Uppdatera Bakgrundsvariabler

Om att uppdatera bakgrundsvariabler

Det finns flera anledningar till varför du skulle behöva uppdatera bakgrundsvariabler. Du kan ha glömt att ladda upp dem när du bjöd in svarande eller så fanns det ett fel i din lista över svarande (CSV-fil) som du skulle vilja åtgärda.

Med Enalyzer kan du enkelt uppdatera dina svarandes bakgrundsvariabler. Allt du behöver göra är att ställa in en CSV-fil med dina Respondent-ID och den variabelinformation som du vill uppdatera.

För att uppdatera bakgrundsvariabler måste du:

 1. Skaffa respondenternas ID:n. Dessa är unika, automatiskt genererade ID:n som finns i din nedladdning av svarsdata, vilken du kan ladda ner som en CSV-fil.
 2. Uppdatera CSV-filen med de saknade datan och ladda upp den igen till Enalyzer för att uppdatera bakgrundsvariablerna.

Steg 1: Hämta svarspersons-ID

Svarspersons-ID genereras automatiskt av Enalyzer när en svarsperson skapas. För att hitta svarspersons-ID:n måste du ladda ner dina svarsdata. Allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och välj svar i sidomenyn (om sidomenyn inte är öppen, klicka på menyikonen () för att öppna den först).
 2. Klicka på handlingsmenyn, klicka ladda ner, välj svarspersoner och välj CSV.
 3. Kom ihåg att inkludera bakgrundsvariabler i nedladdningen och klicka på ladda ner-knappen.screely-1703242581469.png
 4. Öppna CSV-filen och ordna den genom att ta bort allt utom svarspersons-ID och lägga till de bakgrundsvariabler du behöver uppdatera.
 5. Kom ihåg att spara dina ändringar.

Steg 2: Ladda upp CSV-filen

När din fil är klar, är du redo att ladda upp den till Enalyzer. Allt du behöver göra är:

 1. Gå tillbaka till svarssidan för din undersökning.
 2. Klicka på alternativmenyn och välj uppdatera bakgrundsvariabler.
 3. Dra & släpp eller klicka för att ladda upp din CSV-fil.
 4. Mappa fälten genom att länka fälten från din CSV-fil till vänster till dina undersökningsvariabler till höger, dvs. koppla respondent-ID till respondent-ID och variabel till variabel.
 5. När du är klar klickar du på nästa.
 6. Du kommer att få en översikt över de svar som kommer att uppdateras och om allt ser bra ut kan du klicka på klar för att importera och uppdatera.
 7. Dina bakgrundsvariabel/-er har uppdaterats.

Du kan uppdatera upp till 10.000 svar åt gången

Var denna artikel till hjälp?

1 av 2 tyckte detta var till hjälp