Reguliere Expressie Validatie

Over Reguliere Expressie Validatie

Een reguliere expressie (RegEx) is een reeks karakters die wordt gebruikt om specifieke stringformaten in gebruikersinvoer te valideren. Daarom worden reguliere expressies over het algemeen gebruikt om te zorgen dat de verzamelde data correct is geformatteerd.

Invoerveld vraag en Tekst Achtergrond Variabelen hebben aangepaste formaten die het mogelijk maken om je eigen validatie te creëren met gebruik van RegEx. Je kunt bijvoorbeeld Invoerveld vragen en Tekst Achtergrond Variabelen valideren om alleen postcodes van San Francisco, LinkedIn-links, etc. te verzamelen.

Nuttige reguliere expressies

We hebben een aantal handige RegEx patronen samengesteld:

  • Alleen Gmail-adressen matchen: [^ ]*@gmail\.com$
  • Alleen letters, cijfers en spaties matchen - speciale tekens uitsluiten: ^[a-zA-Z0-9 ]+$
  • Tijd in 24-uursnotatie: ^([0-1]?[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9])(:[0-5][0-9])?$
  • Alleen postcodes in Nederland matchen: ^\d{4}\s?\w{2}$

Nuttige Bronnen

Om door veelgebruikte reguliere expressiepatronen te bladeren, bekijk deze website: RegExLib.

Als je je eigen wilt maken, hier is een spiekbriefje en hier kun je je eigen reguliere expressies testen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 6