Respondentenlijst

Over Respondentenlijsten

Een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) is een plat tekstbestand dat een lijst van gegevens bevat. Deze bestanden worden vaak gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende toepassingen.

Wanneer u deelnemers uitnodigt via e-mail, Digitale Post of SFTP-server, kunt u snel uw respondentinformatie importeren met behulp van een CSV-bestand dat uw respondentenlijst bevat.

Respondentenlijsten bevatten de naam en het e-mailadres van elke respondent, naast eventuele andere informatie die u wilt opnemen. Een goede en gedetailleerde respondentenlijst maakt de verspreiding van de enquête gemakkelijker, en biedt ook uitstekende mogelijkheden voor filtering en rapportage wanneer u klaar bent om de verzamelde data te analyseren.

Maak Respondentenlijsten aan

U kunt CSV-bestanden maken met e-mails van respondenten, namen en alle andere relevante achtergrondvariabelen door gebruik te maken van applicaties zoals Excel of Google Sheets.

Begin met het toevoegen van de koppen van uw CSV-bestand, deze vertegenwoordigen de achtergrondvariabelen van uw enquête. De enige verplichte kop is e-mail (e-mail & SFTP) of Burger Service Nummer (Digitale Post), echter, voornaam, achternaam en e-mail/BSN zijn de standaardvelden. Alle andere achtergrondvariabelen zijn afhankelijk van de behoeften van uw enquête, deze kunnen verwijzen naar bestaande enquêtevariabelen of u kunt ze importeren wanneer u het bestand uploadt.

Elke respondent moet worden opgenomen op zijn eigen rij in de spreadsheet. Als u geen gegevens heeft voor een bepaald contact, laat de cel dan gewoon leeg.

Wanneer u klaar bent, sla de spreadsheet op als een CSV-bestand.

mceclip0.png

Het CSV-bestand moet gecodeerd zijn in UTF-8.

Het formaat voor datumvariabelen is MM-DD-JJJJ.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 12 van 21