Rangordning frågor

Om Rangordning frågor

Rangordning frågor låter svarande att rangordna en uppsättning objekt mot varandra.

Rangordning frågor i Nedladdning av Svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera syften. Du kan använda filen för analys i annan mjukvara, dela den med ditt team, eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

I nedladdningen av svarsdata är Rangordning frågor uppdelade. Du hittar en kolumn för varje prioritet. Varje kolumn har en rubrik i formatet "Frågenummer _ Prioritetsnummer" för att klargöra vilken fråga och prioritet kolumnen avser. Till exempel i tabellen nedan "1_1".

Som standard, i varje respondents rad, kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med motsvarande etikettnummer, d.v.s. det valda svaret. Till exempel betyder numret 5 i kolumn "1_1" att respondenten rankade svarsalternativ #5 som sin första prioritet.

Läs om dataformat här.

mceclip0.png

Rangordning frågor i Rapporter

Du kan visualisera data som samlats in från dina Rangordning frågor i dina rapporter. De tillgängliga diagrammen för Rangordning frågor är:

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp