Workspace medlemmar

Om Workspace medlemmar

Workspaces låter dig samarbeta med ditt team. Workspace administratörer kan bjuda in folk till workspacet så att alla kan arbeta tillsammans.

Det finns två roller för workspace medlemmar:

 • Collaborators kan inkludera och exkludera sina egna undersökningar och rapporter, samt redigera det innehåll som finns tillgängligt i workspacet.
 • Administratörer har alla rättigheter och privilegier som finns tillgängliga för collaborators. De kan också hantera workspace innehållet och dess medlemmar.

Lägg till Workspace Medlemmar

För att bjuda in personer till att ansluta till en workspace måste du vara en administratör. 

 1. Navigera till din workspace.
 2. Välj medlemmar i sidomenyn.
 3. Klicka på inbjudningsikonen ().
 4. Välj den workspace roll du vill ge den nya medlem(men), och klicka nästa.
 5. Du har nu två olika alternativ beroende på om du arbetar i en organisation eller ett personligt konto:
  • Om du arbetar i en organisation, välj de organisationsmedlemmarna som du vill lägga till i din workspace. Slutligen, klicka lägg till.
  • Om du arbetar på ditt personliga konto måste du ange e-postadress(en) till personerna du vill lägga till i din workspace. När det är gjort, klicka nästa och skicka nu.

Anslutning till workspace

Personer kan endast ansluta till workspaces om de är inbjudna av en administratör. Att ansluta till en workspace beror på om du arbetar i ditt personliga konto eller en organisation.

Om du arbetar inom en organisation kommer du att anslutas automatiskt efter att du har lagts till. Men om du arbetar på ditt personliga konto kommer du att få ett meddelande i appen med en inbjudan till workspace, som du aktivt måste acceptera.

Efter att ha anslutit kommer användaren att se workspace i sitt workspace-bibliotek och allt innehåll kommer också att vara synligt i biblioteken för undersökningar och rapporter.

Ta bort medlemmar från workspace

Endast administratörer kan ta bort medlemmar och när de väl är borttagna kommer deras innehåll inte längre att vara tillgängligt i workspace.

För att ta bort en medlem från workspace behöver du bara göra följande:

 1. Navigera till ditt workspace.
 2. Välj medlemmar i sidomenyn.
 3. Välj den eller de medlemmar du vill ta bort.
 4. Klicka på åtgärder-menyn och välj ta bort.
 5. En dialogruta kommer att dyka upp. Klicka på ta bort så kommer medlemmarna att tas bort omedelbart.

Att lämna arbetsutrymmen

För att lämna ett arbetsutrymme, allt du behöver göra är:

 1. Navigera till arbetsutrymmet du vill lämna.
 2. Välj medlemmar i sidomenyn.
 3. Klicka på lämna-knappen och en dialogruta kommer att visas.
 4. Om du är säker, klicka på lämna.
 5. Du och dina undersökningar/rapporter kommer att tas bort från arbetsutrymmet omedelbart.

När du har lämnat kommer du att utesluta alla dina undersökningar/rapporter och arbetsutrymmets medlemmar kommer inte längre att ha tillgång till dem.

Säkerhetsriktlinjer för Workspaces

Workspace-administratörer kan hantera allt om ett workspace, därför rekommenderar vi att du följer dessa riktlinjer för att hålla ditt workspace mer säkert:

 1. Ha minst 2 administratörer. Vid kontospärrning kan du alltid ha en administratör att falla tillbaka på. Läs mer om workspace medlemmar och roller.
 2. Kräv tvåfaktorsautentisering (2FA) för administratörer. Det är faktiskt en bra idé att kräva 2FA för alla dina användare, men administratörer bör definitivt krävas att använda 2FA för att logga in. 2FA tvingar användare att ange en andra identifieringsmetod för att verifiera att de är den de säger sig vara, vilket innebär att om ett administratörskonto blir komprometterat, är lösenordet värdelöst utan den andra formen av identifiering.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 1 tyckte detta var till hjälp