Matris - bedömningsskala frågor

Om Matris - bedömningsskala frågor

Matris - bedömningsskala frågor består av delfrågor som grafiskt placeras i en matris. Det gör det möjligt för svarande att besvara dessa frågor på samma skala. Vi rekommenderar en bedömningsskala på 1-5, med ett alternativ för "vet ej" eller "Ej tillämpbart" för att mäta åsikter och attityder.

Lägg till Matris - bedömningsskala frågor

För att lägga till en Matris - bedömningsskala fråga behöver du bara:

 1. Gå till din undersökning, klicka på ikonen för att lägga till undersökningselement () och välj fråga.
 2. Välj matris - bedömningsskala och klicka på nästa.
 3. Skriv in din fråga och ändra typografin (fet, kursiv och understruken).

  Använd rullgardinsmenyn med sammanfogningsfält för att infoga bakgrundsinformation om dina respondenter eller deras svar på tidigare frågor.

  Längden på frågetexten är begränsad till max. 250 tecken.

 4. Lägg till de delfrågor du behöver. Du kan kopiera, flytta och radera dem med åtgärdsmenyn.

  Tryck på ↵ retur för att lägga till en ny delfråga, istället för att klicka på knappen för att lägga till delfrågor.

  Om du har delfrågor i ett externt dokument som Word, kan du kopiera/klistra in delfrågorna och lägga till dem i bulk.

 5. Det är dags att definiera din skala och du har flera alternativ:
  • Steg: Välj antal steg för din skala. Som standard börjar alla skalor på 1, så om du väljer 5 steg kommer du att ha en skala som sträcker sig från 1 - 5.
  • Omvänd skala: Om du vill omvända skalan, t.ex. så att den läses 5-1 istället för 1-5, då aktiverar du den inställningen.
  • Börja från noll: Om du vill att din skala ska börja från noll, aktivera inställningen.
  • 'Vet ej' eller 'Ej tillämpligt' alternativ: Aktivera denna inställning för att inkludera ett vet ej eller ej tillämpligt alternativ som automatiskt utesluts från beräkningar av medelvärden i rapporter.
 6. Under svarsalternativ kan du lägga till etiketter till din skala.
 7. När du är nöjd med din fråga, klicka på nästa.
 8. Nu kan du konfigurera frågans inställningar:
  • Kräv svar: Denna inställning är aktiverad som standard. Avaktivera den om du inte vill att din fråga ska vara obligatorisk.
  • Blanda delfrågor: Denna inställning säkerställer att ordningen på delfrågorna inte är densamma för alla respondenter. 
  • Layout (knappskala): Välj layouten för frågan och bestäm hur dina svarsalternativ visuellt presenteras för dina respondenter. Knappskala är standardlayouten men du kan ändra den till radioknappar, smileys eller ikoner. Smileys kan ta textfärgen eller skalfärgerna. Ikoner kan ta formen av hjärtan eller stjärnor. 
 9. När du har slutgiltigat din fråga och anpassat inställningarna, klicka på lägg till.

screely-1658078602868.png

Matris - bedömningsskala i nedladdningar av svarsdata

Du kan ladda ner dina undersökningssvar från Enalyzer för flera ändamål. Du kan använda filen för analys i annan mjukvara, dela den med ditt team, eller importera den till en annan Enalyzer-undersökning.

I nedladdningen av svarsdata delas frågor som använder Matris - bedömningsskala upp. Du hittar en kolumn för varje delfråga. Varje kolumn har en rubrik i formatet "Frågenummer _ Delfrågenummer" för att klargöra vilken fråga och delfråga kolumnen refererar till. Till exempel i tabellen nedan "14_1".

Som standard, i varje respondents rad, kommer varje svarsalternativ i frågan att visas med värdet. Du kan redigera formatet för utdata, du kan läsa om dataformat här.

mceclip0.png

Matris - bedömningsskala i Rapporter

Du kan visualisera data som samlats in från dina Matris - bedömningsskala frågor i dina rapporter. Tillgängliga diagram för Matris - bedömningsskala frågor är:

Rapporter tar bort "vet ej" och "ej tillämpligt" alternativ från medelvärdesberäkningar för Matris - bedömningsskala frågor.

Rapportfilter kan inte skapas baserat på Matris - flervals frågor.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp