Rekommendationsscore frågor

Om Rekommendationsscore frågor

Rekommendationsscore frågan bygger på metoden för Net Promoter Score® (NPS). Skillnaden är dock att Rekommendationsscore frågor, till skillnad från NPS frågor som baseras på en 0-10 skala, kan baseras på olika skalor. De är ett effektivt sätt att mäta kundlojalitet genom att ställa den ultimata frågan "Hur troligt är det att du skulle rekommendera [företaget/produkten/tjänsten] till en vän eller kollega?"

Svarande segmenteras i tre grupper baserat på det betyg de gav:

Promotors (de som svarar 9 – 10) är lojala och kommer att rekommendera dig till sina nätverk. De är dina ambassadörer och det är därför mer sannolikt att de förblir kunder och ökar sina köp över tid.

Passiva (de som svarar 7 – 8) är nöjda för tillfället men ditt företag, produkt och/eller tjänst har inte lämnat ett varaktigt eller permanent intryck. De kommer inte att gå i god för dig men kan nämna dig inom rätt sammanhang.

Kritiker (de som svarar 0- 6) är inte nöjda! De kommer aktivt att sprida negativ word-of-mouth och tenderar att vara högljudda (och skrämmande) än promotors.

Själva poängen varierar från -100 till 100. Den beräknas genom att ta procentandelen av Promotors minus procentandelen av Kritiker, så en positiv poäng betyder att du har fler promotors än kritiker och vice versa. För att öka din NPS måste du öka procentandelen av Promotors genom att minska Antalet Passiva och Kritiker.

I rapporter, räknar Enalyzer automatiskt ut rekommendationsscoren, samt segmenterar svarande i Promotors, Passiva och Kritiker i Frekvensdiagram och Tidsseriediagram.

```html

Lägg till Rekommendationsscore frågor

För att lägga till en Rekommendationsscore fråga, allt du behöver göra är:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement (), och välj fråga.
 2. Välj rekommendationsscore, och klicka nästa.
 3. Redigera frågetexten om det behövs. Du kan även ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn för sammanslaget fält för att infoga dina respondenters bakgrundsinformation eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Det är dags att definiera din skala och du har olika alternativ:
  • Steg: Välj antalet steg för din skala.
  • Omvänd skala: Om du vill vända skalan aktivera inställningen.
  • Starta från noll: Som standard är denna inställning aktiverad, inaktivera den om du vill att din skala ska starta från 
  • 'Vet inte' eller 'Ej tillämpligt' alternativ: Aktivera denna inställning för att inkludera ett vet inte eller ej tillämpligt alternativ som automatiskt kommer att exkluderas från genomsnittsberäkningar i rapporter.
 5. När du är nöjd med din fråga, klicka nästa.
 6. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Öppna svar: Denna inställning låter respondenterna utveckla sina svar.
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • Layout (knappskala): Välj frågans layout och bestäm hur din skala visuellt presenteras för dina respondenter. Knappskala är standardlayouten men du kan ändra den till en rullgardinslista.
 7. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klicka lägg till.

screely-1658146451439.png

```

Frågor om Rekommendationsscore i Nedladdningar av Svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

 • I nedladdningen av svarsdata, finns frågor om Rekommendationsscore i en kolumn. Som standard, i varje respondents rad, kommer varje svarsalternativ i frågan visas med svarsalternativets värde. Du kan redigera formatet på utdatan, du kan läsa om dataformat här. • Om du har aktiverat inställningen för öppet svar, kommer dessa att ha sin egen kolumn. Kolumnnamnet blir frågenumret följt av "_Open"

Rekommendationsscore frågor i Rapporter

Du kan visualisera data som samlats in via dina frågor om Rekommendationsscore i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Rekommendationsscore frågor är:

Enalyzer beräknar automatiskt Rekommendationsscoren, samt segmenterar respondenterna i Promoters, Passives, och Detractors i Frekvens- och Tidsseriediagram.

Rapporter tar bort alternativ som "vet ej" och "Ej tillämpligt" från beräkningar av genomsnitt för frågor om Rekommendationsscore.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp