Textfält frågor

Om Textfält frågor

Textfält frågor används ofta för att ange bakgrundsinformation såsom namn, e-post, telefonnummer och mer.

Textfält frågor kan formateras för att acceptera text, numerisk, e-post och andra anpassade inmatningar. De olika formaten för Textfält frågor är: 

 • Text: Frågan accepterar öppna svar.
 • Numerisk: Frågan accepterar endast siffror/numeriska inmatningar. Du kan definiera din föredragna decimalavgränsare.
 • E-post: Frågan accepterar endast e-postadresser.
 • Anpassad: Frågan accepterar vilken validering du matar in med hjälp av ett reguljärt uttryck, t.ex. amerikanska postnummer. Lär dig mer om reguljära uttryck.
```html

Lägg till Textfält frågor

För att lägga till Textfält frågor behöver du bara göra följande:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till element i undersökningen () och välj fråga.
 2. Välj textfält och klicka på nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn för sammanfogade fält för att infoga dina respondenters bakgrundsinformation eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. När du är nöjd med din fråga klickar du på nästa.
 5. Nu kan du formatera frågan genom att välja mellan text-, numerisk-, e-post- och egna format.
 • Textformatet är öppet. Detta innebär att det accepterar vilken datainmatning som helst, men utdata finns endast tillgängligt som text.

  För att lägga till en Textfält fråga med textformat behöver du bara göra följande:
  1. Välj formatet text i rullgardinsmenyn.
  2. Inställningen kräv svar är som standard aktiverad, avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  3. När du har färdigställt din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.
 • Som namnet antyder, accepterar detta format endast siffror.

  För att lägga till en Textfält fråga med numeriskt format behöver du bara göra följande:
  1. Välj det numeriska formatet i rullgardinsmenyn.
  2. Använd rullgardinsmenyn nedan för att välja din föredragna decimalavgränsare. Du kan välja mellan ett kommatecken (,) eller en punkt (.).
  3. Inställningen kräv svar är som standard aktiverad, avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  4. Aktivera inställningen begränsa värden för att lägga till ett intervall av numeriska värden som du accepterar, till exempel minimum 1 och maximum 100.
  5. När du har färdigställt din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.
 • Som namnet antyder, accepterar detta format endast e-postadresser.

  För att lägga till en Textfält fråga med e-postformat behöver du bara göra följande:
  1. Välj e-post formatet i rullgardinsmenyn.
  2. Inställningen kräv svar är som standard aktiverad, avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  3. När du har färdigställt din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.
 • Med detta format kan du använda reguljära uttryck för att definiera valideringen för frågan. Till exempel kan du validera att frågan endast accepterar amerikanska postnummer, Linkedin URL:er, Gmail e-postadresser, etc.

  För att lägga till en Textfält fråga med ett anpassat format behöver du bara göra följande:
  1. Välj formatet anpassat i rullgardinsmenyn.
  2. Nu har du två fält:
   • Exempeltext: Infoga ett exempel som matchar ditt reguljära uttryck. I detta fall kan det vara 94101, som är ett postnummer i San Francisco.
   • Skriv in reguljärt uttryck för validering: Infoga ett reguljärt uttryck. I detta fall är det reguljära uttrycket ^\d{5}(-\d{4})?$.

    Lär dig mer om reguljära uttryck.

  3. Inställningen kräv svar är som standard aktiverad, avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  4. När du har färdigställt din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.

screely-1658129697866.png

```

Textfält frågor i Nedladdning av Svarsdata

Du kan ladda ned dina enkätsvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan programvara, dela den med ditt team, eller importera den till en annan Enalyzer-enkät.

I nedladdning av svarsdata, hittas Textfält frågor i en kolumn. Kolumnen är uppkallad efter frågenumret.

 • Som standard kommer varje svarsalternativ under frågan att visas som text. Du kan läsa om dataformat här.

  mceclip0.png
 • Som standard kommer varje svarsalternativ under frågan att visas som det inskickade numeriska värdet. Du kan läsa om dataformat här.

  mceclip1.png
 • Som standard kommer varje svarsalternativ under frågan att visas som text. Du kan läsa om dataformat här.

  mceclip2.png
 • Som standard kommer varje svarsalternativ under frågan att visas som text. Du kan läsa om dataformat här.

  mceclip3.png

Lägg till Numeriska Textfält Frågor i Rapporter

Professional

Du kan visualisera data som samlats in från Textfält frågor med rapporter. Text, numerisk, e-post och anpassade format kommer att visualiseras som Öppet svar diagram. Numeriska Textfält frågor kan visualiseras som vertikala staplar, dock krävs det att man arbetar med rapportvariabler. 

För att bättre illustrera detta kommer vi att använda ett exempel. Låt oss säga att vi har bett respondenterna att ange deras ålder och vi skulle vilja dela upp dessa numeriska indata i ålderskategorier, d.v.s. gruppera de angivna åldrarna i olika ålderskategorier.

screely-1658136209914.png

För detta exempel kommer vi att skapa olika ålderskategorier:

 • 20 - 29
 • 30 - 39
 • 40 - 49
 • 50 - 59
 • 60 - 69
 • 70 eller äldre
```html

STEG 1: SKAPA EN VARIABELVY

Du måste börja med att skapa en ny variabelvy:

 1. Gå till ditt rapporteringsområde och välj inställningar i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menysymbolen (BurgerMenu.png) för att öppna den först.
 2. Klicka på variabler.
 3. Klicka på nummerinmatningsfrågan och välj lägg till variabelversion.
 4. Variabeln kommer att ta namnet av versionsnumret, men du kan redigera variabelnamnet till något du lätt kan identifiera.
 5. Klicka på kategorier för att definiera innehållet i variabeln, med andra ord, du kommer att beskriva de värden du vill rapportera om.
 6. Klicka på läggtillikonen (GreyPlusIcon.png) för att börja definiera dina kategorier.
 7. Du har 6 alternativ för att definiera dina datakriterier och du kan lägga till så många du behöver:
  • Lika med
  • Mindre än
  • Mindre än/lika med
  • Större än
  • Större än/lika med
  • Från/Till
  Till exempel, för att lägga till åldersgruppen "20 - 29" skulle kategorin se ut så här:
  screely-1658139295161.png
 8. När du har definierat kategorin, klicka på nästa.
 9. Namnge din kategori och klicka på spara. Kategorinamnet är etiketten som kommer att visas i dina Frekvensdiagram. För detta exempel skulle denna kategori kallas "20 - 29".
 10. Upprepa steg 6 - 9 för att skapa alla de kategorier du behöver. När du har lagt till alla kategorier skulle du ha fått något som ser ut så här:
  screely-1658139478430.png
 11. Använd omordningssymbolen för att flytta runt kategorierna.
``` ```html

STEG 2: LÄGG TILL FREKVENSENSDIAGRAM

Nu när du har skapat din variabelvy kan du lägga till diagram baserat på den.

 1. Klicka på innehåll i sidomenyn. Om menyn är stängd, klicka på menysymbolen (BurgerMenu.png) för att öppna den först.
 2. Klicka på ikonen för att lägga till rapportelement (BluePlusIcon.png) och välj frekvens.
 3. När du väljer variabler för ditt diagram, kan du välja den variabelvy du precis har skapat. Variabelvyns namn är i formatet “Variabel/Frågenamn - Variabel Version Namn”, för "Ålder? - Version 1".

  Om du har skapat flera variabelvyer för samma variabel, klicka på pilen som motsvarar variabeln och du kommer att kunna se listan över variabelvyer du har skapat.

 4. När du har valt variabelversionen, klicka på lägg till.
 5. Nu kommer du att ha något som liknar detta:
  screely-1658140874372.png
```

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp