Indtastningsfelt sprøgsmål

Om Indtastningsfelt Spørgsmål

Indtastningsfelt spørgsmål bruges almindeligt til at indtaste baggrundsinformation såsom navn, e-mail, telefonnummer og mere.

Indtastningsfelt spørgsmål kan formateres til at acceptere tekst, numerisk, e-mail og andre brugerdefinerede indgange. De forskellige formater for indtastningsfelt spørgsmål er: 

 • Tekst: Spørgsmålet accepterer åbne indgange.
 • Numerisk: Spørgsmålet accepterer kun numre/numeriske indgange. Du kan definere din foretrukne decimal separator.
 • Email: Spørgsmålet accepterer kun e-mail adresser.
 • Brugerdefineret: Spørgsmålet accepterer hvilken som helst validering du indtaster ved hjælp af et regulært udtryk, f.eks. US postnumre. Lær mere om regulære udtryk.

Tilføj Indtastningsfelt Spørgsmål

For at tilføje Indtastningsfelt spørgsmål, skal du bare:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelseselement (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg indtastningsfelt og klik på næste.
 3. Skriv dit spørgsmål og ændr typografien (fed, kursiv, og understregning).

  Brug rullemenuen for sammensatte felter til at indsætte dine respondenters baggrundsinformation eller deres svar på tidligere spørgsmål.

 4. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 5. Nu kan du formatere spørgsmålet ved at vælge mellem tekst, numerisk, email, og brugerdefinerede formater.
 • Tekstformatet er åbent ended. Det accepterer ethvert datainput, men output er kun tilgængelig som tekst.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et tekstformat, skal du bare:
  1. Vælg tekst format i dropdown-menuen.
  2. Kræv svar-indstillingen er aktiveret som standard, deaktiver det, hvis du ikke vil have, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  3. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Som navnet antyder, accepterer dette format kun tal.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et numerisk format, skal du bare:
  1. Vælg numerisk format i dropdown-menuen.
  2. Brug dropdown-menuen nedenfor til at vælge din foretrukne decimalseparator. Du kan vælge mellem et komma (,) eller en prik (.).
  3. Kræv svar-indstillingen er aktiveret som standard, deaktiver det, hvis du ikke vil have, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  4. Aktiver begræns værdier-indstillingen for at tilføje et interval af numeriske værdier, som du vil acceptere, f.eks. minimum 1 og maksimum 100.
  5. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Som navnet antyder, accepterer dette format kun e-mailadresser.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et email format, skal du bare:
  1. Vælg email format i dropdown-menuen.
  2. Kræv svar-indstillingen er aktiveret som standard, deaktiver det, hvis du ikke vil have, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  3. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Med dette format kan du bruge regulære udtryk til at definere valideringen for spørgsmålet. For eksempel kan du validere spørgsmålet til kun at acceptere amerikanske postnumre, LinkedIn URLs, Gmail e-mailadresser, osv.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et brugerdefineret format, skal du bare:
  1. Vælg brugerdefineret format i dropdown-menuen.
  2. Nu har du to felter:
   • Eksempeltekst: Indsæt et eksempel, der matcher dit regulære udtryk. I dette tilfælde kunne det være 94101, som er et postnummer i San Francisco.
   • Indtast regulært udtryk for validering: Indsæt et regulært udtryk. I dette tilfælde er det regulære udtryk ^\d{5}(-\d{4})?$.

    Lær mere om regulære udtryk.

  3. Kræv svar-indstillingen er aktiveret som standard, deaktiver det, hvis du ikke vil have, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  4. Når du har afsluttet dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.

screely-1658129697866.png

Indtastningsfelt sprøgsmål i download af svardata

Du kan downloade dine undersøgelsessvar fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team, eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

I downloadfilen med svardata findes Indtastningsfelt sprøgsmål i en kolonne. Kolonnen er opkaldt efter spørgsmålsnummeret.

 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip0.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som den indsendte numeriske værdi. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip1.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip2.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip3.png

Tilføj Indtastningsfelt spørgsmål til rapporter

Professionelle

Du kan visualisere data indsamlet ved Indtastningsfelt spørgsmål med rapporter. Tekst, numeriske, e-mail og brugerdefinerede formater vil blive visualiseret som åbne svar diagrammer. Numeriske Indtastningsfelt spørgsmål kan visualiseres som vertikale bjælker, dog kræver det arbejde med rapportvariabler.

For bedre at illustrere dette, vil vi bruge et eksempel. Lad os sige, at vi har bedt respondenterne om at angive deres alder, og vi gerne vil opdele disse numeriske indtastninger i aldersgrupper, dvs. gruppere de indsendte aldre i forskellige alderskategorier.

screely-1658136209914.png

Til dette eksempel skal vi oprette forskellige aldersgrupper:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 eller ældre

TRIN 1: OPRET EN VARIABEL VISNING

Du skal starte med at oprette en ny variabel visning:

 1. Gå til din rapport og vælg indstillinger i sidemenuen. Hvis menuen er lukket, skal du klikke på menuikonet (BurgerMenu.png) for at åbne den først.
 2. Klik på variable.
 3. Klik på det numeriske indtastningsfelt spørgsmålet og vælg tilføj variabel version.
 4. Variablen ville tage navnet på versionsnummeret, men du kan redigere variabelnavnet til noget, du nemt kan identificere.
 5. Klik på kategorier for at definere indholdet af variablen, med andre ord, du skal skitsere de værdier, du vil rapportere om. 
 6. Klik på tilføjselsikonet (GreyPlusIcon.png) for at begynde at definere dine kategorier.
 7. Du har 6 muligheder for at definere dine datakriterier, og du kan tilføje så mange, som du har brug for:
  • Lige til
  • Mindre end
  • Mindre end/lige til
  • Større end
  • Større end/lige til
  • Fra/Til
  For eksempel, for at tilføje aldersgruppen "20 - 29" ville kategorien se sådan ud:
  screely-1658139295161.png
 8. Når du har defineret kategorien, skal du klikke på næste.
 9. Navngiv din kategori og klik på gem. Kategorinavnet er etiketten, der vises i dine Frekvensdiagrammer. For dette eksempel ville denne kategori hedde "20 - 29".
 10. Gentag trin 6 - 9 for at oprette alle de kategorier, du har brug for. Når du har tilføjet alle kategorierne, ville du være endt op med noget som dette:
  screely-1658139478430.png
 11. Benyt omarrangeringsikonet til at flytte rundt på kategoriene.

TRIN 2: TILFØJ FREKVENS DIAGRAM

Nu hvor du har oprettet dit variabeloverblik, kan du tilføje diagrammer baseret på det.

 1. Klik på indhold i sidemenuen. Hvis menuen er lukket, skal du først klikke på menuikonet (BurgerMenu.png) for at åbne det.
 2. Klik på ikonet for at tilføje rapport elementer (BluePlusIcon.png) og vælg frekvens.
 3. Når du vælger variabler til dit diagram, kan du vælge det variabeloverblik, du netop har oprettet. Variabloversigtets navn er i formatet "Variabel/Spørgsmåls navn - Variabel Version Navn", for eksempel "Alder? - Version 1".

  Hvis du har oprettet flere variabeloverblik på samme variabel, skal du klikke på pilen svarende til variablen, og du vil kunne se listen over variabloversigter, du har oprettet.

 4. Når du har valgt variabel versionen, skal du klikke tilføj.
 5. Nu vil du have noget, der ligner dette:
  screely-1658140874372.png

Var denne artikel en hjælp?

1 ud af 1 fandt dette nyttigt