie".

De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webinhoud 2.1 zijn georganiseerd in drie niveaus van conformiteit:

  • Niveau A – de meest basale webtoegankelijkheidsfuncties.
  • Niveau AA – gaat over de grootste en meest voorkomende barrières voor gebruikers met een handicap.
  • Niveau AAA – het hoogste (en meest complexe) niveau van webtoegankelijkheid.

Wees u ervan bewust dat het maximaal haalbare niveau verschilt voor de verschillende succescriteria.

Criterium Maximaal Niveau Naleving
1.1 Tekstalternatieven A Volledig
1.2 Tijdgebonden media AAA Volledig
1.3 Aanpasbaar AAA Volledig
1.4 Onderscheidbaar AAA Gedeeltelijk (AA niveau)
2.1 Toegankelijk met toetsenbord AAA Volledig
2.2 Genoeg tijd AAA Vol
2.3 Aanvallen en lichamelijke reacties AAA Volledig
2.4 Navigeerbaar AAA Volledig
2.5 Invoermodaliteiten AAA Volledig
3.1 Leesbaar AAA Volledig
3.2 Voorspelbaar AAA Volledig
3.3 Invoerhulp AAA Volledig
4.1 Compatibel AA Volledig

Referentie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/

1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven Maximaal Niveau Naleving
1.1.1 Niet-tekstuele inhoud A yes.png

Deze vereisten zijn volledig behaald.

1.2 Tijdgebonden media Maximaal niveau  Naleving
1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen) A yes.png
1.2.2 Ondertitels (vooraf opgenomen) A yes.png
1.2.3 Audio-omschrijving of Media Alternatief (Voorgeproduceerd) A yes.png
1.2.4 Ondertiteling (Live) AA yes.png
1.2.5 Audio-omschrijving (Voorgeproduceerd) AA yes.png
1.2.6 Gebarentaal (Vooraf opgenomen) AAA yes.png
1.2.7 Uitgebreide Audiodescriptie (Vooraf opgenomen) AAA yes.png
1.2.8 Alternatief voor Media (Vooraf opgenomen) AAA yes.png
1.2.9 Alleen audio (Live) AAA yes.png

Deze vereisten zijn volledig behaald.

1.3 Aanpasbaar Maximaal Niveau  Naleving
1.3.1 Informatie en relaties A yes.png
1.3.2 Zinvolle volgorde A yes.png
1.3.3 Zintuiglijke kenmerken A yes.png
1.3.4 Oriëntatie AA yes.png
1.3.5 Identificeer het doel van invoer AA yes.png
1.3.6 Doel identificeren AAA yes.png

Deze vereisten zijn volledig behaald.

1.4 Onderscheidbaar Maximaal Niveau Naleving
1.4.1 Gebruik van kleur A yes.png
1.4.2 Audiobediening A yes.png
1.4.3 Contrast AA ja.png
1.4.4 Tekstformaat aanpassen AA yes.png
1.4.5 Afbeeldingen van tekst AA yes.png
1.4.6 Contrast (Verbeterd) AAA  
1.4.7 Weinig of geen achtergrondaudio AAA yes.png
1.4.8 Visuele presentatie AAA  
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering) AAA yes.png
1.4.10 Reflow AA ja.png
1.4.11 Niet-tekst contrast AA yes.png
1.4.12 Tekstafstand AA yes.png
1.4.13 Inhoud bij hover of focus AA yes.png

Deze vereisten zijn gedeeltelijk behaald.

2 Bedienbaar

2.1 Toegankelijk met toetsenbord Maximaal Niveau Naleving
2.1.1 Toetsenbord A yes.png
2.1.2 Geen toetsenbordval A yes.png
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) AAA yes.png
2.1.4 Karaktersneltoetsen A yes.png

Deze eisen zijn volledig vervuld.

2.2 Genoeg tijd Maximaal Niveau Naleving
2.2.1 Tijd instelbaar A yes.png
2.2.2 Pauze, stop, verberg A yes.png
2.2.3 Geen timing AAA yes.png
2.2.4 Onderbrekingen AAA yes.png
2.2.5 Opnieuw authenticeren AAA yes.png
2.2.6 Time-outs AAA yes.png

Deze eisen zijn volledig vervuld.

2.3 Aanvallen en fysieke reacties Maximaal niveau Naleving
2.3.1 Drie flitsen of onder de drempel A yes.png
2.3.2 Drie Flitsen AAA yes.png
2.3.3 Animaties van interacties AAA yes.png

Deze eisen zijn volledig vervuld.

2.4 Navigeerbaar Maximaal Niveau Naleving
2.4.1 Blokkades omzeilen A yes.png
2.4.2 Pagina getiteld A yes.png
2.4.3 Focusvolgorde A yes.png
2.4.4 Doel van de link A yes.png
2.4.5 Meerdere manieren AA yes.png
2.4.6 Koppen en labels AA yes.png
2.4.7 Focus zichtbaar AA yes.png
2.4.8 Locatie AAA yes.png
2.4.9 Doel van de link (alleen link) AAA yes.png
2.4.10 Sectiekoppen AAA yes.png

Deze eisen zijn volledig vervuld.

2.5 Invoermodaliteiten Maximaal Niveau Naleving
2.5.1 Aanwijzingsgebaren A yes.png
2.5.2 Annulering van aanwijzer A yes.png
2.5.3 Label in naam A yes.png
2.5.4 Bewegingsactuatie A yes.png
2.5.5 Doelgrootte AAA yes.png
2.5.6 Gelijktijdige inputmechanismen AAA yes.png

Deze eisen zijn volledig vervuld.

3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar Maximaal Niveau Naleving
3.1.1 Taal van de pagina

A yes.png
3.1.1 Taal van delen AA yes.png
3.1.3 Ongebruikelijke woorden AAA yes.png
3.1.4 Afkortingen AAA yes.png
3.1.5 Leesniveau AAA yes.png
3.1.6 Uitspraak AAA yes.png

Aan deze vereisten is volledig voldaan.

3.2 Voorspelbaar Maximaal Niveau Naleving
3.2.1 Bij focus A yes.png
3.2.2 Bij invoer A yes.png
3.2.3 Consistente navigatie AA yes.png
3.2.4 Consistente identificatie AA yes.png
3.2.5 Wijziging op verzoek AAA yes.png

Aan deze vereisten is volledig voldaan.

3.3 Invoerhulp Maximaal Niveau Naleving
3.3.1 Foutidentificatie A yes.png
3.3.2 Labels of instructies A yes.png
3.3.3 Fout suggestie AA yes.png
3.3.4 Foutpreventie (…) AA yes.png
3.3.5 Hulp AAA yes.png
3.3.6 Foutpreventie (alle) AAA yes.png

Aan deze vereisten is volledig voldaan.

4 Robuust

4.1 Compatibel Maximaal Niveau Naleving
4.1.1 Parsen A yes.png
4.1.2 Naam, rol, waarde A yes.png
4.1.3 Statusberichten AA yes.png

Deze vereisten zijn volledig nagekomen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 3