Respondentenlijst

Over Respondentenlijsten

Een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) is een platte tekstfile die een lijst van gegevens bevat. Deze bestanden worden vaak gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende applicaties.

Wanneer je respondenten uitnodigt via e-mail, Digitale Post, of SFTP-server, kun je snel je respondentinformatie importeren door gebruik te maken van een CSV-bestand met je respondentenlijst.

Respondentenlijsten bevatten de naam en het e-mailadres van elke respondent, naast alle andere informatie die je moet opnemen. Een goede en gedetailleerde respondentenlijst maakt het verdelen van enquêtes eenvoudiger, evenals het biedt uitstekende filter- en rapportagemogelijkheden wanneer je klaar bent om de verzamelde gegevens te analyseren.

Maak Respondentenlijsten aan

U kunt CSV-bestanden maken met e-mailadressen van respondenten, namen en alle andere relevante achtergrondvariabelen met programma's zoals Excel of Google Sheets.

Begin met het toevoegen van de headers aan uw CSV-bestand; deze vertegenwoordigen de achtergrondvariabelen van uw enquête. De enige verplichte header is e-mail (e-mail & SFTP) of CPR-nummers (Digitale Post), echter zijn voornaam, achternaam en e-mail/CPR de standaardvelden. Andere achtergrondvariabelen hangen af van de behoeften van uw enquête, deze kunnen verwijzen naar bestaande enquêtevariabelen of u kunt ze importeren wanneer u het bestand uploadt.

Elke respondent moet op zijn eigen rij in de spreadsheet staan. Als u geen gegevens heeft voor een bepaald contact, laat de cel dan leeg.

Wanneer u klaar bent, sla de spreadsheet op als een CSV-bestand.

mceclip0.png

Het CSV-bestand moet gecodeerd zijn in UTF-8.

Het formaat voor datumvariabelen is MM-DD-YYYY.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 10 van 19