Formular spørgsmål

Om Formular spørgsmål

Formular spørgsmål er en nem og enkel måde at indsamle dine respondenters baggrundsoplysninger på. Du kan skabe en hel undersøgelse, der udelukkende indeholder formularspørgsmål, eller du kan blande det med de andre spørgetyper.

Feltet i formularerne er baseret på dine undersøgelsesbaggrundsvariable.

```html

Opret Formularer

For at tilføje et Formular spørgsmål skal du:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje undersøgelseselement (GreenPlusIcon.png) og vælg spørgsmål.
 2. Vælg formular og klik på næste.
 3. Indtast din overskrift og tekst og ændr typografien (fed, kursiv og understregning).

  Brug rullemenuen for flettefelt til at indsætte oplysninger om baggrunden for dine respondenter eller deres svar på tidligere spørgsmål.

  Længden på spørgsmålsteksten er begrænset til maks. 250 tegn.

 4. Klik på tilføj baggrundsvariabel.
 5. Da formularfelter er baseret på baggrundsvariable, har du to muligheder. Du kan tilføje eksisterende variable eller du kan oprette nye variable og tilføje dem til formularen. Du kan tilføje tre typer af variable: tekst, valgliste eller dato.
   1. Vælg eksisterende variable.
   2. Vælg den eller de variable, som du ønsker at tilføje.
   3. Når du er færdig med at tilføje variablene som formularfelter, klik på tilføj.
  • Lær mere om tekstvariable.

   Tekstvariable er perfekte til at indsamle oplysninger såsom e-mail, postnummer, navn osv. For at tilføje en tekstvariabel skal du:
   1. Vælg tekst.
   2. Giv den et navn og definér valideringen. Tekstvariable kan have et tekst-, numerisk, e-mail- eller brugerdefineret format.
   3. Når du er færdig, klik på tilføj.
   4. Formularfeltet er nu blevet tilføjet til dit formular spørgsmål og din undersøgelse.

  • Lær mere om valgliste variable.

   Denne mulighed vil give respondenten mulighed for at vælge fra en liste, f.eks. en liste over aldersgrupper eller lande. For at tilføje en valgliste variabel skal du:
   1. Vælg valgliste.
   2. Giv den et navn og definér valideringen.
   3. Klik på tilføj svarmuligheder... for at tilføje muligheder til variablen.
   4. Når du er færdig, klik på tilføj.
   5. Formularfeltet er nu blevet tilføjet til dit formular spørgsmål og din undersøgelse.

  • Lær mere om datovariable.

   Formularfeltet tillader respondenten at vælge en specifik dato fra en kalender widget.
   1. Vælg dato.
   2. Giv den et navn og definér valideringen.
   3. Når du er færdig, klik på tilføj.
   4. Formularfeltet er nu blevet tilføjet til dit formular spørgsmål og din undersøgelse.

   Sproget på din konto bestemmer datoen på formatet af din download. Formatet for konti på engelsk sprog er mm.dd.yyy. Alle andre sprog er dd.mm.yyyy.

 6. Du kan flytte og slette felterne ved at bruge handlingsmenuen.

  Hvis du sletter felterne fra formularen, vil de ikke blive slettet fra undersøgelsen. Lær hvordan du sletter baggrundsvariable.

 7. Når du har tilføjet alle formularfelterne, og alt ser godt ud, klik på tilføj.
 8. Din formular vil straks blive tilføjet. Selvom den kan indeholde en eller flere baggrundsvariable, vil den fremstå som et element i oversigten over undersøgelsens indhold.

Baggrundsvariable er unikke, hvilket betyder, at hvis du bruger den samme i flere formularer, vil den variabel, der er indsat sidst, overskrive de tidligere dataindtastninger. I stedet bør du vælge at oprette nye variable per formular.

Hvis du bruger systemvariable som fornavn, efternavn og/eller e-mail i dit Formular spørgsmål, skal du sikre dig, at undersøgelsen ikke er anonym. Disse systemvariable bliver anonymiseret i anonyme undersøgelser og vil derfor ikke være tilgængelige i din download af svardata.

```

Formularer i Download af Svardata

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere forskellige formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

Da formularer kan bestå af en eller flere baggrundsvariabler af forskellige typer, er der ikke ét enkelt format for formularspørgsmål i download af svardata. Det afhænger alt sammen af de baggrundsvariabler, der anvendes. Lær mere om forskellige typer af baggrundsvariabler i download af svardata:

I download af svardata vil baggrundsvariablerne blive vist i rækkefølge efter systemvariablerne og før eventuelle undersøgelsesspørgsmål.

Var denne artikel en hjælp?

0 ud af 1 fandt dette nyttigt