Poängfördelning frågor

Om Poängfördelning frågor

Poängfördelning frågor låter respondenterna fördela numeriska värden genom olika svarsalternativ.

Lägg till Poängfördelning frågor

För att lägga till Poängfördelning frågor i din undersökning, är allt du behöver göra:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement (), och välj fråga.
 2. Välj poängfördelning och klicka nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fetstil, kursiv, och understruken).

  Använd dropdown-menyn för att foga in bakgrundsinformation om dina respondenter eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Lägg till svarsalternativ. Du kan kopiera, flytta, sortera och radera dem med åtgärds menyn.

  Tryck på ↵ enter för att lägga till ett nytt svarsalternativ i stället för att klicka på knappen lägg till svarsalternativ.

  Om du har svarsalternativen i ett externt dokument som Word kan du kopiera/klistra in svarsalternativen och lägga till dem i bulk.

 5. När du är nöjd med din fråga, klicka nästa.
 6. Nu kan du ställa in frågeinställningarna:
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Inaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • Decimaler: Aktivera denna inställning för att låta deltagarna ange decimaltal.
  • Restriktion (fördela exakt): Denna inställning kräver att respondenten fördelar den exakta mängden/värdet mellan de angivna svarsalternativen. Om du vill ändra detta, klicka på dropdown-menyn och välj en annan restriktion: fördela maximalt eller fördela minimum.
  • Summa/värde: Ange den totala summan/värdet som ska fördelas av respondenterna.
  • Slumpa svarsalternativ: Aktivera denna inställning för att säkerställa att ordningen för svarsalternativen inte är densamma för alla respondenter.
  • Enhet: Ange lämplig enhet, t.ex. procent eller valuta. Enheten för procent är inställd som standard.
 7. När du har slutfört din fråga och anpassat inställningarna, klicka lägg till.

screely-1658088504898.png

```html

Poängfördelning frågor i nedladdningar av svarsdata

Du kan ladda ner dina svar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i andra programvaror, dela den med ditt team, eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

I nedladdningar av svarsdata är Poängfördelning frågor uppdelade. Du kommer att hitta en kolumn för varje svarsalternativ. Varje kolumn har en rubrik i formatet ”Frågenummer _ Svarsalternativ” för att förtydliga vilken fråga och vilket svarsalternativ kolumnen refererar till. Till exempel i tabellen nedan "1_1".

Som standard, i varje respondents rad, kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med det värde som respondenten har angivit. Läs om dataformat här.

mceclip0.png

```

Poängfördelning frågor i Rapporter

Du kan använda Frekvensdiagram för att visualisera de data som samlats in genom Poängfördelning frågor. Du får en genomsnittlig beräkning av distributionen för varje svarsalternativ.

 

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp