Flervalgsspørgsmål

Om Flervalgsspørgsmål

Flervalgsspørgsmål giver respondenter mulighed for at vælge ét eller flere svar fra en defineret liste af svaralternativer. De er en essentiel del af undersøgelser, quizzer, afstemninger og mere.

Tilføj Flervalgsspørgsmål

For at tilføje et Flervalgsspørgsmål skal du bare:

 1. Gå til din undersøgelse, klik på ikonet for at tilføje et undersøgelseselement (add button.svg), og vælg spørgsmål.
 2. Flervalgsspørgsmålet er standardvalget, så klik på næste.
 3. Indtast dit spørgsmål og ændre typografien (fed, kursiv og understreget).

  Brug rullemenuen med sammenfletningsfelter til at indsætte dine respondenters baggrundsoplysninger eller deres svar på tidligere spørgsmål.

  Længden af spørgsmålsteksten er begrænset til maks. 250 tegn.

 4. Indtast dine svarmuligheder. Du kan kopiere, flytte, sortere og slette dem ved hjælp af handlingsmenuen.

  Tryk på ↵ enter tasten for at tilføje en ny svarmulighed i stedet for at klikke på knappen tilføj svarmuligheder.

  Hvis du har svarmulighederne i et eksternt dokument som Word eller PDF, kan du kopiere/indsætte svarmulighederne og tilføje dem i bulk.

 5. Når du er tilfreds med dit spørgsmål, klik på næste.
 6. Nu kan du opsætte indstillingerne for spørgsmålet.
  • Tekstindtastning for sidste valgmulighed: Aktivér denne indstilling for at tillade dine respondenter at uddybe deres svar. Denne indstilling er kun mulig for den sidste svarmulighed. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis din sidste svarmulighed er “Andet. Uddyb venligst.
  • Kræv svar: Denne indstilling er aktiveret som standard. Deaktiver den, hvis du ikke ønsker, at dit spørgsmål skal være obligatorisk.
  • Flere valgmuligheder: Aktivér denne indstilling for at tillade dine respondenter at vælge flere svar. Hvis du aktiverer indstillingen, vil du kunne vælge en begrænsning (alle, interval eller præcis) af de svarmuligheder, respondenterne må udfylde.
  • Layout (radioknapper): Vælg spørgsmålets layout og bestem, hvordan dine svarmuligheder visuelt præsenteres for dine respondenter. Radioknapper er standardlayoutet, men du kan ændre det til en rulleliste. Bemærk venligst, at det ikke er muligt at ændre layoutet, hvis du har aktiveret indstillingen for flere valgmuligheder.
  • Randomiser svarmulighederne: Aktivér denne indstilling for at sikre, at rækkefølgen af svarmuligheder ikke er den samme for alle respondenter.

   Lær hvordan du undtager en svarmulighed fra randomiseringen.

 7. Når du har færdiggjort dit spørgsmål og tilpasset indstillingerne, klik på tilføj.

Flervalgsspørgsmål kan have én svarmulighed.

Eksklusivt Svaralternativ

Når du tillader besvarelser at foretage flere valg i Flervalgsspørgsmål, ønsker du måske at give et valg som “Ingen af ovenstående,” hvilket ikke giver mening at sammensætte med andre valgmuligheder. Indstillingen for Eksklusivt Svaralternativ sikrer, at et svaralternativ kun kan vælges for sig selv.

 1. Gå til din undersøgelse og klik på det relevante spørgsmål.
 2. Klik på det svaralternativ, du ønsker at gøre eksklusivt.
 3. Aktivér indstillingen for eksklusivt svaralternativ.

Udeluk svarmuligheder fra randomisering

Du kan vælge, hvilke svarmuligheder du vil randomisere, og hvilke du vil beholde i en fast position. For eksempel, hvis du vil tilføje en "Ingen af ovenstående" eller "Andet" mulighed til dit flervalgsspørgsmål, kan du indstille disse muligheder til at forblive på en fast position, mens de andre randomiseres. Dette vil sikre, at "Ingen af ovenstående" eller "Andet" muligheden altid vises på en konsistent position i listen over muligheder.

For at udelukke svarmuligheder fra at blive randomiseret, skal du blot:

 1. Gå til din undersøgelse og klik på det relevante spørgsmål.
 2. Klik på den svarmulighed, du vil udelukke fra randomisering.
 3. Deaktiver randomiser indstillingen.

Hvis du har aktiveret "Indtastningstekst for sidste mulighed" indstillingen, vil den sidste mulighed automatisk blive udelukket fra randomisering.

Flervalgsspørgsmål i Rapport downloads af besvarelser

Du kan downloade dine undersøgelsesbesvarelser fra Enalyzer til flere formål. Du kan bruge filen til analyse i anden software, dele den med dit team, eller importere den til en anden Enalyzer-undersøgelse.

 • I rapport downloads af besvarelser er enkelt valg Flervalgsspørgsmål fundet i én kolonne. Som standard bliver hver svarmulighed i spørgsmålet vist med det respektive etiketnummer, dvs. etiketnummeret for den valgte svarmulighed vises i hver respondents række. Du har mulighed for at redigere formatet for output, du kan læse om dataformater her. • I rapport downloads af besvarelser er Flervalgsspørgsmål med flere valg opdelt. Hver svarmulighed vil have sin egen kolonne i rapportfilen for besvarelser. Som standard er formatet for output værdien, dvs. på hver respondents række vil der være en "1" i kolonnerne for de svarmuligheder, de har valgt. Du har mulighed for at redigere formatet for output, du kan læse om dataformater her. • Hvis du har aktiveret indstillingen tekstindtastning for den sidste valgmulighed, vil de åbne svar have deres egen kolonne. Kolonnens navn vil være nummeret på spørgsmålet efterfulgt af "_Open"Flervalgsspørgsmål i Rapporter

Du kan visualisere de data, der er indsamlet fra dine Flervalgsspørgsmål i dine rapporter. De tilgængelige diagrammer for Flervalgsspørgsmål er:

Når et spørgsmål er formateret med indstillingen for flere valgmuligheder, vil mange diagrammer for det pågældende spørgsmål vise et højere antal observationer end det samlede antal respondenter, eftersom hver respondent kan vælge flere svarmuligheder.

Var denne artikel en hjælp?

2 ud af 2 fandt dette nyttigt