Indtastningsfelt sprøgsmål

Om Indtastningsfelt spørgsmål

Indtastningsfelt spørgsmål bruges ofte til at indtaste baggrundsoplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer og mere.

Indtastningsfelt spørgsmål kan formateres til at acceptere tekst, numeriske værdier, e-mail og andre brugerdefinerede indtastninger. De forskellige formater for Indtastningsfelt spørgsmål er:

 • Tekst: Spørgsmålet accepterer åbne indtastninger.
 • Numerisk: Spørgsmålet accepterer kun tal/numeriske indtastninger. Du kan definere din foretrukne decimalseparator.
 • E-mail: Spørgsmålet accepterer kun e-mailadresser.
 • Brugerdefineret: Spørgsmålet accepterer hvilken som helst validering, du angiver ved hjælp af et regulært udtryk, fx amerikanske postnumre. Lær mere om regulære udtryk.

Tilføj Indtastningsfelt spørgsmål

For at tilføje Indtastningsfelt spørgsmål skal du blot:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelse element (), og vælg spørgsmål.
 2. Vælg indtastningsfelt og klik på næste.
 3. Indtast dit spørgsmål og ændre typografien (fed, kursiv og understregning).

  Brug rullemenuen for sammenføjningsfelt til at indsætte dine respondenters baggrundsinformation eller deres svar på tidligere spørgsmål.

  Længden af spørgsmålsteksten er begrænset til maks. 250 tegn.

 4. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 5. Nu kan du formatere spørgsmålet ved at vælge mellem tekst, numerisk, e-mail og brugerdefinerede formater.
 • Tekstformatet er åbent. Det betyder, at det accepterer enhver datainput, men outputtet er kun tilgængeligt som tekst.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et tekstformat skal du blot:
  1. Vælg tekstformatet i rullemenuen.
  2. Indstillingen kræv svar er slået til som standard, deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  3. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Som navnet antyder, accepterer dette format kun tal.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et numerisk format skal du blot gøre følgende:
  1. Vælg det numeriske format i rullemenuen.
  2. Brug rullemenuen nedenfor til at vælge din foretrukne decimalseparator. Du kan vælge mellem et komma (,) eller en prik (.).
  3. Indstillingen kræv svar er slået til som standard, deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  4. Aktiver indstillingen begræns værdier for at tilføje en række numeriske værdier, som du vil acceptere, f.eks. minimum 1 og maksimum 100.
  5. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Som navnet antyder, accepterer dette format kun e-mailadresser.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et e-mailformat skal du blot gøre følgende:
  1. Vælg e-mailformatet i rullemenuen.
  2. Indstillingen kræv svar er slået til som standard, deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  3. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.
 • Med dette format kan du bruge regulære udtryk til at definere valideringen for spørgsmålet. For eksempel kan du validere spørgsmålet til kun at acceptere amerikanske postnumre, Linkedin URLs, Gmail e-mailadresser osv.

  For at tilføje et Indtastningsfelt spørgsmål med et brugerdefineret format skal du blot gøre følgende:
  1. Vælg det brugerdefinerede format i rullemenuen.
  2. Nu har du to felter:
   • Eksempeltekst: Indsæt et eksempel, der matcher dit regulære udtryk. I dette tilfælde kunne det være 94101, som er et postnummer i San Francisco.
   • Indtast regulært udtryk for validering: Indsæt et regulært udtryk. I dette tilfælde er det regulære udtryk ^\d{5}(-\d{4})?$.

    Lær mere om regulære udtryk.

  3. Indstillingen kræv svar er slået til som standard, deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  4. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.

screely-1658129697866.png

Indtastningsfelt spørgsmål i download af svardata

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team, eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

I downloadet af svardata findes Indtastningsfelt spørgsmål i én kolonne. Kolonnen er navngivet efter spørgsmålsnummeret.

 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip0.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som den indsendte numeriske værdi. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip1.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip2.png
 • Som standard vil hver svarmulighed under spørgsmålet blive vist som tekst. Du kan læse om dataformater her.

  mceclip3.png

Tilføj Indtastningsfelt sprøgsmål til Rapporter

Professional

Du kan visualisere de data, der er indsamlet af Indtastningsfelt sprøgsmål, med rapporter. Tekst, tal, e-mail og brugerdefinerede formater vil blive visualiseret som åbne svar grafer. Nummeriske Indtastningsfelt sprøgsmål kan visualiseres som lodrette søjler, men det kræver arbejde med rapportvariable.

For bedre at illustrere dette vil vi bruge et eksempel. Lad os sige, at vi har bedt respondenter angive deres alder, og vi vil gerne opdele disse numeriske indtastninger i aldersgrupper, dvs. gruppere de indtastede aldere i forskellige alderskategorier.

screely-1658136209914.png

Til dette eksempel vil vi oprette forskellige aldersgrupper:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 eller ældre

TRIN 1: OPRET EN VARIABEL VISNING

Du skal starte med at oprette en ny variabel visning:

 1. Gå til din rapport og vælg indstillinger i sidemenuen. Hvis menuen er lukket, klik på menu ikonet (BurgerMenu.png) for at åbne den først.
 2. Klik på variable.
 3. Klik på indtastningsfelt spørgsmålet for tal og vælg tilføj variabelversion.
 4. Variablen vil tage navnet fra versionsnummeret, men du kan redigere variabelens navn til noget, du nemt kan identificere.
 5. Klik på kategorier for at definere indholdet af variablen, med andre ord, du skal skitsere de værdier, du vil rapportere om.
 6. Klik på tilføj ikonet (GreyPlusIcon.png) for at starte med at definere dine kategorier.
 7. Du har 6 muligheder for at definere dine datakriterier, og du kan tilføje så mange, som du har brug for:
  • Lig med
  • Mindre end
  • Mindre end/lig med
  • Større end
  • Større end/lig med
  • Fra/Til
  For eksempel, for at tilføje aldersintervallet "20 - 29" ville kategorien se sådan ud:
  screely-1658139295161.png
 8. Når du har defineret kategorien, klik på næste.
 9. Navngiv din kategori og klik på gem. Kategorinavnet er etiketten, der vil vise i dine Frekvensdiagrammer. For dette eksempel ville denne kategori blive kaldt "20 - 29".
 10. Gentag trin 6 - 9 for at oprette alle de kategorier, du har brug for. Når du har tilføjet alle kategorierne, ville du være endt op med noget, der ligner dette:
  screely-1658139478430.png
 11. Brug omarranger ikonet til at flytte kategorierne rundt.

TRIN 2: TILFØJ FREKVENS DIAGRAM

Nu hvor du har oprettet dit variabelsyn, kan du tilføje diagrammer baseret på det.

 1. Klik på indhold i sidemenuen. Hvis menuen er lukket, klik på menuikonet (BurgerMenu.png) for at åbne den først.
 2. Klik på tilføj rapportelementer ikonet (BluePlusIcon.png) og vælg frekvens.
 3. Når du vælger variablerne til dit diagram, kan du vælge det variabelsyn, du netop har oprettet. Variabelsynets navn er i formatet "Variabel/Spørgsmålsnavn - Variabelversion Navn", for "Alder? - Version 1".

  Hvis du har oprettet flere variabelsyns på den samme variabel, klik på pilen tilsvarende variablen, og du vil kunne se listen over variabelsyns du har oprettet.

 4. Når du har valgt variabelversionen, klik på tilføj.
 5. Nu vil du have noget, der ligner dette:
  screely-1658140874372.png

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt