Skapa Undersökningar och Rapporter från Mallar

Om Våra Mallar

Du kan använda en av våra expertmallar för undersökningar och rapporter och spara tid. När du använder en mall kan du anpassa undersökningen och rapporterna för att passa dina mål och ditt varumärke.

Vi har fler än 120 undersökningsmallar och täcker en bred spektrum av kategorier som vi tar upp i denna artikel. Alla våra mallar finns tillgängliga på danska, nederländska, engelska, franska, tyska, norska, spanska och svenska. Majoriteten av våra undersökningsmallar inkluderar också en färdiganvänd rapport som även den är anpassningsbar.

Skapa Undersökningar & Rapporter från Mallar

 1. Klicka på ikonen för undersökningsområde () och klicka ny i sidomenyn.
 2. Välj en kategori för att bläddra bland tillgängliga mallar.
 3. Klicka på en mall för att se en förhandsvisning av undersökningsfrågorna.
 4. När du hittat en mall du vill använda, klicka på knappen använd mall.
 5. Ge din undersökning ett namn och välj vilka språk du vill inkludera i din undersökning. Om det finns en rapport tillgänglig, kan du välja att inkludera den som en del av din mall. En rapport baserad på undersökningen kommer att läggas till i ditt rapporteringsområde.
 6. Redigera undersökningen som du vill innan du skickar den till respondenterna.
 7. När du har samlat in data kan du uppdatera rapportdata och få värdefulla insikter.

Mest populära undersökningsmallar

 • Styrelseval
 • Kundavslut
 • Kundnöjdhet
 • Demografi
 • Mångfald & Inkluderingsindex
 • Anställdas engagemang
 • Anställdas erfarenhet - Pulsmätning
 • Eventanmälan
 • Ledarskapsevaluering
 • Net Promoter Score (NPS)
 • Arbetsplatsevaluering - Fysisk (Kontorsarbetare)

Återkommande Undersökningsmallar

 • Anställds Utmattning - Pulsmätning
 • Anställds Engagemang - Pulsmätning
 • Anställds Upplevelse - Pulsmätning
 • Net Promotor Score (NPS)
 • Fjärrundervisning: Föräldraupplevelse - Pulsmätning
 • Fjärrundervisning: Skolpersonals Upplevelse - Pulsmätning
 • Fjärrundervisning: Elevupplevelse - Pulsmätning
 • Fjärrarbetsstyrka - Pulsmätning
 • Arbetslivsbalans - Pulsmätning

Mallar för kundupplevelseundersökningar

 • Företagsrykte
 • Kundavgång
 • Kundnöjdhet
 • Kundservice & Support
 • Kundframgångsberättelse
 • Demografi
 • Butiksfeedback
 • Medlems inresa
 • Medlems utträde
 • Medlemsnöjdhet
 • Feedback för mobilapp
 • Museifeedback
 • Net Promotor Score (NPS)
 • Feedback för nätköp
 • Produktfeedback
 • Feedback från säljmöte
 • Programvarufeedback
 • Webbplatsens avgång
 • Webbplatsfeedback
 • Feedback för webbplatssektion
```html

Undersökningsmallar för Medarbetarupplevelse

 • Karriärutveckling
 • Företagsvärderingar
 • Företagets sociala ansvar
 • Covid-19 - Återgång till arbete
 • Kundcentrering
 • Mångfald & Inkludering Index
 • Medarbetarutmattning - Puls
 • Medarbetarengagemang
 • Medarbetarengagemang - Handlingsplan
 • Medarbetarengagemang - Puls
 • Medarbetarintroduktion - De Första 100 Dagarna
 • Medarbetarintroduktion - De Första 30 Dagarna
 • Medarbetaravslut
 • Medarbetarupplevelse - Puls
 • Medarbetarbehållning
 • Medarbetarsamtal
 • IT-nöjdhet
 • Arbetsansökningsformulär
 • Ledarskapsarketyp
 • Ledarskapsutvärdering
 • Distansarbetsstyrka - Puls
 • Säkerhetsmedvetenhet
 • Socialt kapital
 • WHO-5 välbefinnandeindex
 • Arbetslivsbalans - Puls
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen: Visselblåsare Formulär
```

Mallar för Medarbetarupplevelseundersökning (Arbetsplatsbedömningar)

 • Arbetsplatsbedömning - Åtgärdsplan
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Baseline)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Städpersonal)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Dagvård)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Läkare, Tandläkare och Veterinärer)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Utbildning)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Hemtjänst)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Kontorsarbetare)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Parker och Vägar)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Restauranger och Barer)
 • Arbetsplatsbedömning - Fysisk (Serviceanställda)
 • Arbetsplatsbedömning - Psykologisk

Allmänna Företagsundersökningsmallar

 • Val till styrelsen
 • Kantinåterkoppling
 • Företagsreputation
 • Företagets Sociala Ansvar
 • Demografi
 • Inventarieinventering
 • IT-nöjdhet
 • Jobbansökningsformulär
 • Ledarskapsarketype
 • Ledarskapsutvärdering
 • Mötesbokningsformulär
 • Mötesplaneringsundersökning
 • Mobilapp-återkoppling
 • Quiz för Nyanställda i Företaget
 • NewBizz För-Försäljningsmöte
 • Produktåterkoppling
 • Projektutvärdering B2B
 • Intern Projektutvärdering
 • Projektstatusrapport
 • Restaurangåterkoppling
 • Medvetenhet om Säkerhet
 • Programvaruutveckling - Buggrapporter & Funktionsförfrågningar
 • Programvaruutveckling - Funktionsförfrågningsundersökning
 • Programvaruåterkoppling
 • Semesterplanerare för Sommaren
 • Webinar Återkoppling
 • Registrering för Webinar

Försäljnings- & Leadgenereringsundersökningsmallar

 • Mötesbokningsformulär
 • Mötesplaneringsomröstning
 • NewBizz För-Försäljningsmöte
 • Återkoppling på Försäljningsmöte

E-handel Undersökningsmallar

 • Mobilapp Feedback
 • Feedback för Onlineköp
 • Webbplatsens Avslut
 • Webbplats Feedback
 • Feedback för Webbplatsens Sektioner

Marknadsundersökningsmallar

 • Varumärkesstudie
 • Företagsrykte
 • Demografi
 • Produktåterkoppling

Undersökningsmallar för Evenemang

 • Feedback för Underhållningsevenemang
 • Registrering för Evenemang
 • Inbjudan till Fest
 • Feedback för Professionellt Evenemang
 • Planering för Sommarfest
 • Feedback för Mässa
 • Planering av Resa
 • Feedback för Webinar
 • Registrering för Webinar

E-learning & Quiz Undersökningsmallar

 • Julfilmsquiz
 • Kursutvärdering
 • Utvärdering av instruktör
 • Nyanställd-bolagsquiz
 • Medvetenhet om säkerhet
 • Webbinarieåterkoppling
 • Webbinarieregistrering

Vård- och omsorgsundersökningsmallar

 • Nöjdhet på boende för assistans
 • Nöjdhet på dagvårdsundersökning
 • Nöjdhet hos tandvårdspatienter
 • Hemvårdsnöjdhet
 • Nöjdhet hos sjukhuspatienter
 • Mental hälsa-incheckning
 • Fysisk hälsa-incheckning
 • Nöjdhet hos fysioterapipatienter
 • Nöjdhet med boende för personer med funktionsnedsättning
 • WHO-5 välbefinnandeindex

Utbildnings- & Undervisningsundersökningsmallar

 • Nöjdhet med fritidsklubb och efter-skola-aktiviteter
 • Kursutvärdering
 • Nöjdhetsundersökning för dagvård
 • Lärarutvärdering
 • Distansundervisning: Föräldraerfarenhet
 • Distansundervisning: Föräldraerfarenhet - Pulsmätning
 • Distansundervisning: Skolpersonalens erfarenhet
 • Distansundervisning: Skolpersonalens erfarenhet - Pulsmätning
 • Distansundervisning: Elevupplevelse
 • Distansundervisning: Elevupplevelse - Pulsmätning
 • Skolnöjdhet för föräldrar

Allmänna Formulärsundersökningsmallar

 • Demografi
 • Onlinebokningsformulär för Hårsalong
 • Lagerstämning
 • Arbetsansökningsformulär
 • Bokningsformulär för Möte
 • Mötesplaneringsomröstning
 • Pre-Sales Möte för NewBizz
 • Politisk Valomröstning
 • Restaurangåterkoppling
 • Omröstning för Sportmästerskap
 • Semesterplanerare för Sommaren
 • Sexuella Trakasserier på Arbetsplatsen: Visselblåsarformulär

Mallar för undersökningar för ideella organisationer

 • Val av styrelse
 • Demografi
 • Donationsformulär
 • Givarens feedback
 • Ansökningsformulär för bidrag
 • Rapport från bidragsmottagare
 • Medlemsinträde
 • Medlemsutträde
 • Medlemsnöjdhet
 • Musei feedback
 • Nöjdhet i sportklubbar
 • Volontärinträde
 • Volontärutträde
 • Volontärsregistrering
 • Volontärsnöjdhet
 • Volontärers intressen och färdigheter
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen: Visselblåsarformulär

Personliga Undersökningsmallar

 • Julfilmsquiz
 • Inbjudan till Fest
 • Politisk Valundersökning
 • Omröstning för Sportmästerskap
 • Planering av Sommarfest

IT Undersökningsmallar

 • IT Nöjdhet
 • Mobilapp Återkoppling
 • Medvetenhet om Säkerhet
 • Programvaruutveckling
 • Felrapporter & Funktionsförfrågningar
 • Programvaruutveckling - Funktionsförfrågningsomröstning
 • Programvaruåterkoppling
 • Webbinarium Återkoppling
 • Webbinarium Registrering
 • Webbsida Avslut
 • Webbsida Återkoppling
 • Webbsida Sektionsåterkoppling

Undersökningsmallar för Media

 • Feedback för Bloggar
 • Feedback för Tidskrifter
 • Feedback för Mobilappar
 • Net Promotor Score (NPS)
 • Feedback för Nyhetsbrev
 • Feedback för Podcasts

Undersökningsmallar för Medlemskap

 • Återkoppling på Tidningar
 • Inträde i Medlemskap
 • Utgång ur Medlemskap
 • Medlemskapsnöjdhet
 • Återkoppling på Nyhetsbrev
 • Nöjdhet med Sportklubb

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp