Poängfördelning

Om Poängberäkningar

Poängberäkningar är den perfekta funktionen för att skapa quiz, onlinebeställningsformulär och mer. Denna funktion ger dig möjligheten att tillämpa en beräkning på svarsalternativen för specifika frågetyper, d.v.s. additioner, subtraktioner, multiplikationer och divisioner kan göras genom hela undersökningen. Dessa beräkningar kommer att ge din svarande ett slutligt resultat i slutet av undersökningen. Detta innebär att du kan summera resultat av quiz eller test, såväl som priser för beställningsformulär.

Frågor Kompatibla med Poängberäkningar

Följande frågetyper är kompatibla med funktionen för Poängberäkningar:

```html

Lägga till Poängfördelning beräkningar

För att lägga till Poängfördelning i din undersökning, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och klicka på den relevanta frågan.
 2. Klicka på inställningar och aktivera inställningen för beräkningar.
 3. Följande steg skiljer sig beroende på frågetyp.
  1. Följande gäller för Flervals frågor, Bedömningsskala frågor, Bildvalfrågor, Net Promotor Score® och Rekommendationsscore frågor.

   1. Klicka på inställ beräkningar.
   2. Klicka på aktivera beräkningar rullgardinsmenyn och välj det svarsalternativ du vill lägga till beräkningen till.
   3. Från rullgardinsmenyn beräkningar kan du välja mellan följande operationer: addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
   4. När du valt operation, lägg till ett värde. Till exempel, om du valt "addera" som operation, kommer värdet du lägger till att adderas till respondentens poäng om de väljer det svarsalternativet. 
   5. Du kan lägga till så många beräkningar som du behöver genom att upprepa dessa steg.
   6. När du är klar klickar du på spara.
  2. Följande gäller för Matris - flervals och Matris - bedömningsskala frågor.

   1. Klicka på bakåtpilen (GreyBackButton.png) för att gå tillbaka till delfrågorna.
   2. Klicka på delfrågan som du vill lägga till beräkningar till.
   3. Klicka på inställ beräkningar.
   4. Från rullgardinsmenyn beräkningar kan du välja mellan följande operationer: addera, subtrahera, multiplicera och dividera.
   5. När du har valt operationen, lägg till ett värde. Till exempel, om du valt "addera" som operation, kommer värdet du lägger till att adderas till respondentens poäng om de väljer det svarsalternativet.
   6. Du kan lägga till så många beräkningar som du behöver genom att upprepa dessa steg.
   7. När du är klar klickar du på spara.
 4. Du kan alltid se vilka frågor som innehåller beräkningar från översikten över undersökningsinnehållet:
  screely-1658181869146.png
```

Visa poäng för svarande

Du kan visa svaranden poängen under hela, såväl som vid slutet av undersökningen genom att använda sammanfogningsfält.

Allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning och klicka på textelementet, frågan eller avslutningssidan där du vill visa poängen.
 2. Klicka på frågan eller textrutan och klicka på sammanfogningsfält rullgardinsmenyn.
  screely-1658182502245.png
 3. Välj variabeln poäng från rullgardinsmenyn. 
 4. Detta kommer att sammanfoga den svarandes poäng i det motsvarande textelementet eller frågan.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 4 tyckte detta var till hjälp